vdpd.htm      Zugriffszähler od 19 maja 2004

Stowarzyszenie Polskich
Przedsiebiorstw Uslugowych T.z VdPD eV.
Julian Korman - Prezydent

E-mail: vdpd-koeln@t-online.de

Schönhauser Str. 61, 50968 Köln
Tel.: 0221-934729-0, Fax: 0221-344979

luty 2005
Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorstw Usługowych
działa w RFN pod nazwą „Verband der Polnischen Dienstleistungsunternehmen” (VdPD e.V.). Stowarzyszenie VdPD e.V. jest pierwszą zarejestrowaną za granicą - całkowicie polską organizacją gospodarczą,. Założone zostało 16 marca 1992 roku w Kolonii – z uwagi na koncentrację Polaków i polskich firm na tym terenie. (Wpis do niemieckiego rejestru Stowarzyszeń nastąpił w lipcu 1992 r).

Stowarzyszenie zrzesza około 75 pełnoprawnych Członków, ponadto kilku Członków obserwatorów oraz 65 Członków „biernych”, którzy zawiesili swoją działalność na terenie RFN. Czynni Członkowie, regularnie opłacający składki członkowskie reprezentują prawie 70% polskiego potencjału wykonawczego w zakresie eksportu usług budowlano-montażowych do RFN. Członkami są wyłącznie polskie firmy, funkcjonujące na rynku niemieckim jako oddziały spółek lub biura techniczno-informacyjne, będące „zakładami” w rozumieniu przepisów finansowych polsko-niemieckiej umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Firmy VdPD wyróżniają się uporządkowaniem spraw podatkowych, prowadzeniem ustabilizowanej działalności oraz posiadaniem doświadczonej kadry zarządzającej.

Główne obszary działania, według statutu:

doradztwo (...w ramach członkostwa...) w zakresie problemów ekonomicznych, administracyjno-proceduralnych, prawnych i technicznych,

organizowanie seminariów i spotkań dyskusyjnych,

reprezentowanie interesów firm członkowskich wobec kompetentnych urzędów niemieckich i polskich,

konsultowanie gremiów ustawodawczych przy opracowywaniu i przygotowywaniu odpowiednich ustaw i zarządzeń,

pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze zleceniodawcami niemieckimi.

Rynek niemiecki, główny odbiorca polskich towarów i usług, jest szczelnie chroniony przed napływem zagranicznych pracowników. Jako ważny sąsiad Polski i „adwokat” naszego członkostwa w UE, RFN zastrzegł sobie najdłuższy okres przejściowy w zakresie indywidualnej swobody przepływu pracowników, wg formuły „2+3+2”. Okresem przejściowym objęto też - po wstąpieniu do UE - całość budownictwa i robót towarzyszących wykonywanych przez firmy. W tym zakresie obowiązują nadal przepisy umowy międzyrządowej z 1990 r. wraz z obowiązkiem uzyskiwania zezwoleń na pracę. Pozostałe usługi mają zapewnioną swobodę przepływu w oparciu o dyrektywy UE.

Monitorując zdarzenia na rynku, Stowarzyszenie VdPD jest nieodzownym doradcą dla firm członkowskich, pragnących poruszać się w RFN zgodnie z regułami prawa.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą: (stan: luty 2005 r.)

Julian Korman – Prezydent i Dyrektor Generalny,

Jacek Niemiec (Dyrektor Oddziału Kopex S.A.) – Pierwszy Wiceprezydent,

Leszek Kargol (Dyrektor Oddziału Kotłomontaż) – Wiceprezydent.

Przewodniczącym Rady Nadzorczo-Programowej VdPD jest Pan dr Andrzej Żmuda,

Dyrektor Oddziału Exbud - Skanska S.A.

Kontakt w RFN: Tel.: 0049221/93 47 290, Faks: 0049221/34 49 79,
E-mail: vdpd-koeln@t-online.de

18.05.2004
Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorstw Usługowych
działa w RFN pod nazwą „Verband der Polnischen Dienstleistungsunternehmen” (VdPD e.V.). Stowarzyszenie VdPD e.V. jest pierwszą zarejestrowaną za granicą - całkowicie polską organizacją gospodarczą,. Założone zostało 16 marca 1992 roku w Kolonii – z uwagi na koncentrację Polaków i polskich firm na tym terenie. (Wpis do niemieckiego rejestru Stowarzyszeń nastąpił w lipcu 1992 r).
Stowarzyszenie zrzeszało w maju 2004 r. 72 pełnoprawnych Członków, ponadto kilku Członków obserwatorów oraz 65 Członków „biernych”, którzy zawiesili swoją działalność na terenie RFN. Czynni Członkowie, regularnie opłacający składki członkowskie reprezentują prawie 70% polskiego potencjału wykonawczego w zakresie eksportu usług budowlano-montażowych do RFN. Członkami są wyłącznie polskie firmy, funkcjonujące na rynku niemieckim jako oddziały spółek lub biura techniczno-informacyjne, będące „zakładami” w rozumieniu przepisów finansowych polsko-niemieckiej umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Firmy VdPD wyróżniają się uporządkowaniem spraw podatkowych, prowadzeniem ustabilizowanej działalności oraz posiadaniem doświadczonej kadry zarządzającej.

Główne obszary działania, według statutu:

doradztwo w zakresie problemów ekonomicznych, administracyjno-proceduralnych, prawnych i technicznych,organizowanie seminariów i spotkań dyskusyjnych,reprezentowanie interesów firm członkowskich wobec kompetentnych urzędów niemieckich i polskich,konsultowanie gremiów ustawodawczych przy opracowywaniu i przygotowywaniu odpowiednich ustaw i zarządzeń,pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze zleceniodawcami niemieckimi.

Rynek niemiecki, główny odbiorca polskich towarów i usług, jest szczelnie chroniony przed napływem zagranicznych pracowników. Jako ważny sąsiad Polski i „adwokat” naszego członkostwa w UE, RFN zastrzegł sobie najdłuższy okres przejściowy w zakresie indywidualnej swobody przepływu pracowników, wg formuły „2+3+2”. Okresem przejściowym objęto też - po wstąpieniu do UE - całość budownictwa i robót towarzyszących wykonywanych przez firmy. W tym zakresie obowiązują nadal przepisy umowy międzyrządowej z 1990 r. wraz z obowiązkiem uzyskiwania zezwoleń na pracę. Pozostałe usługi mają zapewnioną swobodę przepływu w oparciu o dyrektywy UE.

Monitorując zdarzenia na rynku, Stowarzyszenie VdPD jest pierwszym i nieodzownym doradcą dla polskich firm, pragnących poruszać się w RFN zgodnie z regułami prawa.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą: (stan w maju 2004 r.)

Julian Korman – Prezydent i Dyrektor Generalny,

Janusz Filemonowicz (Prezes S-ki Krakservis, Myślenice) – Pierwszy Wiceprezydent,

Stanisław T. Puzio (Prezes S-ki ZiSiCO, Munina k/Jarosławia) – Wiceprezydent.

Przewodniczącą Rady Nadzorczo-Programowej VdPD jest Pani Elżbieta Maksymiuk,
Prezes S-ki AE Domicilium, Warszawa.

Kontakt w RFN: Tel.: 0049221/93 47 290, Faks: 0049221/34 49 79,
e-mail: VdPD-Koeln@t-online.de

18.05.2004