Vancouver (British Columbia)

Nowy Portal - http://anapol.com/  (01.09.2003)
nie znamy jeszcze zawartosci?

Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 4
638 West -22nd Avenue, BC V5Z 1Z6 Vancouver
Tel.: +1-604-876-3847
Jadwiga Keats

Fundacja im. Mikołaja Kopernika
3150 Rosemont Drive,  BC V5S 3R1 Vancouver
Tel.: +1-604-438-2474

Grupa Epizod - www.epizod.org  (27.03.2009) nowosc
Prezes Irena Gostomska
#207 - 675 East 5th Anenue
Vancouver, Britisch Columbia
Tel.: +1-604-7099142
Cell: +1-604-7654383

Klub dla Polskich Matek http://groups.yahoo.com/group/polskiemamy/ (04.05.2002) 

Koło Przyjaciół Harcerstwa, Hufiec Żeński w Vancouver
Tel.: +1-604-432-7043

Koło Przyjaciół Harcerstwa, Hufiec Męski w Vancouver
Tel.: +1-604-432-7043

Kongres Polonii Kanadyjskiej w Vancouver
4015 Fraser Street, V5V 4E6 Vancouver
Tel. : +1-604-876-07-22, fax : +1-604-597-61-54
E-mail :
Dziadzio@mindlink.bc.ca

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Kazimierza w Kanadzie – Vancouver
1187 E 27 th Avenue, BC V5V 2L7 Vancouver
Tel.: +1-604-876-3194
Ks J. Michałowski,  Ks. K. Sulej

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska , Oddział Vancouver
Tel.: +1-604-921-6366
Bogdan Czajkowski,  Anna Lubicz-Luba

Victoria
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Oddział XXIX
c/o 1759 Bay Street,  BC V8R 2B9 Victoria
Ryszard Hrycak

wczasy w VANCOUVER  (25.05.2003)