transport

Doma Services -  spedycja miedzynarodowa
Sekocin Stary ul. Graniczna 47, 05-090 Raszyn
Tel.: + 48-22-7204161 , Fax: + 48-22-7204165
E-mial: doma@kki.com.pl

Profil firmy: spedycja miedzynarodowa, transport, dystrybucja na terenie Polski (50 punktow) Litwa, Slowacja, Ukraina, Lotwa