Toronto - Ontario  ( 07.11.2001)


Marian Nykiel - E-mail: marian@info-polonia.com   (11.12.2001)

Polonia Toronto - http://www.poloniatoronto.com  (23.02.2003)
Polonijna witryna -  http://www.canpol.com/   bardzo dobra witryna

Wazne adresy: http://www.polish-bus.com/polskiprzewodnikhandlowy.com/Toronto-white%20pages.pdf (05.10.2003)

http://www.polcantech.com/  nowosc  (02.02.2010)  nowosc

Prasa polonijna w Toronto

Tygodnik "Głos Polski" - Polish Voice
390 Roncesvalles Avenue, Ont M6R 2M9 Toronto
Tel.: +1-416-533-9469, 
Fax : +1-416-533-7725
E-mail :
glsplski@interlog.com
Redaktor naczelny: Wiesław Magiera
Sekretariat Elżbieta Link-Zając

Czas-Zwiazkowiec   
Red. nacz Stanislaw Stolarczyk  (06.01.2006)
1586 ABloor Str. W, Toronto, Ontario M6P 1A7
Tel.: +1-416-531 2491, Fax: +1-416 531 5153
E-mail: redakcja@fakty.ca

"Glos Polski"
71 Judson Street, Toronto Ont., M8Z 1A4
Tel.: +1-416-201-9601 Fax: +1-416-201-9602
E-mail:
glsplski@interlog.com

Magazyn "Gazeta" 
215 Roncesvalles Avenue , CA Ont M6R 2L6 Toronto
Tel. : +1-416-531-3230, Wrocław: 361-08-70
Fax : +1-416-531-3245, Wrocław: 361-08-70 
Wydawca i Redaktor Naczelny  Zbigniew Bełz 
Z-ca Redaktora Naczelnego  Andrze Kumor

"Myśl"  (04.09.2003)
Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
Polish Teachers Association in Canada
288 Roncesvalles Ave., Ont. M6R 2M4 Toronto
Tel.: +1-416-967-0918, 
Fax : +1-416-532-5730 
 Zespół Redakcyjny:
Agnieszka Buda-Rodriguez - Email: cmarg7608@yahoo.ca 
Janina Gładoń,  Irena Basiukiewicz,  Wanda Bujalska,  Maria Jagiełło 
Jolanta Kuśmider,  Ryszard Sopala,  Bożena Ulatowska, Michalina Wolnik 
Jadwiga Błońska,  Krystyna Klemensowicz,   Weronika Perkowska

"Nowy Kurier" (04.09.2003)
Polish-Canadian Independent Courier

red. Dariusz Witold Kulczynski
12 F
och Av. Toronto, M8W 3X1
Tel/Fax: +1-416-259-4353, Tel.: +1-905-723-7530
http://www.nowykurier.com
E-mail:
zkopc549@rogers.com

Biuletyn "Polbiz" 
2965 Dundas Str. West, Ont Toronto

"SPK w Kanadzie", Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie 
206 Beverley Street, Ont. M5T 1Z3 Toronto
Redaktor Mieczysław Szczeciński 
Ala Gettlich, Edward Sołtys

Radio Polonia Toronto http://www.radiopoloniatoronto.com/   (25.01.2001)
Adres redakcji:
3053 LAKESHORE BLVD.W , TORONTO ONT M8V 1K6
Tel.: +1-416-259-7720,  Fax: +1-416-252-3956

Zwiazek Polakow w Kanadzie, Zarzad Glowny (uakt. 01.09.2002)
1640 Bloor St. West, CA  Ont. M6P 4A8 Toronto
Tel.: +1-416-531-4826
, Fax : +1-416-531-3865
E-mail : zglzpwk@yahoo.com
 
http://www.zpwk.vze.com
nowy Zarzad:
Prezes : Robert Zawierucha
V-ce prezesi: Piotr Mizgalewicz, Barbara Ostoja,
Sekretarz generalny: Marek Miasik
Prezes poprzedniego zarzadu Aleksander BICZ,

Kongres Polonii Kanadyjskiej, Zarząd Główny (11.04.2001)  czlonek  RPS
288 Roncesvalles Ave., Ont M6R 2M4 Toronto
Tel.: +1-416-532-2876 lub 532-7197
, Fax : +1-416-532-5730 , Fax: 532 57 26
E-mail : kongres@kpk.org

Director Jan Gagatek tel.: +1-416-251-2999
(01.07.2002)
Alicja Pietrus
(01.07.2002)
Alicja Pietrus
Elżbieta Rogacka, Bernard Wiśniewskidr Andrzej Garlicki 
Anne Ejbich, Elżbieta BetowskaJan PerchałAnna Paudyn 
Janusz Pietrus
Wład. Alicja Gettlich, Danuta Figiel
Yvonne Bogorya-Buczkowska, Wanda Bujalska, Kazimierz Chrapka
Rudolf Kogler, Roman Jagła

Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto 
206 Beverly Street, Ont. M5T 1Z3 Toronto
Alicja Pietrus

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Zarząd Główny - 
Prezes Marian Fijal
Polish Combatants’Association in Canada

206 Beverley Street, Ont M5T 1Z3 Toronto
Tel.: +1-416-591-6584, Fax : +1-905-881-9039 
Prezes  Marian Fijał 
Pierwszy Wiceprezes  Elżbieta Rogacka 
Wiceprezes Mieczysław Szczeciński 
Sekretarz  Alicja Gettich 
Sekretarz Generalny  Henryk Starczewski 
Skarbnik  Aleksander Bogdan 
Członek  Teodor Opitz, Członek  Weronika Wiktorczyk 
Członek  Grażyna Kinio, Członek  Mieczysław Ranosz
E-mail: jferenc@execulink.com (John Ferenc)

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - Oddzial Toronto 
116 Wyndale Drive, ont M6L IG3 Toronto
E-mail : olbrycht@gncom.com


Marcin Chlapowski -Vice-President, Master Printing Inc (02.08.2001)
777C The Queensway,
Toronto, ON, Canada M8Z 1N4
Tel.: +1-416-255-9182, Fax: +1-416-255-9893

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
288 Roncessvalles Avenue, Ontario, M6R 2M4 Toronto
Tel.: +1-416-532-2876 ,
Fax : +1-416-532-57300 
E-mail : fundacja@kpk.org
Roman Jagla, Anna Paudyn, Jadwiga Wojtczak-Pashko
Stanisław Mocarski, Iwona Rosinowska
, Grażyna Berry
Bożena Fogiel, Maria Gitter, Anna Nowokowska-Norton,
Wojciech Olbryc
, Richard Paudyn, Elżbieta Polec 
Witold Popławski, Dorota Wasilewska, Lucjan Conrad
 

Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich
240 Scarlett Road Apt. 703, Ont. M6N 4X4 Toronto
Tel.: +1 416 762-2270,  
Fax : +1-416-762 9155 
E-mail : nelli@neycom.ca
N. Turzańska-Szymborka 
, Zb. Szymborski, M. Kusiba
H. Slaby 
, E. Sołtys, H. Wójcik, E. Zyman

Fundacja im. W.Reymonta - The W.Reymont Fundation
1640 Bloor Street West ; Toronto, Ont M6 P 4A8

Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 11 
# 904, 75 Emmett Avenue, Ont. M6M 5A7 Toronto
Tel.: +1-416-240-7143
Jadwiga Sztrumf

Fundacja im. Adama Mickiewicza
1640 Bloor Street West, Ont M6 PA8 Toronto

Fundacja im. Adama Mickiewicza - The Adam Mickiewicz Foundiation
1640 Bloor St. W, Toronto Unt M6P 4 A8

Kabaret "Pod Bańką" - http://www.compmore.net/~czeslaw/komott/apr26_00.htm
290 Jane St. # 607, Ont.MGN 4C3 Toronto
Tel.: +1 416 762-51-27
Wojciech Gawenda, Magdalena Papierz

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Muzyczne "Salon Muzyki i Poezji"  (09.09.2005)
22 Oakmount Rd., # 1103. Toronto, ON., M6P 2M7,
Tel.: +1-416-760-9745
E-mail: jupi@sympatico.ca
sprawy czlonkowskie - Barbara Choromanska
Tel.: +1-416-760-9745
Maria Nowotarska, Agata Pilitowska

Klub studencki na uniwersytecie YORK (03.06.2001)
http://www.yorku.ca/psay/pol/index.htm

Polski Club Studencki (Scarborough Campus Polish Students Association) (05.10.2003)
http://www.scar.utoronto.ca/~scpsa/index2.html

Polonia Przyszłości 
15 Roncesvallees Ave 
Tel.: +1 416 531 32 30, 
Fax : +1 416 531 32 45

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska , Oddział Toronto 
Barbara Sharrat

Polsko-Kanadyjski Zwiazek Lekarski w Toronto - Dr. W. J. Zurowski
1209 King St. W, Toronto, ON M6K 1G2

Lekarze w Toroto - http://www.canpol.com/katalog/strony/medycyna.shtml  (17.01.2004)

Polski Przewodnik Handlowy reklamujacych tysiace polonijnych firm w  (09.01.2003)
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie -  www.przewodnikhandlowy.com
E-mail: yolanta@polish-bus.com
Master Printing Inc.
777C The Queensway
Toronto, ON M8Z 1N4
Tel.: +1- 416-255-9182, Fax: +1-416-255-9893
Toll free: 1-877-742-9455

Restauracja "Zywiec"  (01.09.2002)
2, Ilvin Av. - Toronto

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich http://www.compmore.net/~czeslaw/main/index.html
206 Beverly Street, Ont.M5T 173 Toronto
Tel.: +1 416 979 20 17

Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie
Polish Scouting Association in Canada
94 Merrick Street, Ont M6R 1C8 Toronto
Tel.: +1-416-532-2473

Zwiazek Narodowosci Polskich w Kanadzie
Polish National Union in Canada
905 Queen Street West; Toronto, Ont M6J 1G5
Tel.: +1/416 366 86 67

Zwiazek Polaków w Kanadzie - Polish Alliance in Canada (12.01.2003)
22,  Roncesvalles Ave, Toronto, Ont M6R 2K3
http://www.zpwk.vze.com
Kazimierz Domanowski - E-mail: zglzpwk@yahoo.com

Związek Narodowy Polski w Kanadzie
390 Roncesvalles Ave
Tel.: +1 416 533 94 69

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
288 Roncensvalles Ave, Ont.M6R 2M4 Toronto
Tel.: +1 416 532 28 76, 
Fax : +1 416 532 57 30
Jolanta Kuśmider

Piotr z Toronto http://peter7000.homestead.com/  (06.01.2003)

Polski Klub Brydzowy - http://www.studio-net.com.pl/bridge/  (22.02.2003)

Service Komputerowy  w Toronto - http://www.polcantech.com, E-mail: info@polcantech.com  (11.08.09)

 

 

Archiwum:
Tygodnik "Związkowiec"  -  "The Alliancer"  (04.09.2001)
1638 Bloor Street West , CA  Ont M6P 4A8 Toronto
Tel.: +1-416-531-2491, Fax : +1-416-531-5153 
Redaktor Naczelny  Stanislaw Stolarczyk