szklarczyk.htm           Zugriffszähler   od 07.03.2003

otrzymalem projekt budowy domkow szeregowych we Wroclawiu!
ponizej umieszczam propozycje architekta Aleksandra Szklarczyka:

 

OFERTA PROJEKTOWO – INWESTYCYJNA

„SZCZĘŚLIWE POWROTY”

 

Pracownia Pracy Twórczej Projektowania i Realizacji

mgr inż. arch. Aleksander Szklarczyk przedstawia propozycje w zakresie:

 

Pełnej obsługi projektowo-inwestycyjnej dla wszelkiego rodzaju obiektów

rozpoznanie terenu inwestycji zebrania kompletu dokumentów w fazie przedprojektowej zapewnienia i uzgodnienia w zakresie mediów (woda, ścieki, oczyszczalnie, energia elektryczna, gaz, opinie, decyzje, uzgodnienia) mapy do celów opiniodawczych i projektowych, podziały geodezyjne terenu akty notarialne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wypisy i wyrysy z planów miejscowych opracowania planów zagospodarowania terenu dla wszelkiego rodzaju inwestycji (wszystkie sieci, drogi, ukształtowanie terenu, makroniwelacje, itp.) pracowania programów inwestycji oraz analizy kosztów i bliznes-plan PROJEKTOWANIE – wszystkie fazy projektowe: koncepcja, projekty budowlane, projekty wykonawcze, uzgodnienia, opinie, raporty, w tym decyzja pozwolenia na budowę nadzory inwestycyjny i autorski wykonawstwo budowlane „pod klucz", w tym odbiory budowlane w toku realizacji i po zakończeniu budowy pozwolenie na użytkowanie obiektu i przekazanie właścicielowi

Ogólna charakterystyka zespołu projektowego

Zespół projektowy stanowią specjaliści wszystkich branż projektowych współpracując ze sobą od około 15 lat oraz młodzi inżynierowie – komputerowcy, specjaliści od współczesnych technik graficznych i oprogramowań komputerowych. Każdy ze specjalistów projektowych wykonuje swój zawód od około 20 lat. Wszyscy członkowie zespołu projektowego posiadają uprawnienia projektowe w swojej specjalności.

KONTAKT:

Wszelkich szczegółowych informacji udziela mgr inż. arch. Aleksander Szklarczyk

52-233 Wrocław, ul. Parafialna 38
tel./fax +48 71 368-12-35
tel. +48 691 36-00-33
e-mail: aleksander@szklarczyk.pl

OFERTA SPECJALNA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNEGO – dotyczy obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska

 Nazywam się Aleksander Szklarczyk. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej ukończyłem w roku 1970 z wynikiem bardzo dobrym. Posiadam uprawnienia projektowe i wykonawcze. Od czasu ukończenia studiów wykonuje swój zawód bez przerwy. Na swoim koncie mam bardzo wiele realizacji z zakresu budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego. Jestem autorem ponad 200-u projektów domów jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaków w zabudowie zwartej i szeregowej w rejonie miasta Wrocławia.

Oferta dotyczy:

małych domów parterowych o powierzchni około 95m2 wraz z działką około 700m2 projektowanie i realizacja „pod klucz" na obszarach miejskich i podmiejskich, dojazd do centrum około 10min. samochodem, koszt 72 tyś – 75 tyś. euro. małych domów wolnostojących parterowych z poddaszem użytkowym o powierzchni około 145m2 (parter – 101m2 i poddasze – 44m2) wraz z działką około 700m2 projektowanie i realizacja „pod klucz" na obszarach miejskich i podmiejskich, dojazd do centrum około 10min. samochodem

koszt 82 tyś – 85 tyś. euro.

domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej (parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej około 116m2 wraz z działką około 350m2 projektowanie i realizacja „pod klucz" na obszarach miejskich i podmiejskich, dojazd do centrum około 10min. samochodem. Ponadto w koszcie ujęto drogę, chodnik, parking przed domem, dom, taras, ogród w obrębie jednego segmentu. Koszt jednego segmentu 77 tyś – 79 tyś. euro.

domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej (parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej około 130m2 (parter – 58m2 i poddasze – 72m2) wraz z działką około 350m2 projektowanie i realizacja „pod klucz" na obszarach miejskich i podmiejskich, dojazd do centrum około 10min. samochodem. Ponadto w koszcie ujęto drogę, chodnik, parking przed domem, dom, taras, ogród w obrębie jednego segmentu. Koszt jednego segmentu 80 tyś – 83 tyś. euro.

UWAGA:

podane koszty nie obejmują sieci zasilające poza obszarem inwestycji. oferta wg punktów 1 - 4 może być dodatkowo z garażem na jeden lub dwa samochody wszystkie domki projektowane są z najlepszych materiałów ceramicznych

CELEM OFERTY JEST:

określenie zainteresowania ofertą zebranie konkretnych potrzeb i przygotowanie planu zagospodarowania terenu wg zapotrzebowania – wysłania do zainteresowania rozwiązań projektowych uszczegółowienie konkretnych zamówień wg indywidualnych potrzeb dokonanie podziałów geodezyjnych planu zagospodarowania, ostateczne określenie kosztów w zakresie uzbrojenia terenu i przekazania aktów notarialnych właścicielom zawarcie stosownych umów na projektowanie, realizację zamówienia oraz przekazania obiektów właścicielom