Succursale A. Montreal
Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Biologów w Montrealu
Uqam, case Postale 8888, Succursale A. Montreal, Quebec, H3C 3P8 Succursale A. Montreal
Tel.: +1-514-987-30-00 w. 41-18
Prof. Wanda Smoragiewicz

Sudbury (Ontario)
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Sudbury
291 Albinson Street, Ont. P3C 3W2 Sudbury
Andrzej Mrozewski

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Oddział XXIV
291 Albinoson Street, Ont. P3C 3W2 Sudbury
Walter Kinio

Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 13
111 Notre Dame Ave., Apt. 404 Solidarity, Ontario P3C 5S9 Sudbury
Tel.: +1-705-671-9922
Piotr Telecki

Surrey (British Columbia)
Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 16
13129 - 72 Avenue, BC V3W 2N4 Surrey
Tel. : +1-604-572-8984
Renata Stanielewicz