sfkp.htm  Zugriffszähler od 17.11.2003


16.11.2003  - strona w opracowaniu
Swiatowego Zjednoczenia Polek. 
Nazywam sie Anna Szufnara i od maja ubieglego
roku mam zastrzyt pelnic funkcje Przew Federacji Polek w Kanadzie i p/o przew. Swiatowego Zjednoczenia Polek . Przesylam Panu krotka historie SZP.

Swiatowe Zjednoczenie Polek
Historia

Swiatowe Zjednoczenie Polek w Wolnym Swiecie powstało z inicjatywy Inż Marii Krupskiej z Australii w maju 1978r .
W Toronto odbywała się Swiatowa
Konferencja „Polonia Jutra”. Przy tej okazji zwołano również Zjazd Polek.
Przygotowania do zjazdu prowadziło przez kilka lat Zjadnoczenie Polek w
Australii i Nowej Zelandii. Nawiązano kontakty z 32-ma organizacjami Polek w 24 krajach. Uczestniczyło w nim 89 delegatek i 240 gości z całego Swiata.
Pierwsze Prezydium SZP pod przewodnictwem inż Marii Krupskiej miało swoją
siedzibę w Sydney.

II Swiatow Zjazd SZP pod hasłem” Służymy sprawie polskiej zawsze i wszędzie odbył się 5-8 maja 1984 r w Londynie w Anglii. Gospodarzem II Zjazdu była Komisja Porozumiewawcza Organizacji Polek w Wielkiej Brytanii, pod przewodnictwem p. Barbary Chęciakowskiej. Uchwalono wówczas Statut Zjednoczenia i wybrano nowy Zarząd (Prezydium} z p. Grażyną Cioromską z Chicago na czele. Serkretarzem została p. Barbara Ciepielska. Uczestniczyło w nim 54 delegatek i 157 gości.

 III Swiatowy Zjazd SZP miał miejsce 17 sierpnia w 1992 r. w Krakowie. Na tym Zjezdzie przekazano Zarząd SZP –Federacji Polek w Kanadzie. Prezesurę przekazano pani Alinie Kozłowieckiej-Kennedy, ówczesnej przewodniczacej Federacji Polek w Kanadzie. Obecnie funkcję tę piastuje Anna Szufnara. W miedzy czasie SZP było reprezentowane na Zjezdach Rady Polonii Swiata w Sopocie, Budapeszcie, Pultusku i  Rzymie, przez Pania Irenę Kremblewską i Dr Iwonę Bogorya- Buczkowski.

Cele SZP
-Współpraca i koordynowanie działalności organizacji Polek w świecie dla dobra sprawy polskiej.
-Niesienie pomocy Rodakom w Kraju i zagranicą
dopomijania się prawa dla Polek na Wchodzie
utrzymanie polskości na emigracji
reprezentowanie Polek na forum światowym. -dążenie do pełnej równowagi kobiet współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju zamieszkania i o zasięgu swiatowym