Zugriffszähler od 30.03.2003

XVII Swiatowy Sejmik Dzialaczy Polonijnych PKOL  21-26 lipiec 2003 - Poznan

informacje Elzbieta Kwiatkowska
pod telefonemTel.: +48-22-629 5038
lub mail: ekwiatkowska@pkol.pl

Warszawa 6 marca 2003

Szanowni Państwo,

Polski Komitet 0limpijski po raz kolejny organizuje spotkanie działaczy polonijnych z całego świata , którym bliski jest sport olimpijski – XVII Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych PK0l. Tym razem wyznaczyliśmy sobie spotkanie w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, mieście obchodzącym w roku bieżącym 750-lecie swego powstania. Tegoroczny Sejmik odbędzie się w dniach 21-26 lipca br. w okresie bezpośrednio poprzedzającym otwarcie Polonijnych Igrzysk Sportowych, które odbędą się na obiektach sportowych Poznania. Program Sejmiku tworzyć będzie blok merytoryczny oraz cykl imprez towarzyszących o charakterze rekreacyjno-sportowym i turystyczno-towarzyskim. Założeniem programowym Sejmiku jest omówienie w trakcie obrad plenarnych oraz w zespołach problemowych najważniejszych problemów środowiska polonijnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sportu polonijnego oraz prezentacja polskiego ruchu olimpijskiego. Zbiórka w Poznaniu 21.VII.br. w godzinach popołudniowych w hotelu „Polonez” w Poznaniu, który będzie bazą i miejscem zakwaterowania sejmikowych gości.

Korzystając z okazji zwracamy się do potencjalnych uczestników Sejmiku z prośbą o przywiezienie ze sobą pamiątek, które staną się bazą do otwarcia ekspozycji polonijnego ruchu olimpijskiego pn. „Polonijny Ruch Olimpijski na Świecie” , którą zamierzamy zorganizować w aktualnie powstającym w Warszawie Centrum Olimpijskim. W Centrum Olimpijskim będzie realizowany wielokierunkowy program edukacji olimpijskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji olimpijskich i sportowych, miejsca i roli sportu we współczesnym świecie, a także związków sportu z kulturą i sztuką. Centrum będzie pełnić rolę muzeum olimpizmu i sportu, jak też tam również mieścić się będzie nowa siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Udział w Sejmiku jest częściowo odpłatny i wynosi 250,- Euro /lub równowartość w złotych polskich/ od osoby a dla dzieci do lat 14-tu – 100 .- Euro. W ramach tej opłaty zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, udział w plenerowych imprezach turystyczno-poznawczych i towarzyskich, transport lokalny . Uczestnicy Sejmiku mają możliwość uczestnictwa w otwarciu Polonijnych Igrzysk Sportowych . Zapraszając i zachęcając do udziału w Sejmiku, prosimy o zapoznanie przedstawicieli innych środowisk polonijnych z założeniami naszej imprezy i zachęcenie do udziału w niej.

Na zgłoszenie przyjazdu oczekujemy do dnia 15 czerwca 2003 r. r. pisemnie,
faksem + 48 22 629-88-62 , telefonicznie +48 22 628-49-71, lub e:mail – pkol@pkol.pl

Sekretarz Generalny
Janusz TATERA

 

 

                                                               PROGRAM (projekt)

XVII Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PK0l Poznań-21-26 lipca 2003

 

21 lipca 2003 r./poniedziałek/

przyjazdy indywidualne uczestników Sejmiku do Poznania recepcja gości i zakwaterowanie w hotelu „Polonez” al.Niepodległości 36 tel.+48 61/864 71 00

godz. 20,30 kolacja powitalna i spotkanie organizacyjne

§ przedstawienie organizatorów

§ wybór Starosty i Starościny Sejmiku oraz Komisji Apelu Uchwał

22 lipca 2003 r. /wtorek/

godz.8,00 – 9,15 śniadanie w hotelu

godz. 9,30-9,50 przejście do sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu ul. Solna

godz.10,00 uroczyste otwarcie Sejmiku /wg oddzielnego scenariusza/

godz.10,30 koncert dla uczestników, w tym:

a/ występ sygnalistów Zespołu Szkół Leśnych w Poraju

b/ występ chóru Ryszarda Łyczaka

c/ występ zespołu regionalnego „Mała Wielkopolska” lub

„Kontrast"

godz.11,30 poczęstunek w holu Zespołu Szkół

godz.12,00 przejście do sali konferencyjnej Hotelu „Polonez"

godz.12,30 obrady plenarne

godz.14,30-15,30 obiad

godz.16,00-16,30 wyjazd do Muzeum w Szreniawie

godz.17,00-21,00 spotkanie rekreacyjne w Szreniawie po patronatem Marszałka

Województwa Wielkopolskiego

godz.22,00 powrót do hotelu

23 lipca 2003 r./środa/

godz. 7,30-8,30 śniadanie w hotelu

godz.9,00-12,30 obrady plenarne i w komisjach , wystąpienia działaczy, wymiana

doświadczeń

godz.13,30-15,00 obiad

godz.15,30 zbiórka przed hotelem

godz.16,00-19,00 zwiedzanie obiektów sportowych Poznania, w tym: tor kajakowy Malta,

obiekty AWF, Arena, POSiR, obiekt sportowo-rekreacyjny

Dynamix, Posnania, stadion /poczęstunek/

- mecz w hokeju na trawie - Uczestnicy Sejmiku kontra Organizatorzy

godz.20,00-22,00 wieczór rekreacyjny

godz.22,00 powrót do hotelu

24 lipca 2003 r./czwartek/

godz. 7,30-8,30 śniadanie w hotelu

godz.9,00-10,30 praca w komisjach problemowych

godz.10,30-11,00 przerwa na kawę

godz.11,00-13,00 obrady plenarne, wystąpienia działaczy, wymiana doświadczeń

godz.13,30-14,30 obiad

godz.15,00 wyjazd na Szlak Piastowski, w programie:

- zwiedzanie Katedry Poznańskiej

- skansen miniatur w Pobiedziskach

- Gniezno-Katedra, Muzeum Początków Państwa Polskiego

- spotkanie w Auli Liceum ze Starostą, Prezydentem Miasta oraz

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

w Kolegium Europejskim

godz.18,30 - przyjazd na Ostrów Legnicki

- spotkanie ze Starostą Gnieźnieńskim, Dyrekcją Muzeum Pierwszych

Piastów na Ostrowie Legnickim - wieczór rekreacyjny w Małym Skansenie

godz.21,30 - powrót do Poznania

25 lipca 2003 r. /piątek/

godz. 7,30-8,30 śniadanie w hotelu

godz.9,00-12,30 obrady plenarne

- informacja przewodniczących Komisji i przedstawienie projektu Uchwał i Apelu

- dyskusja nad projektem

- przyjęcie Uchwały i Apelu

- zakończenie Sejmiku

godz.13,00-14,00 obiad

godz.14,30 wyjazd do Rogalina, zwiedzanie Pałacu i Parku

godz.16,00 przejazd do Kórnika, w programie zwiedzanie Zamku i Arboretum

godz. 20,00 Wieczór Olimpijski /przy muzyce/

26 lipca 2003 r. /sobota/

godz. 8,00-9,00 śniadanie

rozwiązanie Sejmiku

- udział uczestników Sejmiku w otwarciu Polonijnych Igrzysk Sportowych

- indywidualne wyjazdy uczestników

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
00-483 Warszawa , ul. Frascati 4 , tel. 628-50-38, 628-49-71 E:mail- pkol@pkol.pl