Santa Guelp  (05.10.2003)
5 Empire, ON, N1E 2Y4
Stanislaw Gidzinski - E:mail: dsgidz@sentex.net

S. Whitby (Ontario)
Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 98
214 Thickon Rd, Ontario L1M 2E1 S. Whitby
Tel.: + 1-905-668-1535
Region : Ontario
Henryk Sochacki

Sarnia (Ontario)
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Sarnia
404-1255 Sandy Lane, Ont.
N7V 4G7 Sarnia
Region : Ontario
Maria Warnke

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie , Oddzial XI
P.O.Box 245, Ont. N7T 7H9 Sarnia
Emil Hojka

Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 14
173 Exmmouth St, Ontario N7T 5M4 Sarnia
Tel.: +1-519-337-5708
Andrzej Jachnimowicz, Konrad Mroviec