rpsspotkanie.htm

W spotkaniu Komisji do sprawy Rektywowania Rady Polonii Swiata w Warszawie w dniu 17-18 listopada 2001-  udzial wzieli:

Jozef Bulat  *                   presofc2@execpc.com
Emilia Chmielowa          mateusz@ukr.net
Zbigniew Kostecki  *      kostecki@via.de
Rizio Wachowicz           braspol@braspol.com.br
Halina Romanowa *       dukszty@rinet.ru
Janusz Rygielski *        
rygielski@uq.net.au
Helena Miziniak  *           helena@miziniak.fsnet.co.uk
Andrzej Morawicz          webmaster@zem.co.uk

---------

Na skutek braku odpowiedzi na wszystkie pisma ze strony Prezesa Malickiego dzialalnosc Komisji zostala zawieszona.

-----------

Protokół Uzgodnień

W spotkaniu odbytym w Warszawie w dniach 17-18 listopada 2001, zwołanym w związku z realizacją uchwały II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, dotyczącej reorganizacji ogólnoświatowej reprezentacji Polonii udział wzięli:

Goście zagraniczni:

Mec. Józef Bulat – Przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej

Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Zbigniew Kostecki – I Wiceprezes Konwentu Polonii Niemieckiej

Helena Miziniak – Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Andrzej Morawicz – Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Halina Romanowa – Prezes Kongresu Polaków w Rosji

Janusz Rygiel – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Rizio Wachowicz – I Wiceprezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej

Goście krajowi

Jerzy Zołnierkiewicz – przedstawiciel USOPAŁ w Polsce

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes

Krystyna Borzemska – Skarbnik

Prof. Ryszard Brykowski – Członek Zarządu

Andrzej Chodkiewicz – Dyrektor Biura

Uczestnicy posiedzenia konsultatywnego odbytego w Warszawie w dniach 17-18 listopada 2001 r. Pod przewodnictwem dyrektora J. Bułata wyrażają dezyderat wykonania uchwały II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z 2 maja 2001 roku, w przedmiocie zrekonstruowania reprezentacji Polonii jako całości, przedstawiając następujące propozycjie:

Należy nie później niż do końca kwietnia 2002r. doprowadzić do zwołania przez Radę Polonii Swiata zebrania, w którym oprócz członków Rady wezmą udział organizacje kontynentalne, na równych z Radą Polonii Swiata prawach.

Kształt organizacji ogólnopolonijnej winien być stosunkowo luźny, bez nadmiernych obciążeń finansowych; przewodniczący winien mieć oparcie w swojej organizacji.

Zrefomowana organizacja winna realizować następujące cele:

· podtrzymywanie polskości

· promowanie Polski

· formułowanie wspólnego stanowiska w stosunku do władz Polski

· wzajemna pomoc i podejmowanie wspólnych akcji

Ilość uczestników zebrania nie powinna przekraczać liczby 50 osób.

Spotkanie powinno mieć miejsce w Warszawie

Gdyby do końca lutego 2002 r. nie nastąpiło zwołanie zebrania Rady Polonii Swiata wraz z przedstawicielami organizacji kontynentalnych przez władze Rady-zebranie delegatów o którym mowa w pkt. 5 uchwały II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z 2 maja 2002 r. – zwoła Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, jako największej organizacji polonijnej.

Powołuje się zespół programowo-organizacyjny w następującym składzie:

Józef Bułat

Zbigniew Kostecki

Helena Miziniak

Janusz Rygielski

Rizio Wachowicz

Zspół:

· przedstawi zarys programu działalności organizacji ogólnoświatowej

· uzgodni rozdzielnikdelegatów

1. Mec. Józef Bulat – Przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej

2. Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Zbigniew Kostecki – I Wiceprezes Konwentu Polonii Niemieckiej

Helena Miziniak – Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Andrzej Morawicz – Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Halina Romanowa – Prezes Kongresu Polaków w Rosji

Janusz Rygiel – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

8. Rizio Wachowicz – I Wiceprezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej