memorandumdobundestagu.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

 

 M E M O R A N D U M

 

Do Niemieckiego Bundestagu
oraz
Kanclerza Gerharda Schroedera


Ożywiona dyskusja na łamach prasy, telewizji i innych mediów na temat
budowy “Centrum przeciw wypędzeniom” zaniepokoiła Polaków nie tylko w kraju, ale żyjących również poza Polską. Jesteśmy przeciwni pisaniu historii na nowo, przeciwni zamianie “skutków” wojny na “przyczyny”.
Uważamy to za jawną próbę fałszowania historii i to historii najnowszej. Tysiące żyjących jeszcze świadków II wojny światowej jest zaszkowanych tym pomysłem!

Tak zwane wypędzenie Niemców – a raczej przesiedlenie ze Śląska, Pomorza, Mazowsza itp. to skutek niemieckiej agresji na całą Europę, to skutek wymordowania milionów ludzi. To konsekwencja ideologii „o nadludziach” i „Drangu nach Osten”!

Termin „wypędzenie Niemców” – a raczej przesiedlenie - oddaje w sposób fałszywy istotę problemu. Niemcy sami uciekali przed Armią Czerwoną ratując życie albo byli wysiedlani, gdy opowiedzieli się za wyjazdem do Niemiec! Prawdziwe „wypędzanie” miało natomiast miejsce w Zamojskiem i na innych terenach Polski, kiedy to “niemieccy nadludzie” dawali polskiej ludności cywilnej 20 minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie domostw.

Polacy nie decydowali w Jałcie i Poczdamie o skutkach niemieckiej agresji na Polskę i Europę, nie byliśmy nawet na te konferencję zaproszeni! Polska musiała wypełnić te traktaty, dając Niemcom wybór pozostania lub opuszczenia ziem polskich.

Dlatego popieramy zdecydowanie stanowisko władz polskich - w tym rządu i Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy zdecydowanie przeciwstawiają się budowie „Centrum przeciw wypędzeniom“ w Berlinie.

Za Prezydium Rady Polonii Świata
mec. Les Kuczyński - przewodniczący