delegaci29092002.htm

AUSTRIA                                                                                                       ostatnia lista godz 12:38
Andrzej  LECH                                        
Piotr  RODOWSKI                  

BELGIA
Izabella  CZETWERTYNSKA  
Wlodzimierz  DROPINSKI        

BIALORUS
Tadeusz  KRUCZKOWSKI    
Konstantz  TARASIEWICZ     

BOSNIA I HERCEGOWINA
Branka  ITIC                       

BULGARIA
Urszula MILCZEWSKA

CZECHY
Michal  CHRZASTOWSKI
Henrzk  CIESLAR

CHORWACJA
Walentz LONCARIC

DANIA
Roman SMIGIELSKI

ESTONIA
Ryszard SONDOWICZ

FINLANDIA
Michal ZIELINSKI

FRANCJA
Krystyna SADOWSKA

LITWA
Michal MACHIEWICZ
Edward TRUSEWICZ

LOTWA
Wanda KRUCZOWSKA

KANADA
Iwona BOGORYA-BUCZKOWSKA
Andrzej GARLICKI
Elzbieta ROGACKA
Marek MALICKI

KAZACHSTAN
Jan ZINKIEWICZ

MOLDAWIA
Edward  JAROSZEWSKI

NIEMCY
Zbigniew  KOSTECKI
Dariusz ODYNIEC - radca prawny - obserwator Zjazdu
Marek  BAKOWSKI
Aleksander  ZAJAC

NORWEGIA
Jerzy JANKOWSKI

ROSJA
Halina  ROMANOWA

RUMUNIA
Gerwazy  LONGHER

RPA
Jadwiga  DUBLA-KALINOWSKA

SZWECJA
Maria  OLSSON
Michal  BIENIASZ 

SZWAJCARIA
Jan   PYSZKO

WEGRY
Elzbieta MOLNARNE 
Konrad  SUTARSKI

WIELKA BRYTANIA
Andrzej  MORAWICZ

WLOCHY
Mieczyslaw  RASIEJ

UKRAINA
Adam   CHLOPEK
Emilia   CHMIELOWA

USA
Wojciech WIERZEWSKI
Feliks  BRUKS
Jozef  BULAT  obserwator - radca prawny
Richard  CISKOWSKI
Les  KUCZYNSKI
Irena  PRZYLUSKI
Alex  PRZYPKOWSKI 
Henryk  ROZTOCZYNSKI 
Anna  RYCHLINSKA

ZHP
Edmund   KASPRZYK

SPK
Czeslaw  MARYSZCZAK

EUWP
Helena  MIZINIAK

KANADA  Swiatowa Federacja Polskich Kobiet
Iwona   BOGORYA-BUCZKOWSKA