Zugriffszähler   od 18.08.2002 do 29.09.2002 bylo 457 odwolan 

-------------------------------------------------------------------------

rownoczesnie powstaje nowa Polonia Swiata na Taneryfie (Targowica)  (22.08.2002)

__________________________________________

Toronto, 9 sierpnia, 2002

Szanowna Pani Prezes/ Szanowny Panie Prezesie,

W dniach 28-29 wrzesnia 2002 (sobota-niedziela) w Polsce w Domu Polonii w Pultusku odbedzie sie Walne Zebranie
wyborcze Rady Polonii Swiata, na ktore Pania Prezes/Pana Prezesa (lub osobe delegowana) serdecznie ZAPRASZAMY
ako czlonka Rady Polonii Swiata oraz reprezentanta i delegata Polakow i Polonii w Pni/Pana kraju.

Celem Walnego Zebrania Wyborczego Rady Polonii Swiata jest zatwierdzenie poprawek do Statutu Rady Polonii Swiata, wybory Przewodniczacego Rady Polonii Swiata, oraz ustalenie zasad dalszej dzialalnoSci Rady.

Prosimy o zgloszenie przyjazdu do dnia 5 WRZESNIA, poprzez przeslanie nastepujacych informacji:

a) imie i nazwisko delegata oraz jego krotki zyciorys,
b)krotka historia reprezentowanej organizcji,
c) dodatkowe informacje, np: czas przyjazdu/odjazdu,

osoby towarzyszace, etp.

Uprzejmie prosimy o przesylanie zgloszeñ na jeden z nastepujacych adresow:

E-mail:  RadaPoloniiSwiata@yahoo.ca - preferujemy ten

kontakt!

Fax. Kanada  + 1-416-532-5730, Telefon: +1-416-532-2876

- adres:
Rada Polonii Swiata
288 Roncesvalles
Ave., Toronto, M6R 2M4,
Ontario, Canada

Zebranie jest organizowane przy udziale i pomocy Zrzeszenia Wspolnota Polska.

Podajemy orientacyjny koszt:

- oplata rejestracyjna 50.00 USD
- koszt pobytu w Pultusku od 27 wrzesnia (wieczor) do 30 wrzesnia (poniedzialek rano) 200.00 USD

Koszty podrozy do Warszawy delegaci pokrywaja we wlasnym zakresie.

Wkrotce podamy szczegolowy program oraz dalsze informacje.

Lacze serdeczne pozdrowienia
Marek Malicki
Przewodniczacy Rady Polonii Swiata