roalbum.htm

Album dzialaczy Polonii Rumunskiej


Barbara Breaban
Tarnow 2008Tadeusz Danielczuk
spotkanie EUWP 10.01

 


Stanislawa Jakimowska
V-ce Prezes 
Zwiazku Polakow w Rumunii

 


Ghervazen Longher
Prezes Zwiazku Polakow
rps 29.09.02 Pultusk

 

 
Kazimierz Mecek
   

 

 

 

Archiwum


Jan Piotr Babiasz - Prezes
Delegat na II Zjazd Polonii
ZMARL 14 marca 2002 roku