rezolucja8.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

Rezolucja

RADY POLONII ŚWIATA

 

w sprawie polskich mniejszości w krajach pozostających poza Unią Europejską

Prezydium Rady Polonii Świata
zebrane na posiedzeniu w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2003r.

zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o zwrócenie uwagi stronie niemieckiej, że nie przestrzega w stosunku do polskiej grupy etnicznej europejskich standardów dotyczących ochrony mniejszości narodowych, pomimo zobowiązań zawartych w Polsko-Niemieckim Traktacie z dnia 17 czerwca 1991 roku.

Za konieczne uważamy również zagwarantowanie polskiej grupie etnicznej w Niemczech:

warunków do utrzymania tradycji i kultury polskiej, co uzależnione jest od środków materialnych wspierających rozwój prasy, dostępu do radia i telewizji, funkcjonowania domów polskich, chórów, zespołów kulturalnych i organizacji polonijnych.

warunków do nauki języka polskiego jako języka ojczystego w różnych formach, zarówno w niemieckim systemie szkolnym jak i w systemie pozaszkolnym.

powołania fundacji wspieranej przez Państwo niemieckie umożliwiającej finansowanie oświaty i działalności kulturalnej Polaków w Niemczech.

pomocy instytucjonalnej dla polskich organizacji, a zwłaszcza dla Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Przewodniczący Rady Polonii Świata
Mec. Les Kuczyński