rezolucja7.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

 
Rezolucja (7)

RADY POLONII ŚWIATA

 

w sprawie Karty Polaka

Prezydium Rady Polonii Świata
zebrane na posiedzeniu w dniach 13-14 listopada 2003r. w Warszawie

 

po raz kolejny wzywa Parlament RP do wyrażenia woli politycznej uchwalenia dokumentu nazwanego „Kartą Polaka”, który regulowałby najistotniejsze problemy naszych Rodaków na Wschodzie w zmieniającej się Europie.

 

Dokument ten ułatwiałby maksymalnie procedury związane z otrzymaniem stałych bezpłatnych wiz i przekraczania granicy oraz określałby dostęp do takich dziedzin życia, jak rynek pracy, opieka zdrowotna, edukacja na terenie RP.

 

Określenie prawne tych spraw byłoby potwierdzeniem wielokrotnie deklarowanego stanowiska władz, że Polacy zamieszkali poza granicami kraju są częścią Narodu Polskiego.

 

Przewodniczący Rady Polonii Świata
          Mec. Les Kuczyński