rezolucja6.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

 

Rezolucja (6)

 

RADY POLONII ŚWIATA

 

w sprawie przepisów dot. wydawania paszportów Polakom zamieszkałym poza granicami kraju

Prezydium Rady Polonii Świata
zebrane na posiedzeniu w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2003r.

 

wzywa władze Rzeczypospolitej Polskiej do stworzenia specjalnych przepisów ułatwiających wydawanie i przedłużanie paszportów Polakom zamieszkałym poza granicami Kraju.

 

Przewodniczący Rady Polonii Świata
                 Mec. Les Kuczyński