rezolucja3.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

Rezolucja (3)

RADY POLONII ŚWIATA
w sprawie uznania Polaków za Naród Represjonowany w byłym Związku Sowieckim

Prezydium Rady Polonii Świata

zebrane na posiedzeniu w dniach 13-14 listopada 2003r. postanawia

 

wystąpić do władz Federacji Rosyjskiej jako prawowitego spadkobiercy byłego Związku Sowieckiego o uznanie Polaków mieszkających na terenach dawnej ZSRR za naród represjonowany.

Władze sowieckie od początku swego istnienia prowadziły politykę przymusowego wynaradawiania Polaków poprzez stosowanie różnych form represji: masowe deportacje, obozy pracy, bezpodstawne uwięzienia oraz masową eksterminację ludności całych rejonów, a także poprzez dyskryminację obejmującą dziedziny kultury, religii, oświaty i aktywności społeczno-zawodowej.

Polacy stali się w Związku Sowieckim pierwszą grupą etniczną represjonowaną z tytułu przynależności narodowej.

Ofiarami tej polityki padły miliony niewinnych ludzi.

Nie może być wiarygodnego porozumienia między naszymi Narodami bez moralno-prawnego zadośćuczynienia.

 

Przewodniczący Rady Polonii Świata
Mec. Les Kuczyński