rezolucja2.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

Rezolucja (2)

RADY POLONII ŚWIATA
w sprawie rekompensat dla Polaków poszkodowanych przez reżim sowiecki

 

Prezydium Rady Polonii Świata

zebrane na posiedzeniu w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2003 roku oświadcza:

 

Setki tysięcy Polaków były ofiarami władz sowieckich represji w latach 1930 – 1956. Byli to więźniowie łagrów, sybiracy, zesłańcy do Kazachstanu i innych republik Związku Radzieckiego.

Krzywd im wyrządzonych nie da się zmierzyć żadną ludzką miarą, wielu nie przeżyło, ich groby pozostały na „nieludzkiej ziemi”. Tym wszystkim, którzy jeszcze żyją, Federacja Rosyjska jako następca prawny po Związku Sowieckich Republik Radzieckich powinna wypłacić godziwe odszkodowania za ich cierpienia.

Rada Polonii Świata apeluje do wszystkich swoich organizacji członkowskich o podjęcie działań i pomoc wszystkim poszkodowanym Polakom.

Rada Polonii Świata apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o włączenie przedstawiciela naszej organizacji do uczestnictwa w pracach do spraw ofiar reżimu sowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Polonii Świata
Mec. Les Kuczyński