Radaprezesowbruksela.htm

Polonia Europejska w stolicy Unii – Brukseli

17.10.2004

W dniach 15-17 października 2004 odbyło się spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Brukseli. W stolicy Unii Europejskiej przy pomocy Rady Polonii Belgijskiej w pomieszczeniach Domu Polskiego, Ambasady Polskiej i Polskiego przedstawicielstwa przy Unii obradowało ponad 60 prezesów i delegatów krajowych organizacji polonijnych. Obrady przedstawicieli z 20 krajów miały za cel dalszą integrację środowiska polonijnego, poznanie Polonii Belgijskiej oraz stolicy zjednoczonej Europy Brukseli z Parlamentem Europejskim.

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu za miniony okres było pierwszym punktem spotkania. Burzliwa dyskusja wykazała pewne zaniedbania sekretariatu oraz niedostateczną informację członków EUWP o swoim działaniu.
Na porządku dziennym znalazło się rownież przyjęcie nowych członków do EUWP w tym Kongresu i Federacji Polonii Francuskiej.
Omawiano również sprawy organizacyjne oraz administracyjne pozostałe jeszcze z Walnego Zjazdu w Londynie.
W pierwszym dniu obrad wiele czasu poświęcono Komisji Ochrony dobrego imienia Polski i Polaków ktorą prowadzi Pan Włodzimierz Dropiński z Belgii. Uczestnicy uznali za konieczne tworzenie takich komisji na szczeblach krajowych. Tematem obrad była też dalsza wzajemna współpraca a w konsekwencji wspólne występowanie przeciwko mediom i urzędom narażającym dobre imię Polski i Polaków.

Lepsza łączność internetowa ma ułatwić błyskawiczną reakcję na pomówienia i kłamstwa mediow w różnych krajach.

Pani Krystyna Sadowska z Paryża przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji ds Oświaty Polonijnej. Padły nowe propozycje współpracy z krajowymi organizacjami oświatowymi i poprawienie łączności w celu lepszej współpracy w sprawach oświaty polonijnej.

Zaległe sprawozdanie finansowe poprzedniej kadencji Sekretariatu w tym Skarbnika, przygotowane przez nową Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Bos-Karczewskiej z Holandii zostało ocenione jako bardzo fachowe i wiarygodne. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Prezesów która udzieliła zaległego absolutorium poprzedniemu sekretariatowi.

W drugim dniu prezesi poszczególnych organizacji złożyli sprawozdania z działaności w ostatnim czasie przedstawiając również plany na najbliższą przyszłość.

Dużym przeżyciem było zwiedzanie budynków administracyjnych Unii Europejskiej pod przewodnictwem Pani Kaji Krawczyk. Pani Kaja która jest łącznikiem polskiego sejmu z Unią w krótki i bardzo ciekawy sposób przybliżyła wszystkim obraz tego potężnego aparatu polityczno-administracyjnego. Ilość ludzi pracujących w tych olbrzymich biurowcach, ilość języków którymi wszyscy się posługują oraz ogrom problemów rozwiązywanych lub czekających na rozwiązanie to wyzwanie godne podziwu. Pomimo drobnych problemów Unia funkcjonuje perfekcyjnie a kontakt z Sejmem jest bardzo dobry.

Profesor Roszkowski, który znalazł prawie godzinę dla naszej grupy, przybliżył nam problemy polityczne i gospodarcze, z którymi Polska musi sią zmierzyć w następnych latach. Sumując wypowiedź profesora odczuwa się już pozytywne efekty wejścia do Unii a korzyści Polski w najbliższych latach będą jeszcze bardziej widoczne.

Niezwykle serdecznie przyjął europejską polonię ambasador RP Iwo Byczewski w pięknych pomieszczeniach ambasady przy Galierslaan. Poinformował o pracy tej ważnej placówki, o roli Polski i Polaków w nowej Europie.

Pan Marek Grela przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej w pomieszczeniach swej nowej placówki administracyjnej przy Unii, omówił problemy z jakimi musi się codziennie mierzyć to „administracyjne biuro". Ilość pracowników tu pracujących ich wykształcenie i zakres obowiązków przyprawia o zawrót głowy.

Zjazd Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pomimo że część turystyczna zabrała sporo czasu należy uznać za owocny i udany.

W imieniu uczestników składamy serdeczne podziękowania Radzie Polonii Belgijskiej w tym Pani Izabeli du Bois d,Aische Czetwertynskiej oraz całemu zespołowi który brał udział w organizowaniu tego spotkania. Sprawna organizacja, wynajęcie dobrego i niedrogiego hotelu, przejazdy i cala logistyka wymagała dużo pracy.
Organizacja była bardzo dobra.

opracował
z.kostecki

 

czekamy na oficjalne sprawozdanie sekretariatu EUWP!