Otwarcie Prezydium Rady Polonii Swiata 13-14 listopada w Warszawie przez Prezesa  Mecenasa
Lesa Kuczynskiego (Chicago)