Spotkanie Prezesów EUWP   -  08.10.2001

Okólnik 2/01

Jak już Państwu wiadomo z informacji przesłanych w Okólniku 1/01 spotkanie Prezesów EUWP odbędzie się w dniach 27/28 października 2001 r. w Pułtusku. Do proponowanych tematów do dyskusji dołączamy “sprawy TV Polonia”. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś propozycje proszę o przesłanie w ciągu następnych 10 dni.

W załączeniu przesyłam koszt uczestnictwa oraz ramowy program spotkania Prezesów.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu:

          Nocleg w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem  170 zł. za dobę.

          Nocleg w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem 120 zł za dobę.

Posiłki: obiad, kolacja, ciastko, woda (w czasie przerw) Łącznie 120 zł. za dobę.

PROPONOWANY PROGRAM ZEBRANIA PREZESÓW EUWP.

26.10.2001 piątek

przyjazd do Warszawy, spotkanie w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska

        godz. 18.00 wyjazd do Pułtuska

27.10.2001    sobota

godz. 8.30-9.30 śniadanie

godz. 9.30     rozpoczęcie obrad

           1/sprawozdania z rocznej działalności

            a)Sekretariatu

            b)Rady Europejskiej Młodzieży

           2/Dyskusja nad sprawozdaniami

godz. 10.45

           3/EUWP w świetle II Zjazdu Polonii i Polaków z całego Świata.

           4/Członkostwo EUWP w Radzie Polonii Świata.

           5/Sprawa TV Polonia

           6/Sprawa Jedwabnego

godz. 13.30 - obiad

godz. 14.45    wznowienie obrad-kierunek pracy EUWP

           7/Współpraca organizacji członkowskich w zasięgu regionalnym i kontynentalnym.

           8/Wymiana kulturalna

           9/Rozwiązywanie trudności polskiej mniejszości narodowej w krajach ich zamieszkania oraz trudności między organizacyjnych (polskich).

           10/Edukacja

godz. 19.30 kolacja

28.10.2001        niedziela

godz. 9.00   śniadanie

godz. 10.00  Wznowienie obrad

            11/Nowi członkowie EUWP

            12/Sprawy administracyjno-finansowe WUWP

            13/Propozycja wycieczki “Szlakiem Mickiewicza”

godz. 11.30 Msza Święta

godz. 13.00 Obiad

godz. 17.00 Zamknięcie obrad. Powrót do Warszawy.

Niniejszą informację, otrzymaną pocztą elektroniczną od Sekretarza Generalnego EUWP, organizacjom z Europy Zachodniej przekazał:

Roman Śmigielski
Sekretarz Regionalny EUWP
Federacja „Polonia”
Worsaaesvej 7, 4.th.
1972 Frederiksberg C
DANIA

Zgłoszenia proszę kierować na adres sekretariatu w Londynie:
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

240 King Street
London W6 0RF
Tel. 020 8741 1606  Fax 020 742 5767
E-mail office@fedpol.swinternet.co.uk

Przypominam o dokonaniu wpłat na sztandar dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska (informacja w okólniku 1/01) oraz uiszczenia zaległych składek.

Łączymy serdeczne pozdrowienia
za Sekretariat EUWP

Helena Miziniak                                                  Jan Mokrzycki

      Prezydent                                                         Sekretarz Generalny

 

Niniejszą informację, otrzymaną pocztą elektroniczną od Sekretarza Generalnego EUWP, organizacjom z Europy Zachodniej przekazał:

Roman Śmigielski
Sekretarz Regionalny EUWP
Federacja „Polonia”
Worsaaesvej 7, 4.th.
, 1972 Frederiksberg DANIA
roman@post.tele.dk