nieruchomoscipoznan.htm     Zugriffszähler

            Przedsiębiorstwo  Inwestycji  i  Obrotu  Nieruchomościami

                                        61 – 586  Poznań  ul. Towarowa 17 / 19

                                        tel/fax ( 061 )   835 2223      www.inwest-pion.com.pl

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Obrotu Nieruchomościami PION powstało w 2001 roku na bazie dwóch prywatnych przedsiębiorstw oraz byłych pracowników Agencji Skarbu Państwa zajmujących się od wielu lat obrotem nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym.

Firma posiada licencję uprawniającą do obrotu nieruchomościami nr 1861 oraz jest podmiotem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej, co daje pełną gwarancję  potencjalnym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym chcącym współpracować z nią na rynku.

Oprócz typowych działań nakierowanych na obrót nieruchomości firma jest przygotowana na świadczenie poniższych usług :

POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ

PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DO ZAKUPU, SPRZEDAŻY I ZABUDOWY

PRZEKSZTAŁCENIA FORMALNO-PRAWNE

UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

DOPROWADZENIE DO NIEZBĘDNYCH ZMIAN W MIEJSCOWYCH PLANACH

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD DOPROWADZENIEM INFRASTRUKTURY

PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE PROJEKTÓW ZABUDOWY 

                                   PRZYGOTOWANIE TANICH LINII KREDYTOWYCH

W dziedzinie promocji i reklamy oferowanych nieruchomości współpracujemy ze wszystkimi mediami liczącymi się na wielkopolskim rynku. Nasza siedziba mieści się przy dworcu głównym PKS w Poznaniu, co w znaczny sposób ułatwia kontakt z potencjalnymi klientami.

Jako jedyni w Wielkopolsce prowadzimy pełną analitykę cen nieruchomości niezabudowanych na obszarze do 30 km od miasta Poznania. Analiza ta obejmuje 105 miejscowości na przestrzeni ostatnich 5 lat.

      Jesteśmy jedynym biurem zrzeszonym w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej.

Przedsiębiorstwo nasze zatrudnia 7 osób wyspecjalizowanych w obrocie nieruchomościami i przygotowaniu ich pod względem formalno - prawnym . Współpracujemy również z wieloma uznanymi firmami świadczącymi najwyższej jakości usługi geodezyjne i projektowe.

Przedsiębiorstwo nasze znajduje się w ogólnopolskiej sieci sprzedaży nieruchomości.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami i osobami prywatnymi ze środowiska polskiej polonii

Z    poważaniem

s.sz@inwest-pion.com.pl