lvalbum.htm

Bartuszewicz Michal, Bykowski Romuald, Czaupala Renata, Januszkiewicz Stanislaw
Kudriacewa Maria, Krukowska Wanda, Parakonna Helna, Pitaszko Anna, Polovka Anna
Stankiewicz Ryszard, Krystyna Morzewska, Woronecka Ludmila


Michal Bartuszewicz
13 Forum Mediow
Polak na Lotwie
 


Romuala Bykowski
Echo Rygi
13 Forum mediow
echorygi@op.pl


Renata Czaupala
V Zjazd EUWP
Stanislaw Januszkiewicz
12 Forum MP - Tarnow 2004
Wanda Krukowska
delegat na II Zjazd Polonii
EUWP 26 Pazdz 2001
V Zjazd EUWP

Maria Kudriacewa
delegat na II Zjazd Polonii

Romuald Lebedek
Tarnow 2008

 


Helena Parakonna
Zwiazek Mlodych Polakow na Lotwie
helenka2000@hotmail.com

Anna Pitaszko
Zwiazek Mlodych Polakow na Lotwie
anna@aktivmusic.lv

Anna Polovka
Prezes Zwiazku Mlodych Polakow na Lotwie
anna.polovka@inbox.lv

Ryszard Stankiewicz
12 Forum MP - Tarnow 2004

Krystyna Morzewska
Tarnow 2008

Krystyna Morzewska
krzysia@indox.lv
 

Ludmila Woronecka
12 Forum MP - Tarnow 2004
reklama@million.apollo.lv