ltkalendarz.htm

terminy impres Domu Kultury w Wilnie http://www.polskidom.lt/u/index.php?s=blogs&p=kalendarz#

27-29 pazdziernik 2006 - VI Zjazd EUWP w Wilnie - http://www.euwp.org/list606.html