Listyzdaleka.htm
http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd-50.htm       (19.04.2005)                    http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm 
http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd-2.htm

 

 

Lettres de loin. Letters from far away. Briefe aus der Ferne.

PISMO OGÓLNO
ŚWIATOWEGO KORESPONDENCYJNEGO
KLUBU EMIGRANTÓW.

PERIODYK SPOŁECZNO-LITERACKO-KULTURALNY.

 

„Listy z daleka" zrodziły się na podstawie korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym.

Dziś „Lzd” są określane jako twór intelektualnej myśli polskiej Emigracji.

W „Lzd" dzielimy się naszymi doświadczeniami z codzienności w obranych przez nas krajach, drukujemy sylwetki własne i przyjaciół, naszą poezję. W pismie - na życzenie - są zamieszczane adresy do wymiany korespondencji, pozdrowienia i różnego rodzaju ogłoszenia.

„Listy z daleka" niejednego podniosły na duchu, wskazując, że w swych kłopotach i tęsknotach nie jest odosobniony. Bo, jak się okazuje, życie wszędzie ma swe ostre kąty: w Polsce i w Australii, w Niemczech i w Afryce, we Włoszech i w USA.

-„Listy" są autentycznym świadectwem życia emigracyjnego. Przez wiele lat pracowałem za granicą, więc doskonale rozumiem to, o czym piszą Czytelnicy. Włączamy "Listy" w księgozbiór naszej biblioteki i ufamy, że zainteresują naszych studentów i księży –pisze ks. Jerzy J. Prucnal Schr, dyrektor biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

-„Listy z daleka" są moim oczkiem w głowie, bo dają mi to, czego nie miałem w domu rodzinnym: ciepło, zrozumienie i to, że są ludzie, mający pozytywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość - mówi jeden z kolegów.

- W "Listach z daleka" zachłannie połykam każdą stronę - stwierdza Krystyna Mogas z Niemiec.

-„Listy z daleka"- to moje duchowe wsparcie w trudnym czasie. To moje okno na świat. Kocham je - pisze Marianna Czerwińska z Polski.

-„Listy z daleka" są dla mnie tęsknotą za krajem. Są piękne ale smutne. I ja po refleksji nad życiem jestem smutny - zwierza się Juliusz Wachowski z Austrii.

-„Listy z daleka"- są bardzo ważnym pismem polonijnym - zauważa Teresa Dębek z Australii. - Doczekają się czasów, kiedy naukowcy będą czerpali z nich wiedzę do prowadzenia badań o życiu emigracyjnym...

 

Więcej informacji: LeokadiaK@yahoo.fr

A także pod adresem: Leokadia Komaiszko, rue René Demoitelle 49/2, 4030 Ličge, Belgique.W przypadku korespondencji pocztą tradycyjną, pamiętajmy o pokryciu kosztów odpowiedzi do siebie – zaadresowana koperta i belgijski znaczek pocztowy lub coupon réponse internationale, który jest równy wartości znaczka pocztowego; można go nabyć na każdej poczcie świata.