9 – 10 czerwca, w hotelu Victoria Intercontinenetal w Warszawie

NOWY WIEK – NOWE MOŻLIWOŚCI, W ZGODZIE Z TRADYCJĄ

·         tradycyjne już spotkanie przedstawicieli biznesu z kraju i ze świata, administracji państwowej i samorządowej, członków izb, klubów i organizacji gospodarczych oraz mediów

·         możliwość nawiązania korzystnej współpracy, kontaktów, wymiany doświadczeń

·         szansa rozwoju firmy i wejścia na nowe rynki

Celem konferencji jest stworzenie warunków do nawiązania i pogłębienia obustronnie korzystnej międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia.

Duże zainteresowanie konferencją w środkach masowego przekazu pozwala na nagłośnienie problematyki współpracy międzynarodowej, a także innych inicjatyw z udziałem Polonii.

(Do tej pory, uczestnikami konferencji było już blisko 2000 osób z 36 państw.)

Program (ramowy)

q       Spotkanie z Panem Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim – Pałac Prezydencki  

q       Wręczenie nagród Stowarzyszenia im. E Kwiatkowskiego (rozwój współpracy gospodarczej Polonii z Polską w roku 2000)

q       Sesja plenarna (pierwszy dzień, 9:00 – 13:30)

Przedstawiciele rządu, administracji państwowej i samorządowej, zaproszeni goście – wybitne osobistości z kraju i zagranicy -  podejmą zagadnienia aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, perspektyw na kolejny rok oraz możliwości nawiązania korzystnych związków gospodarczych.         

Uroczyste otwarcie

      Pan Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki

  I  „Szanse i bariery w gospodarce; Polska – Unia Europejska”

       (sesja pytań)

Pan Edmund Obiała, Naczelny dyrektor budowy największego stadionu Olimpijskiego   - Sydney, Bovis Lend Lease Sp. z.o.o.

          ” Nowoczesne metody zarządzania rozstrzygającym warunkiem sukcesu”

            Pan Zbigniew Kulig

           „Dlaczego polska fabryka odnosi sukcesy w kraju i zagranicą”

      Pani Aldona Kamela- Sowińska, Wiceminister Skarbu

 II  „Prywatyzacja średnich i małych przedsiębiorstw – otwartą ofertą inwestycyjną”

       (sesja pytań)

      Pan Tadeusz Donocik, Wiceminister Gospodarki

III „Turystyka – szansa rozwoju różnorodnych, korzystnych inwestycji i inicjatyw gospodarczych”

       (sesja pytań)

            Pan Jacek Berełkowski, Prezes Firmy Darpol (Niemcy - Berlin)

            „Biuro podróży na rynku europejskim – praktyczne uwarunkowania suksesu”

 

            Pan Gwidon Wójcik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

            „Kampania promocyjna na rzecz turystyki przyjazdowej 2001/2002”

 

            Pan Andrzej Kozłowski, Prezes Polskiej Izby Turystyki

            „Samorząd branżowy jako element wsparcia dla firm turystycznych”

       Polska – Wypoczynek w Zabytkach – ilustrowana prezentacja.

       Prowadzi Pani Prezes Nina Schwarzer - Isakiewicz.

q       Sesje panelowe i dyskusyjne

(z udziałem wybitnych osobistości z kręgów gospodarczych i rządowych) ułożone w 4 bloki tematyczne:

§         Możliwości inwestycyjne w Polsce (branże, regiony)

§         Inicjatywy i sukcesy gospodarcze Polonii – prezentacje

§         Turystyka – szansą wielopłaszczyznowego rozwoju współpracy gospodarczej

§         Zarządzanie Wiedzą – jak korzystać z doświadczeń?

q       Uroczysta Gala w Pałacu i ogrodach Łazienek Królewskich
w Warszawie
(9 czerwca, po zakończeniu pierwszego dnia obrad)


Fundacja Polonia – Polonijny Ośrodek Informacji Gospodarczej, ul. Rumiana 20a, 02-956 Warszawa, tel.: (48 22) 651 5 666, (48 22) 816 72 98 faks: (48 22) 551 82 41,

Sekretarz Organizacyjny Konferencji: Iwona Strykier, e-mail: iwona@poig.com.pl

Współorganizatorzy: Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie „Małopolskie Forum Współpracy z Polonią”, BMP Promotions