kalendarzyu.htm

An: polonius
Betreff: AW: VII Spotkania z Kulturą Polską, Belgrad Serbia
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: polonius [mailto:polonius@eunet.yu]
Gesendet: Donnerstag, 6. Mai 2004 08:50
An: Michal Bieniasz; Czeslaw Blasik; Zbigniew Kostecki; Urszula Milczewska; Smigielski Roman - Sekretarz; Pilat Tadeusz - Wiceprezydent
Betreff: VII Spotkania z Kulturą Polską, Belgrad Serbia

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
    Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Centrum Poloniusz - Pegaz, Belgrad, Serbia do uświetnienia swoją obecnością VII Spotkań z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze, które odbędą się w terminie od 12 - 20. 06. 2004 roku. Byłoby nam bardzo miło, gdybyśmy mogli Was przywitać na otwarciu naszej dorocznej manifestacji.

Spotkania z Kulturą Polską mają już wieloletnią tradycję i na stałe weszły do kalendarza belgradzkich wydarzeń kulturalnych. Centrum Poloniusz – Pegaz jest inicjatorem i już po raz szósty organizatorem powyższej manifestacji, która w roku bieżącym połączona będzie z obchodami 15-stolecia Szkoły Polonijnej działającej w ramach Centrum Poloniusz - Pegaz.

    Spotkania z Kulturą Polską są jedyną formą zorganizowanej promocji polskiej i polonijnej kultury i nauki w Serbii i Czarnogórze toteż bardzo zależy nam na udziale w imprezie polskich i polonijnych artystów oraz ludzi kultury, sztuki i mediów. Szczególnie miłym akcentem byłby również udział działaczy polonijnych. Serbia rozpoczęła proces konsolidacji swojej diaspory i już kilkakrotnie oficjalne władze zasięgały od nas informacji odnośnie struktury organizacyjne ij form działalności Polonii, co stanowi  dowód na to, że działalność Polonii doceniana jest także przez władze innych krajów.

Do organizacji Spotkań z Kulturą Polską co roku włączają się najpoważniejsze instytucje kulturalne i naukowe z Polski i Serbii wspomagając tym samym nasz wysiłek tworzenia pomostu kultury pomiędzy oboma krajami. Począwszy od I Spotkań z Kulturą Polską honorowym patronem imprezy jest Ambasada RP w Serbii i Czarnogórze.

Mamy nadzieję, że 12. 06. 2004 roku będzie dniem kiedy będziemy mogli w Belgradzie podać sobie ręce na przywitanie.

Z poważaniem                                                                                  Belgrad, 06.05.2004
               Dagmara Luković
               Prezes Centrum  Poloniusz - Pegaz

                                                                                                
            Bliższe informacje dotyczące programu, kosztów pobytu w Serbii, kwestie rezerwacji hoteli itp. można uzyskać pod adresem:

Centrum Poloniusz-Pegaz, ul. Dobropolska 10, 11000 Belgrad, Serbia i Czarnogóra, tel. + 38111/2647179, tel./fax. +38111/467833, tel. +38163/259281, e-mail: polonius@eunet.yu; daga@eunet.yu

Orientacyjnie podajemy, że koszt noclegu w Hotelu B kategorii wynosi ok. 20 euro. Zapraszamy