uakalendarz.htm

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH W UKRAINIE

ma zaszczyt zaprosić do udziału w 
VII Dorocznej Konferencji Gospodarczej Przedsiębiorców Polskich i Ukraińskich:
"Biznes bez granic. Inwestycje, współpraca, kontakty" która odbędzie się 16-20 maja 2003.
W programie: Spotkanie biznesu polskiego i ukraińskiego w Nowojaworowsku (specjalna strefa ekonomiczna), spotkania w polskich firmach we Lwowie i Kijowie, udział w Forum Biznesu w Berdyczowie (pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Kijowie), szkolenia i konsultacje fachowców od prawa, ceł, podatków i t.d., udział w forum gospodarczym: Kijów 2003.

Wszelkie informacje są dostępne w biurze organizacyjnym: 
Ukraina 01034 Kijów Ul. Rejtarskaja, 9
Tel./fax 0038 044 229 66 37, 
E-mail: msppu@interclub.kiev.ua   www.polukrbusiness.com.ua

----------------------

16-20 maja 2003 Kijow
25-28 pazdziernik 2002 Handel Lwow 
24.10.02 do 11.11.02 IV Festiwal Kultury Polskiej