euwplist7.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 7

 

Tadeusz Pilat „NOVINAGĹRD" tel. 0046-418-432302, tel/fax –432394, kom.0046-703-433010

Ängahusvägen 22, 261 76 Asmundtorp, SWEDEN e-mail t.a.pilat@swipnet.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przesyłam Wam Kilka wiadomości z życia organizacji Polonijnych w Europie i na Świecie. Proszę Was uprzejmie o nadsyłanie informacji w formie elektronicznej, o ważnych wydarzeniach w Waszych organizacjach.

Tadeusz Adam Pilat

31 maja 2003 r. Wiceprezydent EUWP

 

Termin Zjazdu EUWP

Przypominam uprzejmie, że Sekretariat podjął ostateczną decyzję o terminie Zjazdu EUWP połączonego z obchodami 10-lecia organizacji. Jak już podawałem w poprzednim liście, Zjazd odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2003 r. Miejsce Zjazdu i Jubileuszu zostanie ogłoszone później w zależności od możliwości finansowych. Prosimy o zarezerwowanie terminu w Waszych kalendarzach.

Jubileusz TV POLONIA

Telewizja Polonia obchodziła swe dziesięciolecie. Jubileuszowy koncert galowy odbył się 2 maja, w Teatrze Polskim w Warszawie i połączony był z obchodami Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W czasie Koncertu wystąpiły największe gwiazdy polskiej i polonijnej estrady. W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, Marszałkami: Sejmu, Markiem Borowskim i Senatu, Prof. Longinem Pastusiakiem na czele. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych Reprezentowali zaproszeni na uroczystość przez dyrekcję TV Polonia, Prezydent Helena Miziniak i Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat. Przedstawiciele Polonii mogli zgłaszać się indywidualnie po zaproszenia na Jubileusz, dlatego też reprezentacja tych środowisk była raczej przypadkowa. Dał się odczuć brak obecności Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Referendum

W dniach 7-8 czerwca odbędzie się w Polsce Referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. Część Polonii, a więc obywatele polscy zamieszkali na stałe zagranicą biorą udział w referendum na podobnych zasadach i w takich okręgach jak w czasie wyborów parlamentarnych. Wszelkich informacji o rejestracji głosujących, niezbędnych dokumentach i lokalach wyborczych, udzielają placówki konsularne RP. Jest bardzo ważny jak najliczniejszy udział Polonii w referendum. Najistotniejszą informacją jest to, że każdy chcący głosować musi wcześniej zarejestrować się w swoim okręgu wyborczym. Maże tego dokonać listownie, faksem a nawet telefonicznie.

Konferencja Promocyjna Polonii Europejskiej

10 maja odbyła się w Warszawie konferencja z udziałem 45 przedstawicieli środowisk i organizacji Polonii z krajów europejskiej piętnastki. Tematem obrad było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz formy uczestnictwa organizacji polonijnych w zagranicznej i krajowej promocji akcesji i stowarzyszenia z Unią Europejską. Już w przeddzień konferencji, przyjęcie na cześć jej uczestników, wydał Marszałek Senatu RP Prof. Longin Pastusiak. Przyjęcie w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, rozpoczął krótki koncert znakomitej Orkiestry Kameralnej z Wilna. W sobotę 10 maja w sali Senatu RP rozpoczęła się debata. Posiedzeniu przewodniczyli marszałkowie Senatu Longin Pastusiak i Sejmu Marek Borowski. W krótkim powitaniu Marszałek Longin Pastusiak podkreślił zaangażowanie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w przygotowaniu konferencji, składając szczególne podziękowania jej Prezydentowi, Helenie Miziniak. Marszałek Marek Borowski w swym wprowadzeniu do debaty przypomniał min. to, że idea konferencji powstała w czasie jego ubiegłorocznego pobytu w Londynie. Wyraził też słowa szczególnego podziękowania inicjatorowi konferencji, wieloletniemu działaczowi EUWP, Wiktorowi Moszczyńskiemu. Pierwszy wystąpił Minister Spraw Zagranicznych, Włodzimierz Cimoszewicz z informacją o przebiegu procesu akcesyjnego. O działaniach Prezydenta RP mówił Minister Dariusz Szymczycha. Kampanię informacyjną rządu przedstawił wiceminister Sławomir Wiatr. Polonijną część debaty zainaugurowała znakomitym wystąpieniem Prezydent EUWP, Helena Miziniak z Londynu. W debacie wzięło udział 38 przedstawicieli organizacji i środowisk polonijnych z krajów Unii Europejskiej. Wśród zabierających głos w dyskusji działacze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, których znamy z naszych zebrań i zjazdów: Andrzej Lech, Włodzimierz Dropiński, Roman Śmigielski, Michał Zieliński, Krystyna Sadowska, Małgorzata Bos-Karczewska, Zbigniew Kostecki, Michał Bieniasz, Tadeusz Pilat, Maria Olsson, Andrzej Morawicz, Wiktor Moszczyński i Mieczysław Rasiej. Przebieg debaty wraz z treścią wszystkich wystąpień dostępny jest na stronach internetowych Senatu RP:

http://www.senat.gov.pl/k5/polonia/konf/sten/t.htm .

Wieczorem w salach recepcyjnych hotelu sejmowego, przyjęcie dla uczestników konferencji wydał Marszałek Sejmu RP, Marek Borowski. W swym wystąpieniu podziękował wszystkim przybyłym za udział w konferencji i zaangażowanie na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Słowa szczególnego podziękowania skierował do Wiceprezydenta EUWP, Tadeusza Adama Pilata ze Szwecji, którego część przemówienia nawołująca polskie elity polityczne do zgody i przymierza na rzecz procesu akcesyjnego, odczytana została przez Marszałka Borowskiego w Sejmie i licznie cytowana przez prasę oraz wiele stacji radiowych i telewizyjnych. Honorowymi gośćmi konferencji byli ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski i Pani Generałowa Irena Anders, która w niedzielę 11 maja, w rocznicę śmierci generała, w otoczeniu uczestników konferencji złożyła wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza i odebrała defiladę wart honorowych.

 

Poparcie Polonii kanadyjskiej dla przystąpienia Polski do UE

W oświadczeniu podpisanym przez Prezesa Grzegorza Sobockiego, Kongres Polonii Kanadyjskiej w pełni poparł przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Nowiny z Bułgarii

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Оświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii uroczyście świętowało Dzień Polonii i Polaków za Granicą na wielkim spotkaniu polonijnym w Płowdiwie. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 członków Stowarzyszenia, którzy przybyli do Płowdiwu z 13 miast. Gośćmi honorowymi byli Konsul RP z Sofii, p. Henryk Tkacz, wicekonsul RP z Warny, p. Anna Dzięciołowska, a także przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia w Macedonii – “Klub Polonia w Skopje”. Informacja o przebiegu tej wspaniałej imprezy, zorganizowanej z ogromnym wysiłkiem przez członków PSKO z oddziału w Płowdiwie, znajduje się na stronie internetowej PSKO: www.nat.bg/~psko .

 

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii

Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii odbył się w niedzielę 13 kwietnia. Zjazd wybrał Prezydium Zjednoczenia w następującym składzie: Prezes dr Jan Mokrzycki, Wiceprezesi Maria Kruczkowska Young i Edward Hryniewiecki, sekr. generalny Małgorzata Sztuka, skarbnik Zbigniew Stączek, członkowie Helena Miziniak, Krystyna Mochlińska, Tadeusz Stenzel i Andrzej Tutkaj.

Przygotowania do wejścia Polski do Unii Europejskiej i Polskiego Festiwalu w Bletchley Park (13 lipca 2003) były wśród dyskutowanych tematów.

Polonijne jubileusze w Afryce

W dniach od 7 do 11 maja obchodzono w Republice Południowej Afryki potrójny jubileusz: 20-lecia pracy Księży Chrystusowców w RPA, 25-lecia Rady Polonii Afryki Południe, 55-lecia Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu oraz 60-lecie przybycia sierot poskich do Oudtshoorn. W imieniu Rady Koordynacyjnej Obchodów, Ksiądz Bogdan Wilkaniec przesłał zaproszenia dla Prezydenta EUWP Heleny Miziniak i Wiceprezydenta Tadeusza Pilata. Wystosowano do jubilatów listy gratulacyjne.

 

VII Forum Polonijne w Toruniu

W Toruniu odbyło się VII Forum Polonijne. Na imprezę tę zostały zaproszone wybrane organizacje polonijne z 16 krajów. Np. wiele organizacji członkowskich EUWP nie otrzymało zaproszeń. Głównymi postaciami Forum byli: Ojciec Tadeusz Rydzyk, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Kapitan ż.w. Zbigniew Sulatycki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarcze-go im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wśród organizacji polonijnych reprezentowany był również USOPAŁ. Uczestnicy forum wydali oświadczenie, które przytaczamy za wydawany w Argentynie „Głosem Polskim” (nr 15/2003).

Przedstawiciele Polonii zgromadzeni w dniach 26-27 kwietnia w Toruniu na VII Forum Polonijnym „Polonia była, jest i będzie z Macierzą”, stanowczo protestują przeciw działaniom MSZ, mających na celu rozbicie patriotycznych ugrupowań polonijnych, co ma zminimalizować wpływ środowisk polskich na sytuację w Ojczyźnie. Działania te żywo przypominają scenariusz dzielenia Polonii w czasach PRL, realizowany min. przez tajnych współpracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa usytuowanych w środowiskach polskich na emigracji.

Przytoczone na VII Forum przykłady tworzenia przez MSZ rozbijackich pseudo organizacji polonijnych, składających się z ludzi podporządkowanych MSZ, inspirowanie przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne podziałów wewnętrznych w niepodległościowych grupach Polonii, to tylko niektóre z przykładów, udowadniających, że ich inspiratorzy kontynuują komunistyczną politykę niszczenia środowisk polskich na świecie. Uczestnicy obrad podkreślają, że działania MSZ mają charakter zorganizowanej akcji; świadczy o tym fakt, że destrukcja organizacji polskich prowadzona jest niemal na wszystkich kontynentach.

Uczestnicy VII Forum Polonijnego „Polonia była, jest i będzie z Macierzą” oświadczają, że nie zgadzają się na rozbijanie Polonii, zaś udział działaczy, w takich działaniach MSZ traktować będą jako zdradę interesów Polonii oraz jej wieloletnich tradycji Patriotycznych. Polonia zawsze była silna jednością i taką ma pozostać!

Ponadto uczestnicy Forum wydali oświadczenie popierające inicjatywę Forum Polonii w Austrii w sprawie utworzenia odrębnego okręgu wyborczego dla obywateli RP zamieszkałych poza granicami kraju. Zjazdy polonijne w Toruniu organizowane będą rokrocznie.

Wieści ze Szwecji

* Jubileusze Zespołów folklorystycznych Dwa duże folklorystyczne zespoły młodzieżowe Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji obchodziły jubileusze swego założenia. 17 maja jubileusz 30-lecia obchodził sztokholmski zespół „Piastowie". W Malmö, 24 maja, jubileusz 20-lecia obchodził zespół „Kwiaty Polskie". Oba zespoły posiadają kilka grup tanecznych i wychowały tysiące młodych rodaków w zamiłowaniu do polskości i folkloru.

* Tajne dokumenty Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji na wniosek Koła b. Żołnierzy "AK", Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych postanowił zwrócić się do Rządu Królestwa Szwecji o odtajnienie znajdujących się w szwedzkich archiwach dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Tekst pisma Kongresu, odpowiedź Premiera Szwecji oraz omówienie tematu jest dostępne w Internecie na stronach Kongresu Polaków w Szwecji:  www.Polskakongressen.org

Można zadać sobie pytanie, jakie dokumenty mogą jeszcze być w szwedzkich archiwach? Jak podaje Ludomir Garczyński-Gąssowski, są to meldunki wywiadu szwedzkiego, niepublikowane relacje szwedzkich dziennikarzy i protokoły z przesłuchań Szefa wywiadu SS gen. Waltera Schellenberga. Goebbels w swoich tajnych zapiskach podaje; że agenci Schellenberga dostarczyli mu w maju 1943 wykradzione z Kremla "dokumenty katyńskie". Prawdopodobnie były to kopie tych samych dokumentów, które po wielu latach Jelcyn przekazał Wałęsie, a których Niemcy nie opublikowali w swoim czasie, by nie zdekonspirować swojego cennego agenta na Kremlu. I może dobrze się stało. Gdyby Niemcy opublikowali te dokumenty to świat uznałby je za fałszywe, a Rosjanie zniszczyliby oryginały. Warto, więc dotrzeć do szwedzkich dokumentów w tej i innych sprawach. Może z ich lektury okazać się, że Szwedzi również od samego początku wiedzieli, kto jest winny zbrodni katyńskiej, ale przez długie lata nie chcieli się do tego przyznać ze względów politycznych.

Odwołanie spotkania integracyjnego

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej odwołała planowane w dniach 22-25 maja w Bagińcu, „Spotkanie Integracyjne Organizacji Polonijnych ze Środkowej Europy”

Wiadomości z Austrii

W miesiącach wrzesień - październik 2003 odbędą się dwunaste już Dni Polskie w Austrii. Szczegółowy program znajduje się w opracowaniu. Głównym koordynatorem jest Renata Zielińska - sekretarz zarządu WPOwA "Forum Polonii".

Planowane spotkanie integracyjne w Zagrzebiu

Zgodnie z ustaleniami Rady Prezesów EUWP w 2002 r. w Pułtusku, Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu planuje zorganizowanie jesiennego spotkania regionalnego w terminie 9-12 października br.

Pragniemy, aby to spotkanie przebiegało w atmosferze przyjaźni, bez sztywnych i protokolarnych wystąpień. Chodzi nam przede wszystkim o podzielenie się doświadczeniami i nawiązanie jeszcze bliższych, osobistych kontaktów.

Wierzymy, że wynikiem tego spotkania nie będą tylko same deklaracje, lecz rzeczywista realizacja naszych wspólnych projektów w promowaniu polskiej kultury.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu temat: „ Rola środowisk polonijnych w jednoczącej się Europie”.

IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

Za parę dni, 28-29 czerwca, w Hotelu Sheraton, w Warszawie, odbędzie się IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Udział w niej wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz przedsiębiorcy z 30 krajów i Polski. Cena uczestnictwa bez kosztów hotelowych wynosi 295 $.

Urszula Ledóchowska

Metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki napisał w niedzielnym liście do wiernych, że błogosławiona Urszula Ledóchowska, była "w każdym calu jednocześnie Polką i Europejką". Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf, w Austrii. W 1886 roku wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie, gdzie - już jako matka Urszula - zajęła się pracą pedagogiczną. W 1907 roku objęła kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim gimnazjum im. św. Katarzyny w Petersburgu. W czasie I wojny światowej, wydalona z Rosji, przebywała w Szwecji i Danii, gdzie m.in. zorganizowała szkołę dla dziewcząt oraz ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. Podjęła też współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową kształtowała wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę niepodległości Polski. W 1920 wraz z innymi urszulankami, z którymi wcześniej pracowała w Petersburgu, wróciła do wolnej Polski i osiedliła się w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała z Watykanu pozwolenie na przekształcenie wspólnoty zakonnej w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Zgromadzenie zajęło się organizacją przedszkoli, prowadziło kursy zawodowe dla dziewcząt, świetlice i czytelnie dla dzieci i młodzieży, podjęło pracę katechetyczną w szkołach państwowych, a pracy tej towarzyszyła szczególnie wyraźna troska o ludzi ubogich. Matka Urszula umarła w Rzymie 29 maja 1939 roku. Pięćdziesiąt lat po śmierci, w maju 1989 roku, jej relikwie uroczyście przewieziono z Rzymu do Pniew, koło Poznania.