euwplist12.htm

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT

POLONIJNYCH

List informacyjny nr 12

Redaguje: Tadeusz A. Pilat „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@swipnet.se

Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP

Podaję informacje dotyczące przyjazdów do Londynu.

* Jak już uprzednio podawałem, delegaci i goście przyjeżdżający do Londynu proszeni są o podanie danych dotyczących przyjazdu lub przylotu: nr lotu, dzień i godzina, skąd i na jakie lotnisko lub dworzec. Dane te należy podać na adres mailowy lub fax Prezydenta Heleny Miziniak lub bezpośrednio na podany niżej mail lub fax Małgosi Sztuki. Wielu już to uczyniło. Biuro organizacyjne Zjazdu nawiąże w najbliższym czasie kontakt ze wszystkimi, którzy zgłosili swój przyjazd.

* Wszyscy, którzy podadzą te dane, przylatujący na lotniska Heathrow i Gatwick zostaną odebrani z lotniska przez koleżanki i kolegów z recepcji Zjazdu;

* Przylatujący na daleko położone lotnisko Stanstad, muszą dojechać kolejką Stanstad Expres do stacji Liverpool Street, skąd zostaną odebrani jak wyżej.

* Wszyscy, którzy będą odbierani z lotniska lub ze stacji kolejowej proszeni są o trzymanie w ręku czegoś zielonego dla łatwiejszego rozpoznania.

* Recepcja Zjazdu i Jubileuszu znajduje się w budynku POSK-u (Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny) w biurach Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kierownikiem recepcji Zjazdu jest znana wszystkim z ostatnich dwóch zjazdów w Pułtusku, Małgosia Sztuka ze Zjednoczenia Polskiego w WB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Podaję numery kierunkowe, które mogą być pomocne w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niektóre delegacje muszą wyjechać już w niedzielę przed południem i zgłosiły swoje uwagi, dotyczące programu ramowego Zjazdu. Toteż, po konsultacji, w załączeniu rozsyłamy poprawiony ramowy program Zjazdu.

* Raz jeszcze uprzejmie przypominamy o opłacie składek członkowskich. Składka minimalna wynosi 100 zł. Proszę przygotować równowartość w funtach br. (Ł)

A oto parę innych wiadomości:

Regionalne Spotkanie Organizacji Członkowskich Europejskiej Unii

Wspólnot Polonijnych Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Spotkanie odbyło się w Zagrzebiu, w dniach 9-13.10. 2003 r. Organizatorem spotkania było Polskie Towarzystwo Kulturalne im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, a honory gospodarza pełniła przewodnicząca Towarzystwa, pani Walentyna Lončarić.

W spotkaniu wzięli udział delegaci z : Austrii, Bułgarii, Francji, Macedonii, Słowenii, Serbii i Czarnogóry, Szwajcarii i Węgier. Gościem Honorowym była Prezydent EUWP Helena Miziniak. Na spotkaniu była też obecna Pani Kazimiera Krzyczman, główny specjalista wydziału współpracy międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego. Stowarzyszenie Wspólnota Polska reprezentował członek Zarządu Krajowego, dr Kazimierz Jurczak. Przybyli też prezesi i delegaci Oddziałów Stowarzyszenia Wspólnota Polska: Oddział Bielsko Biała – prezes Wojciech Dębowski, Anna Migdaż i Bałor Mirosław; Oddział Opole – prezes Krystyna Rostocka, Stanisław Wierzgoń i Przemysław Harupa. Obecni byli też członkowie Towarzystwa M. Kopernika i p. Liliana Tolj z Polskiego Towarzystwa im. F. Chopina w Chorwacji.

W prezydium zasiedli: Pani Helena Miziniak, Pani Urszula Milczewska, Pan Piotr Radowski, Pani Jolanta Sychowska-Kavedžija i Pani Krystyna Simić.

Do uczestników obrad zwrócił się prezes Rady do Spraw Mniejszości Narodowych Republiki Chorwacji, pan Aleksandar Tolnauer. Pani Helena Miziniak-Prezydent EUWP wygłosiła referat pt. «Rola środowisk polonijnych w jednoczącej się Europie».

Uczestnicy spotkania podkreślili:

konieczność tworzenia organizacji tematycznych, zwłaszcza Rady d/s Edukacji

lepsze korzystanie z doświadczeń pracy poszczególnych regionów

uaktywnienie młodzieży i korzystanie z jej kreatywności

pożyteczność idei spotkań regionalnych

Przekazanie dokumentów katyńskich

13 listopada br. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Towarowej 28 w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy IPN materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej uzyskanych przez Kongres Polaków w Szwecji z archiwum państwowego tego kraju.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, jego Prezes - prof. dr hab. Leon Kieres i prof. Witold Kulesza - Zastępca Prezesa IPN-KŚZpNP, dr hab. Paweł Machcewicz - Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP, p. Bernadetta Gronek - Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizowania Dokumentów IPN-KŚZpNP, Jego Ekscelencja Mats Staffansson - Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce, ze strony Kongresu Polaków w Szwecji: Prezes Michał Bieniasz oraz szef Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji Ludomir Garczyński-Gąssowski.

Ważne wydarzenia polonijne w Warszawie

W dniach 13-14 listopada pod przewodnictwem Prezesa Lesa Kuczyńskiego, odbyło się w Warszawie z dawna oczekiwane posiedzenie Prezydium Rady Polonii Świata.

15 listopada odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

Nie posiadamy jeszcze informacji o przebiegu tych dwóch zebrań. Bardziej szczegółowe dane postaramy się umieścić w następnej edycji listu informacyjnego.

Polsko-Szwedzka Konferencja Naukowa

Naukowej na Uniwersytecie Technicznym Chalmers w Göteborgu. Konferencja, na którą Zrzeszenie otrzymało dotacje Senatu RP odbędzie się 12 grudnia. Organizatorami konferencji są: ze strony Chalmersa - Stanisław Gubański, Mietek Lisak i Rodney Władysław Rychwalski, przewodniczący komitetu organizacyjnego; ze strony Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji - Prezes Maria Olsson i Prezes Honorowy Tadeusz A. Pilat.

Celem konferencji jest przedstawienie polskich oraz szwedzkich osiągnięć naukowych, mających wpływ na środowisko i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i energetyki. Bliskie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzy wiele nowych szans. Będą również omawiane możliwości podjęcia studiów doktoranckich i magisterskich na Chalmersie przez kandydatów z Polski, co oznacza dalsze zwiększenie ich liczby, tak jak miało to miejsce w przypadku wyjazdów szwedzkich studentów do Polski w ramach Roku Szwedzkiego w 1999 r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Raz jeszcze postarałem się zebrać kilka danych dotyczących naszego Jubileuszu i V Zjazdu EUWP. Myślę, że rozwieje to Wasze wątpliwości związane z przyjazdem do Londynu. Mam również nadzieję, że gromadzone przez nas informacje, przekazywane Wam za pośrednictwem tych „Listów informacyjnych" w ciągu ostatniego roku, były Wam pomocne. Łączę wiele serdeczności.

Tadeusz Adam Pilat

Październik, listopad - 2003 r. Wiceprezydent EUWP