euwpinfonr4.htm

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN, tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W liście zamieszczam informacje i dokumenty, które nadpłynęły w ciągu miesiąca maja, a także dalszy ciąg korespondencji związanej ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II. Zwracam uwagę na zmianę terminu Rady Prezesów w Budapeszcie. Jedna z najważniejszych spraw Polonii Europejskiej, sytuacja Związku Polaków na Białorusi zajmuje olbrzymie miejsce w mediach i w korespondencji. Aby dać Wam możliwość zapoznania się z tymi materiałami, zredagowaliśmy oddzielny list nr 5-2005, który rozsyłamy jednocześnie. Łączę serdeczne pozdrowienia.

 

Maj - 2005 r. Tadeusz Adam Pilat

Wiceprezydent EUWP

 

Zmiana terminu Rady Prezesów.

W miesiącu maju został wyznaczony, z dawna oczekiwany termin wyborów prezydenckich w Polsce. Wyznaczono je na 9 i 23 października br. Termin ten koliduje z dużo wcześniej wyznaczoną datą Rady Prezesów w Budapeszcie i dotyczy części naszych rodaków z dużych ośrodków polonijnych, w których przeprowadzane są wybory. W związku z tym, Sekretariat EUWP w porozumieniu z OSMP, organizatorem naszego pobytu w Budapeszcie podjął decyzję o przesunięciu terminu zebrania o tydzień. Rada Prezesów EUWP odbędzie się w Budapeszcie w dniach 14 – 16 października 2005 r. Przewidywane przyjazdy prezesów w czwartek (13/10) i w piątek przed południem. Początek obrad w piątek (14/10) o godzinie 14.00 Zakończenie obrad w sobotę (15/10) o godzinie 19.00. Przypominamy, że udział w posiedzeniu Rady Prezesów biorą wyłącznie prezesi organizacji członkowskich EUWP.

IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Przypominamy, że Uniwersytet Szczeciński oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję Polonijną „Europa polskich ojczyzn”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 22 – 24 września 2005 roku. Wszelkich informacji o konferencji udziela: red. Leszek Wątróbski – tel. 444 11 50; e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl ;70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 22a. Opłata konferencyjna wynosi 150 Euro. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres red. Leszka Wątróbskiego w terminie do 30 sierpnia 2005 roku z dopiskiem Konferencja „Europa polskich ojczyzn”. Teksty referatów i wystąpień należy dostarczyć w wersji elektronicznej w edytorze word w terminie do 30 sierpnia 2005.

List do Papieża Benedykta XVI

W związku z wyborem na Stolicę Apostolską Kardynała Józefa Ratzingera, Sekretariat EUWP wystosował list gratulacyjny. Z Watykanu nadeszły podziękowania z Sekretariatu Stanu. Oba dokumenty przytaczamy poniżej.

 

Benedykt XVI Londyn - 10.05.2005

Palazzo Apostolico Vaticano
00120 Citta del Vaticano

 

Umiłowany Ojcze Święty,

 W imieniu Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju, skupionych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragniemy złożyć jego Świątobliwości wyrazy hołdu i oddania.

W modlitwach prosimy Boga i Matkę Najświętszą o wszelkie łaski dla Jego Świątobliwości, by krocząc śladami Jana Pawła II ukazywał światu miłość Boga i bliźniego czyniąc nas lepszymi.  

Proszę przyjąć płynące z głębi polskich serc życzenia Bożych łask i darów potrzebnych do duchowego umacniania ludzi całego świata, abyśmy w jedności wiary nie lękali się otworzyć drzwi Chrystusowi.

Niech dobry Bóg błogosławi bezcennemu życiu waszej Świątobliwości i arcypasterskiej posłudze.

Z wyrazami najwyższego szacunku

  

Helena Miziniak, Tadeusz Pilat, Roman Śmigielski,

Urszula Milczewska, Czesław Błasik, Aleksander Zając

 

SEKRETARIAT STANU Watykan, 19 kwietnia 2005 r.

SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE

 

N. 20/S.V,

Szanowna Pani Helena MIZINIAK

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Szanowni Pani,

Na ręce Pani przesyłam gorące podziękowanie Członkom Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za wyrazy duchowej jedności w dniach choroby Ojca świętego Jana Pawła II, a szczególnie teraz, gdy opłakujemy Jego odejście z tego świata,

W swoim testamencie Ojciec Święty napisał: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych. Rękach. zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję".

Niech to zawierzenie będzie dla Wszystkich źródłem pocieszenia i pokoju, a wdzięczność Papieża niech pozostanie w sercach, jako dar Jego dobroci.

Z wyrazami szacunku

Mons. Gabriele Caccia Asesor

Wydawnictwo o Janie Pawle II

Pani Prezydent Helena Miziniak zaproponowała zebranie i wydanie materiałów dotyczących związków naszych europejskich organizacji polonijnych z Janem Pawłem II na przestrzeni minionych lat, w tym również materiałów związanych z żałobą po naszym wielkim Rodaku. Prosimy o nadsyłanie, najlepiej drogą elektroniczną, zdjęć, artykułów i notatek związanych z tym tematem. Ilość i rodzaj nadesłanych materiałów zadecyduje o ewentualnej formie wydawnictwa.

Polka, przewodniczącą największej organizacji multietnicznej w Szwecji.

Maria Olsson prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji została w dniu wczorajszym jednogłośnie wybrana na funkcję przewodniczącej SIOS (Związek Organizacji Etnicznych w Szwecji). Organizacja ta obchodziła właśnie 30- lecie swojego istnienia, zrzesza 16 największych organizacji krajowych, w skład których wchodzi kilkaset organizacji lokalnych. SIOS jest jednym z partnerów rządu szwedzkiego w realizowaniu polityki integracyjnej, reprezentuje w stosunku do władz szwedzkich interesy około 100 tysięcy członków i stanowi ważny element w życiu politycznym Szwecji.

Wiadomości z Austrii

- Szkoła Polska im Jana III Sobieskiego w Wiedniu oraz Polskie stowarzyszenie Sportowe zorganizowały obchody upamiętniające 60-tą rocznicę wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Gusen.

- Stowarzyszenie „Polonez” zorganizowało 21 maja spektakl Teatru „Ateneum” z Warszawy.

 

Interwencja w sprawie Estonii

Sekretariat EUWP otrzymał listy ze Związku Polaków w Estonii, od obecnego i byłego Prezesa Związku, z prośbą o pomoc. Jak wynika z listów stosunki miedzy Związkiem a ambasadą RP w Tallinie pozostawiają wiele do życzenia. Pani Prezydent Miziniak interweniowała w tej sprawie, w czasie spotkania w Warszawie z dyrektorem Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ,

Nowy kandydat na Prezydenta RP

Wiadomość ta dotarła do nas ze strony internetowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

 http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=ak50514

Jan Pyszko, polonijny działacz ze Szwajcarii zgłosił chęć startowania w wyborach prezydenckich.
75-letni doktor habilitowany nauk medycznych przez wiele lat mieszkał w Szwajcarii, gdzie praktykował jako lekarz, przewodnicząc jednocześnie Związkowi Organizacji Polskich w Szwajcarii.
Od siedmiu lat ponownie mieszka na stałe w Polsce.
Hasło wyborcze: "Dobry gospodarz dla Polski, troskliwy dla Polaków w Kraju i na Emigracji".

Wieczór polskiej muzyki w Tuzli

Jak nas informuje Pani Branka Ilić, 5 maja Wspólnota Obywateli Polskiego Pochodzenia Tuzla już czwarty rok z rzędu uroczyście obchodziła Dzień Polonii i Polaków za granicą, jak również i Rocznicę Konstytucji 3 maja. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie pan Krzysztof Wojtyniak, oraz członkowie Polskiego batalionu sił pokojowych EUFOR w BiH. Goście, członkowie Polonii wraz z innymi obywatelami Tuzli wsłuchiwali się w muzykę polskiego geniusza F. Chopina. Koncert przedstawiła Muzyczna szkoła z Tuzli - wieloletni współpracownik i przyjaciel tamtejszej Polonii.

Środki finansowe dla Komisji ds. Oświaty

Komisja ds. Oświaty przy EUWP otrzymała dotację w wysokości 4.000PLN na spotkanie robocze Komisji. Po opracowaniu programu spotkania, ustaleniu terminu oraz związanych z nim kosztami, komisja prześle propozycję do Pani Prezydent Heleny Miziniak.