ALBUM  uczestnikow spotkania w Pultusku 26-28 pazdziernik 2001

Spis organizacji EUWP  stan na dzien 01.11.2001

Konferencja 1-3 luty w Sztokholmie

Sklad Zarzadu po wyborach 01.10.2000
Prezydent pani Helena Miziniak (Wielka Brytania)
Wice prezydent Tadeusz A. Pilat  (Szwecja)
Sekretarz Generalny  dr. Jan Mokrzycki  (Wielka Brytania) (zrezygnowal w pazdzierniku 2001)
Sekretarz na Europe Zachodnia  Roman Smigielski (Dania)
Sekretarz na Europe Poludniowa i Wschodnia Urszula Milczewska  (Bulgaria)
___________________________
nastepne wybory listopad 2003

30 kwietnia w Senacie  (11.04.2002)