ESWG  - strona w budowie (08.04.2001)

EUROPEJSKA  RADA GOSPODARCUO-HANDLOWA POLONII
Prezes Zbigniew Jaroszewski, Sibeliusweg 16, D 30655 Hannover
Tel.: +49-511-640 241

Zarzad:
Jean Zarzecki - Francja
Elzbieta Tyjan-Cegielko - Hiszpania
Zygmunt Piec - Bialorus
Christtoph Bandyk - Szwajcaria
Jacek Ratajczak - Finlandia

W dniach 28-29 kwietnia odbedzie sie w KUDOWIE-ZDROJU
II Europejskie Forum Gospodarcze Polonii

wiecej informacji telefonicznie pod telefonem jak wyzej