Album dzialaczy Polonijnych w Estonii


aktualna Prezes Halina Krystyna Kislacz


Natalia Sindecka
IX Forum MP
sindi@infonet.ee

Prezes honorowy (2000)
Tatiana Danielewicz-Muna
 tadm@hot.ee

Kazimierz Mazur 
V-ce Prezes
zpepolonia@hot.ee
V Zjazd EUWP

Malecka
III Zjazd Polnii

Prezes (04.04.2002) 
Ryszard Sondowicz
do 16.10.2004

Alicja Pajur
aktualny Prezes
(2005)
alicija5000@hot.ee