Związek Polaków w Kanadzie, Okręg 17 - Polish Alliance in Canada
234 Main St.,  P.O. Box 24 , CA  Ontario N4R 2M8 Delhi
Tel. : +1-519-582-1520
E-mail : markcan@hotmail.com
Region : Ontario
Prezes  Basil Piekarski