chalbum.htm


Kazimierz Czerwinski ks.
Delegat na II Zjazd Polonii
Zjazd EUWP

Prof. 
Zbigniew Plaskowski
(I Dyw. Grenadierow)

Jan Pyszko
Delegat na II Zjazd Polonii
Zjazd EUWP

Tadeusz Kilarski
"Nasza Gazetka"
etkilarski@dplanet.ch

Teresa
Sandoz-Romanowska
Delegat na II Zjazd Polonii
Zjazd EUWP

Anna Zymon-Stankiewicz
"Nasza Gazetka"
Forum Tarnow - 2003,5,6
nasza-gazetka@dplanet.ch
 

Edyta Mach
13 Forum Mediow
pol-info@swisspass.ch

Stan Mach
13 Forum Mediow
pol-info@swisspass.ch