car.htm

Red Lake
Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 35
P.O. Box 752, Ontario P0V 2M0 Red Lake
Tel.: +1-807-727-2587
Kazimierz Kmiecik

Regina
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Saskatchewan
1638 Benson Bay, Saskatchewan S4V 1S7 Regina
Henryk Lebioda

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Oddział XVII
1638 Benson Bay, Saskatchewan S4V 1L2 Regina
Józef Szala

Rexdale
Biuletyn "Echo"
51 A. Thistele Down Blvd., Ont. M9V 4A6 Rexdale

Richmond Hill
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Toronto
141 Castle Rock Drive, Unit 18, Ontario L4C 5N2 Richmond Hill
Tel.: +1-905-770-6820
Juliusz Kirejczyk