Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 6-27 
265 Avenue Road , CA  Ontario N1R 7Z1 Cambridge
Tel.:  +1-519-623-2751
Prezes Stefan Klimt