Album dzialaczy polonijnych w Austrii                                                                                                    Zugriffszähler od 20.10.2002)

Zofia Beklen
Krystyna Bialas-Cichy
Krzysztof Dabrowski
Miroslaw Dworczak
Joanna Gleich
Jadwiga Hafner
Wanda Holewik
Halina Iwanowska
Slawomir Iwanowski
Krystyna Kramer
Aleksandra Krawczyk
Andrzej Lech
Piotr Lesniak
Mariusz A. Michalski
Jerzy Motylewicz
Liliana Niesielska
Janina Oses-Frei
Andrzej Pawlowski
Janusz Pohorski
Piotr Radowski
Wojciech Rogalski
Grazyna Rokita
Krzysztof Sieranski
Andrzej Urbanski
Elzbieta Wiedner-Zajac
Bogdan Wasilewski 
Beata Wolska
Tomasz Wolski
Izabela Zabierowska
Edward Zienkowski
Renata Zielinska
Marek Zielinski

dzialacze Polonii w Insbruku - http://www.poloniatirol.com/seite2.htm


Zofia Beklen
Wiedensko-Krakowskie Tow. Kulturalne
zofia.beklen@chello.at

Krystyna Bialas-Cichy
Delegat na II Zjazd Polonii

Krzysztof Dabrowski
Krzysztof.Dabrowski@brz.gv.at

Miroslaw Dworczak
Radio Linz, 15 forum - Tarnow

Jadwiga Hafner
red. JUPITER
ckpivienna@hotmail.com
 
Buttler Danuta

Joanna Gleich
malarka
 

Slawomir Iwanowski
"Polonika"
polonika@iwanowski.vienna.at
Senat 10.05.2003

Aleksandra Krawczyk
IX Forum MP
"Po godzinach"

Piotr Lesniak
V Zjazd EUWP

Mariusz A. Michalski
"Polonika"
11,14 Forum Tarnow
mariusz.michalski@chello.at

Andrzej Lech
Prezes WPOwA
a.lech@kabsi.at
spotkanie EUWP 10.01
V Zjazd EUWP

Liliana Niesielska

Janusz Pohorski 
janusz.p@aon.at
Senat 10.05.2003

Piotr Radowski
Doradca Zarzadu
WPOwA
V Zjazd EUWP
piotrradowski@gmx.at

Wojciech Rogalski
office.vpi@utanet.at
Senat 10.05.2003

Andrzej Urbanski
Gratz

Renata Zielinska - Sekretarz WPOwA
Delegat na II Zjazd Polonii

Marek Zielinski
IX Forum MP
"Magazyn Austriacki"
austrowizja@tm1.at

Janina Osses-Frei
XII Forum MP- Tarnow 2004

Krzysztof Sieranski
Radio Linz, 15 forum
Tarnow

Halina Iwanowska
XII Forum MP- Tarnow 2004
redaktion@polonika.at

Jerzy Motylewicz
media - laureat Zlotej Sowy

Izabela Zabierowska
Grafika - laureat Zlotej Sowy
 
Prof Edward Zienkowski
Skrzypce - laueat Zlotej Sowy

Prof. Elzbieta Wiedner-Zajac - fortepian laureta Zlotej Sowy

 

powrocil do Polski