argmerlo.htm

Zarzad Polskiego Instytutu Kulturalnego "Orzel Bialy" w
Merlo na okres 2001/2002 ukonstytuowal sie na
dorocznym walnym zebraniu  dnia 14 lipa 2001
w nastepujacy sposob:

Prezes;                        Maria Rynarzewska - Szybisz
Wiceprezes I;              Anna Mostowska
Wiceprezes II;             Maria Kurtz
Sekretarz;                   Barbara Dabrowski de Skrocca
Zstepca Sekretarza;    Dora Vega de Ciawlowski
Skarbnik;                    prof. dr Leszek Szybisz
Czlonkowie;                Krzysztof Mostowski
                                   Stefan Tejchman
                                   Miroslawa Sakowicz
                                   dr Franciszek Kielbasa
                                   Edward Dabrowski
Zastepcy czlonkow;    Aleksandra Blusiewicz
                                   Teresa Szybisz de Trillo
                                   Yolanda Maglioni de Dabrowski
Komisja Rewizyjna;    dr Jadwiga Konczak de Blusiewicz
                                   dr Andrzej Dabrowski
                                   Ryszard Boniecki
Zastepca;                    Stanislawa Bojarska Ciawlowski