Ontario - Barnie
Związek Polaków w Kanadzie, Grupa 43 - Polish Alliance in Canada 
R.R.2 , CA  Ontario L4M 3S4 Barnie-Angus
Tel.: +1-705-424-3467
Prezes  Leonard Kiełbowski