2005infonr7.htm

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

 

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

 

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Nasz dzisiejszy list jest niestety opóźniony z przyczyn techniczno-komputerowych i zamiast na początku to wychodzi pod koniec sierpnia. W liście zamieszczamy m.in. informację o kampanii prezydenckiej Jana Pyszki oraz listy i oświadczenie Sekretariatu EUWP w sprawie ZPB. Wszystkie inne teksty związane z losami naszych rodaków na Białorusi, ze względu na wielką ilość materiałów wysyłamy do Was w dwóch osobnych listach informacyjnych (nr 8 i 9). Umieszczamy także informacje o wyjazdach do Budapesztu, Grodna, Rzeszowa i Warszawy oraz przypomnienie o Konferencji w Szczecinie i o Radzie Prezesów w Budapeszcie. Łączę serdeczne pozdrowienia.

Sierpień - 2005 r. Tadeusz Adam Pilat

Wiceprezydent EUWP

X-lecie Samorządu na Węgrzech Uroczystość 26/6, zaproszeni goście, występy zespołów „Polonez” i „Warszawianka”, odznaczenia dla K. Sutarskiego i E. Ronay.

2) Zawiadomienie o Radzie Prezesów Budapeszt 14-15/10, adres, zgłoszenia,

ceny hotelu i wyżywienia.

3) Program Rady Prezesów EUWP 11 godzin obrad, występy folklorystyczne polskie

i węgierskie, winiarnia, msza św., wizyty w OSMP, Stow. Bema i Św. Wojciecha

4) Delegacja EUWP w Grodnie 29/6 spotkanie z „Macierzą” spotkanie w siedzibie SPB

5) IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie 22-24/9 Szczecin,

przypomnienie o Konferencji

Pisma w sprawie Białorusi do instytucji europejskich 5/8, treść 4 pism w języku angielskim do najważniejszych instytucji europejskich w sprawie Białorusi

7) Kampania prezydencka Jana Pyszki kampania na kontynencie amerykańskim,

poparcie w USA, Kanadzie i w Austrii

8) Festiwal w Rzeszowie, utworzenie Światowej Rady 20-28/7 Rzeszów, 40 zespołów z całego świata, 28-31/7 Wilno, T. A. Pilat przewodniczącym Światowej Rady

9) Spotkanie Sekretarzem Generalnym SPD z Konwentem Org. Polskich w Niemczech Klaus Uwe Benneter gościem Konwentu 4/8.

10) Światowe Igrzyska Polonijne w Warszawie Prezydent Helena Miziniak wśród gości Igrzysk

11) Oświadczenie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oświadczenie z 26/8,

sprawa Rady Naczelnej z 27/7 w Szczuczynie i zjazdu 27/8

12) XI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii Warszawa, 10-12/9 Senat RP,

Fundacja Polonia

1) X-lecie Samorządu na Węgrzech W dniu 25/6 odbyły się w Budapeszcie uroczystości związane z jubileuszem X-lecia Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Wśród zaproszonych gości obecny był senator Tadeusz Rzemykowski, przedstawiciele MENiS i węgierskiej administracji. Dokonano podsumowania osiągnięć Samorządu. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowali: prezydent Helena Miziniak i wiceprezydent Tadeusz Pilat. Złotymi Medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: Konrad Sutarski i Ewa Ronay. Obchody uświetniły lampka wina oraz występy zespołów folklorystycznych „Polonez” z Budapesztu i „Warszawianka” z Polski

2) Zawiadomienie o Radzie Prezesów

Dla przypomnienia raz jeszcze umieszczamy program i zawiadomienie o Radzie Prezesów, które wszyscy już wcześniej otrzymali mailem, faksem lub pocztą.

Uprzejmie zawiadamiamy, że Rada Prezesów EUWP

odbędzie się w Budapeszcie w dniach 14-15 października 2005 r.

Czas przyjazdu: czwartek 13/10 i piątek 14/10 godziny przedpołudniowe

Czas obrad: piątek 14/10, godz. 14.00 – 18.00 sobota 15/10, godz. 09.00 – 17.00

Czas odjazdu: niedziela 16/10 Zakwaterowanie: Hotel "Classic" 1118 Budapest XI, Zólyomi út. 6. tel.: (1) 319 32 22 Ceny noclegów: a) pokój 2-osobowy z podwójnym łóżkiem - 65 EUR/dobę/pokój; b) pokój 2-osobowy z łóżkami pojedynczymi - 80 EUR/dobę/pokój; c) pokój 3-osobowy / 90 EUR/ dobę/pokój Ceny obiadów i kolacji po 2000 Forintów / osobę

Przypominamy, że udział w posiedzeniu Rady Prezesów biorą wyłącznie prezesi organizacji członkowskich EUWP. Proponowane tematy obrad i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać najpóźniej do dnia 16 września do wiceprezydenta EUWP Tadeusza A. Pilata:

mail: t.a.pilat@semera.se fax: + 46 418-43 23 94

3) Program Rady Prezesów EUWP

13. X (czwartek) Przyjazdy, przyloty (hotel Classic, Budapeszt XI, Zolyomi út 6)

20 – 2100 Kolacja w hotelu lub koktajl w Ambasadzie RP w Budapeszcie

14. X. (piątek)

Przyloty, przyjazdy (c.d.)

1230 – 1330 Obiad w hotelu

1400 – 1800 Powitanie, obrady plenarne

1815 Przejazd autobusem na koncert zespołu „Polonez”

1900 – 1945 Koncert zespołu tańca ludowego „Polonez”

1945 – 2015 Koktajl po koncercie

2030 – 2100 Przejazd do siedziby OSMP

2100 – 2130 Spotkanie w siedzibie OSMP

2130 – 2300 Wieczorne zwiedzanie Budapesztu, kolacja w restauracji, powrót do hotelu

15. X. (sobota)

od 700 Śniadanie w hotelu

900 – 1300 Obrady plenarne i w komisjach

1300 – 1400 Obiad

1400 – 1700 Obrady plenarne, zakończenie

1715 – Przejazd autobusem do siedziby Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema

1800 – 1900 Spotkanie w Stowarzyszeniu im. Bema

1915 – Przejazd autobusem na kolację do winiarni, po drodze zwiedzanie Budapesztu

2000 – 2200 Kolacja w winiarni „Borkatakombák” (węgierski progr. ludowy), powrót do hotelu

16.X. (niedziela)

od 700Śniadanie w hotelu

930 – Wyjazd autobusem do Kościoła polskiego (Bp. X, Óhegyi u. 11.)

1030 – 1130 Msza św. w Kościele Polskim

1200 – 1315 Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Domu Polskim, w organizacji Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha (Bp X, Óhegyi u. 11), program artystyczny

1330 – 1400 Przejazd na obiad do restauracji

1400 – 1530 Obiad, powrót do hotelu Wyjazdy, odloty

4) Delegacja EUWP w Grodnie

W związku z tragiczną sytuacją w Związku Polaków na Białorusi w dniu 29/6 delegacja Sekretariatu EUWP w składzie prezydent Helena Miziniak i jej zastępca Tadeusz A. Pilat udali się do Grodna. Przed wyjazdem delegacja odbyła spotkania z Prof. Andrzejem Stelmachowskim, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Krakowskim i Białostockim Oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W Grodnie delegacja spotkała się ze Stanisławem Sienkiewiczem i z kierownictwem Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi w siedzibie organizacji. W „Domu Polskim” w Grodnie odbyło się kilkugodzinne spotkanie z kierownictwem i działaczami terenowymi Związku Polaków na Białorusi. W czasie spotkań w obu organizacjach podkreślono, że po raz pierwszy doszło do porozumienia między wcześniej zwaśnionymi i konkurującymi ze sobą organizacjami. Prezes ZPB Andżelika Borys i działacze organizacji przedstawili sytuację w Związku, łamanie prawa, prześladowania i zwrócili się do EUWP z prośbą o wsparcie i pomoc.

5) IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Przypominamy, że Uniwersytet Szczeciński oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych organizują IV Międzynarodową Konferencję Polonijną „Europa polskich ojczyzn”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 22 – 24 września 2005 roku. Wszelkich informacji o konferencji udziela: red. Leszek Wątróbski – tel. 444 11 50; e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl ; 70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 22a.

6) Pisma w sprawie Białorusi do instytucji europejskich

Sekretariat EUWP skierował listy w języku angielskim, w sprawie ZPB do czterech instytucji europejskich: 1) Komisja Europejska, Komisarz Benita Ferrero-Waldner; 2) Brytyjska Prezydencja UE, Premier Tony Blair; 3) Rada Europy; 4) Amnesty International

 

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych stanowczo potępia działania władz białoruskich wymierzone w Związek Polaków na Białorusi, największą pozarządową organizację, która reprezentuje interesy społeczności polskiej na Białorusi.

Uważamy, iż władze białoruskie jawnie ingerują w działalność pozarządowego, niezależnego stowarzyszenia i uniemożliwiają kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Te działania rządu są sprzeczne z przyjętymi przez Białoruś międzynarodowymi zobowiązaniami w ramach ONZ (Pakty Praw Człowieka) i w OBWE (Dokument Kopenhaski z 29 czerwca 1990 r. i Dokument Moskiewski z 4 października 1994 r. - obydwa dotyczą wymiaru ludzkiego OBWE).

Jesteśmy oburzeni kontynuowaniem przez władze białoruskie haniebnej praktyki bezpodstawnego zatrzymywania i prześladowania dziennikarzy oraz działaczy Związku Polaków na Białorusi..

Władze Białorusi wywierając niedopuszczalny nacisk na niezależne pozarządowe organizacje, łamią nie tylko zobowiązania międzynarodowe, ale również normy prawa wewnętrznego. Działania te pozostają w jawnej sprzeczności z przyjętymi europejskimi standardami dotyczącymi praw mniejszości. Jesteśmy oburzeni narastającą agresją. Zastraszanie działaczy związku przez aresztowania i bezpodstawne przetrzymywanie w nieludzkich, więziennych warunkach postrzegamy jako akt łamania praw człowieka i podstawowych zasad wolności.

Związek Polaków na Białorusi od 1996 roku jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zrzeszającej 41 organizacji z 29 państw europejskich. Dlatego też zwracamy się do prezydencji UE o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do poszanowania na Białorusi fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, wielostronnych zobowiązań przyjętych w ramach OBWE oraz traktatów dwustronnych.

Londyn, 5 sierpnia 2005 r.

W imieniu EUWP: Helena Miziniak, Prezydent Roman Śmigielski, Sekretarz generalny

7) Kampania prezydencka Jana Pyszki

W sprawie tej kampanii otrzymaliśmy dwie wiadomości, ze sztabu wyborczego Jana Pyszki i z Austrii.

Wielka niespodzianka po prawej stronie politycznej Polski. Dr. Pyszko otrzymał poparcie Polonii Amerykańskiej oraz ich głosy.....Pyszko  powraca znów do Ojczyzny ,tym razem silniejszy o kilkaset
tysięcy głosów wyborczych z  za oceanu.

Po dwutygodniowej kampanii wyborczej  wśród Poloni Amerykańskiej (USA, Kanada)i wielkim sukcesie, poparty głosami 9 milionowej Polonii, powróci ponownie  do Polski,dn.18.08.2005 r. o godzinie 12.30, lotem z Zurychu, kandydat na Prezydenta, znany i ceniony chirurg praktykujący
od 38 lat  w Szwajcarii oraz prezes
Polsko- Polonijnej Organizacji Narodu Polskiego.
Prasa zagraniczna  i sympatycy będą oczekiwali go na lotnisku międzynarodowym w Warszawie.
Piotr  Kotecki (Rzecznik Prasowy ONP)


Poparcie kandydatury. Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii - "Forum Polonii" rekomenduje pana dr hab. med. Jana Pyszko, prezesa Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii oraz prezesa polsko-polonijnej Organizacji Narodu Polskiego - Ligi Polskiej na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Jan Pyszko jest od wielu lat aktywnym działaczem polonijnym na Kontynencie Europejskim i dobrze znanym i cenionym na Kontynencie Amerykańskim i Australijskim. Jego wielkie doświadczenie i kontakty międzynarodowe, bardzo dobra znajomość gospodarczej, społecznej i socjalnej problematyki w kraju, jego konstruktywny stosunek do podejmowanych zadań wobec Polski oraz budowanie jedności wśród rodaków za granicą są gwarancją tego, że Jan Pyszko jako Prezydent RP spełni wszelkie oczekiwania w kraju i na emigracji. Wiedeń dnia 27 czerwca 2005 r. Mgr Andrzej Lech Prezes WPOwA - "Forum Polonii"

8) Festiwal w Rzeszowie, powołanie Światowej Rady

Co trzy lata młodzież z całego świata spotyka się w słonecznym, lipcowym Rzeszowie – stolicy polonijnego folkloru. Tegoroczny XIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych trwał od 20 do 28 lipca i zgromadził ponad 1200 uczestników reprezentujących 40 zespołów z 13 krajów. To był jeden z największych i najdłuższych festiwali bowiem z Rzeszowa część zespołów udała się do Wilna, gdzie miały możliwość zaprezentować litewskiej publiczności swój repertuar. „Gościem Honorowym” festiwalu był wiceprezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. Na świecie istnieje kilkaset polonijnych zespołów folklorystycznych, oczywiście nie wszystkie mogą wziąć udział w festiwalu. Organizatorzy stawiają zespołom wysokie wymagania artystyczne. Festiwal to dla młodzieży z całego świata bardzo pracowite dni: występy na terenie Ziemi Rzeszowskiej oraz dla publiczności samego Rzeszowa. Oprócz tego wielogodzinne i męczące próby do wielkich nagrywanych przez TV Polonia koncertów. Festiwal rozpoczynał barwny korowód przechodzący ulicami Rzeszowa na bulwary, gdzie otwarcia dokonał rzęsiście oklaskiwany, prof. Andrzej Stelmachowski. Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest organizatorem festiwali. Święto polonijnego folkloru może się odbyć przede wszystkim dzięki zaangażowaniu polonijnej młodzieży, choreografów i działaczy, ale również dzięki olbrzymiej pracy organizacyjnej rzeszowskiej ekipy Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pod doświadczonym kierownictwem dyrektora Mariusza Grudnia. W czasie pierwszego koncertu zespoły zaprezentowały tańce krajów zamieszkania. Drugi, czterogodzinny „Koncert Galowy” to wielkie widowisko polskiego folkloru bardziej przeznaczone dla telewidzów.

Od wielu lat polonijne zespoły folklorystyczne czyniły starania w sprawie powołania samorządowej struktury. Tym razem udało się. Była to niebywała okazja, gdyż w Rzeszowie obecnych było wielu kierowników zespołów biorących udział w Festiwalu. Dnia 26 lipca 2005 r. delegaci 40 zespołów powołali Światową Radę Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W skład 14-osobowej Rady weszli reprezentanci: Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. Przewodniczącym Rady został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji. Sekretariat prowadzi Ewa Skoczylas ze Szwajcarii. Rano 28 lipca ponad 1200 młodych ludzi z całego świata, potwornie zmęczonych lecz szczęśliwych, wyjeżdżało z Rzeszowa do swych krajów. Wielu z nich powróci tam za trzy lata.

9) Spotkanie Sekretarza Generalnego SPD z Konwentem Org. Polskich w Niemczech W skład Konwentu wchodzą przewodniczący czterech największych organizacji polonijnych w Niemczech: Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech; Kongresu Polonii Niemieckiej; Rady Polskiej w Niemczech - Zrzeszenia Federalnego oraz Związku Polaków Zgoda w Niemczech. Konwent reprezentuje interesy blisko dwumilionowej społeczności, tzw. polskiej grupy etnicznej w Niemczech. Podczas spotkania Klaus Uwe Benneter podkreślił zasługi SPD w doprowadzeniu do dobrych stosunków z Polską oraz wykazał duże zainteresowanie i zrozumienie dla polonijnych problemów związanych z realizacją traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku w szczególności w zakresie zachowania języka polskiego, polskiej kultury oraz dostępu do środków masowego przekazu. Przedstawiciele Konwentu wyrazili zadowolenie z rozmów z władzami SPD, które przybiegły w przyjacielskiej atmosferze. Obie strony ustaliły, że rozmowy będą kontynuowane w najbliższej przyszłości. Piotr Małoszewski, Niemcy, 4/8- 2005 r.

10) XII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to impreza rozgrywana co dwa lata. Jej głównym celem jest integracja polskiej społeczności z całego świata. Igrzyska to nie tylko sportowa rywalizacja. W tym roku Igrzyska zostały rozegrane w dniach od 7-14/8, w Warszawie. Dzień wcześniej, na Placu Zamkowym, odbyła się efektowna Ceremonia Otwarcia, połączona z atrakcyjnym koncertem, otwartym dla wszystkich warszawiaków. Gościem Igrzysk była Prezydent EUWP Helena Miziniak. Większość 17 dyscyplin została rozegrana na obiektach sportowych dwóch, warszawskich uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W igrzyskach udział wzięło ponad 1000 zawodników, którzy zdobyli prawie 450 medali.

11) Oświadczenie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oświadcza, że Andżelika Borys, wybrana na VI zjeździe Związku Polaków na Białorusi, w marcu b.r., jest pełnoprawnym prezesem tej organizacji i tylko ona może reprezentować ZPB.ZPB jest od 1996 r. organizacją członkowską EUWP, która zrzesza 41 organizacji z 29 krajów europejskich. Jakiekolwiek naruszanie statutu czy inne nieprawidłowości, na które powołują się władze białoruskie, obciążać mogą tylko i wyłącznie osobę odpowiedzialną za zwołanie marcowego Zjazdu, to jest byłego prezesa ZPB, Tadeusza Kruczkowskiego. Żądania ponownego przeprowadzenia wyborów władz ZPB wysuwane przez Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest bezprawną ingerencją w działalność organizacji pozarządowej, podeptaniem prawa i standardów europejskich. Posiedzenie byłej Rady Naczelnej ZPB, które odbyło się 27 lipca w Szczuczynie było całkowicie nielegalne, a Rada ta nie miała żadnych uprawnień, aby zwołać zjazd ZPB. Dlatego też farsa, która będzie miała miejsce 27 sierpnia, nie może być uznana za statutowy zjazd ZPB, a jedynie za prywatne spotkanie skompromitowanych byłych działaczy ZPB, odbywające się pod dyktando i przy wsparciu białoruskich służb specjalnych. Londyn, 26 sierpnia 2005 r.

W imieniu EUWP: Helena Miziniak, Prezydent; Roman Śmigielski, Sekretarz Generalny

Tadeusz Pilat, Wiceprezydent;  Urszula Milczewska, Sekretarz                         

            

12) XI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 10 – 12/9 Fundacja Polonia organizuje przy wydatniej pomocy MSZ, XI Światową Konferencję Gospodarczą Polonii. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest "Polska w zbliżeniu". Organizatorzy spodziewają się przyjazdu przedstawicieli polonijnych kręgów gospodarczych z ok. 30 krajów świata. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele rządu RP, samorządów oraz mediów. Pierwszego dnia konferencja będzie obradowała w gmachu Senatu RP, natomiast kolejne dwa dni na Dolnym Śląsku, gdzie przewiduje się cykl spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych władz.