2005infonr11.htm

INFO 19

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

 

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

 

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail: t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Listopad - 2005 r.

W liście zamieszczamy na początku krótką informację o Radzie Prezesów w Budapeszcie. W późniejszym terminie wszystkie organizacje otrzymają protokół z przebiegu obrad. Umieszczamy parę informacji związanych z ostatnimi wyborami w Polsce, obsadą ważnych dla Polonii stanowisk i planów nowego rządu. Podobnie, jak w ciągu ostatnich miesięcy, jest wiele wiadomości z Białorusi. Informujemy też o kilku konkursach i ważnych imprezach polonijnych. Jak zawsze apeluję o nadsyłanie informacji z Waszych organizacji.

Łączę serdeczne pozdrowienia. Tadeusz Adam Pilat, Wiceprezydent EUWP

1) Rada Prezesów EUWP

W dniach 14-15 października 2005 r. odbyła się w Budapeszcie Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Zamieszczamy krótką informację o Radzie. (str. 3)

2) Spotkanie młodzieży polonijnej

Informacja o organizowanym przez Sekretariat EUWP w dniach 9 –11 grudnia 2005 r. w Wilnie II Europejskim Spotkaniu Młodzieży Polonijnej. (str. 4)

3) Odznaczenie dla Małgorzaty Bos-Karczewskiej

W dniu 28 października w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się uroczyste wręczenie Złotego Krzyża Zasługi pani Małgorzacie Bos-Karczewskiej. (str. 4)

4) "Dziennik Polski" może upaść
Najstarszej polskiej gazecie w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej, ukazującej się nieprzerwanie od 1940 r., grozi upadek z powodu trudności finansowych. (str. 4)

5) Gratulacje z Tallina

Z Tallina nadszedł list gratulacyjny, który przytaczamy. (str. 5)

6) Pierwsze posiedzenie Senatu VI kadencji

Po przemówieniach prezydenta, marszałka-seniora i ślubowaniu, senatorowie wybrali marszałka. Marszałkiem Senatu VI kadencji został Bogdan Borusewicz, (str. 5)

7) List gratulacyjny do Marszalka Borusewicza (str. 5)

8) Apel Prezydenta Kwaśniewskiego

Prezydent Kwaśniewski apelował o opiekę Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. (str. 6)

9) Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Podajemy skład Komisji (str. 6)

10) Komisja do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

Podajemy skład Komisji (str. 6)

11) Expose premiera

Przytaczamy poniżej fragment expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza, poświęcony Polakom mieszkającym poza granicami kraju. (str. 6)

12) Program działania rządu

Przytaczamy istotne dla nas fragmenty programu działania rządu premiera Kazimierza (str. 7)

13) Zatrzymanie działacza Związku Polaków na Białorusi
Andrzeja Poczobutta, aresztowano w Grodnie 20/10. (str. 7)

14) Zamach Mińska na domy polskie

Domom polskim grozi przejęcie przez państwo białoruskie. (str. 7)

15) Konferencja w Opolu

Konferencja w Opolu. Szanse na demokratyczne przemiany na Białorusi (str. 8)

16) Unia Europejska wobec Białorusi                     

Źródła unijne poinformowały 4/11, że Unia nie wprowadzi nowych sankcji wobec Mińska. (str. 9)

17) Wypowiedź Łukaszenki

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył 4/11, że jeśli w przyszłym roku zostanie wybrany na trzecią kadencję, to nie zmieni prowadzonej polityki. (str. 9)

18) Szykany wobec polskich nauczycielek

Białoruska straż graniczna nie wypuściła 3/11 do Polski Andżeliki Orechwo, dyrektorki szkoły społecznej przy Związku Polaków na Białorusi. (str. 9)

19) Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy

Wypowiedzi Prof. Timothy Garton Ash 3/11 w Warszawie, podczas obrad Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy. (str. 9)

20) Dymisja Ambasadora

Ambasador Polski na Białorusi Tadeusz Pawlak złożył wniosek o odwołanie go. (str. 10)

21) Wypowiedź Marka Bućki

Wypowiedź byłego zastępcy ambasadora na Białorusi Marka Bućki w sprawie dymisji (str. 10)

22) Wypowiedź Komisarz Ferrero-Waldner

Unijna komisarz ds. stosunków zewnętrznych zagroziła Białorusi sankcjami. (str. 10)

23) Unia Europejska o sytuacji na Białorusi

Unia Europejska poprosiła 9/11 Rosję o zwrócenie uwagi na sytuację na Białorusi. (str. 11)

24) „Poloniada 2006”

Fundacji Młodej Polonii zaprasza młodzież polonijną, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej do udziału w Poloniadzie. (str. 11)

25) Zimowe Igrzyska Polonijne

Informacja o Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych Śląsk-Beskidy 2006, które odbędą się w dniach 25/2. – 3/3 2006 r. (str. 12)

26) Konkurs na ex libris

Fundacja SEMPER POLONIA organizuje „II konkurs na ex libris polskiej lub polonijnej biblioteki za granicą”. Informacja o konkursie. (str. 12)

27) Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”

Fundacja SEMPER POLONIA przedłużyła termin nadsyłania prac na konkurs "Ocalmy od zapomnienia". Prace należy nadsyłać do 30 listopada br. (str. 13)

* * *

1) Rada Prezesów EUWP

W dniach 14-15 października 2005 r. odbyła się w Budapeszcie Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Na Radę przybyli prezesi lub ich przedstawiciele z 31 organizacji członkowskich. Wszyscy byli zakwaterowani w Hotel "Classic" położonym w XI dzielnicy Budapesztu, gdzie również odbywały się obrady.

Rada Prezesów jest organem statutowym EUWP. Zbiera się zawsze jesienią, raz do roku, a udział w posiedzeniu Rady biorą wyłącznie prezesi organizacji członkowskich lub osoby przez nich upoważnione.

Gospodarzem pobytu Rady Prezesów w Budapeszcie był Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym im. Józefa Bema i Stowarzyszeniem Polskich Katolików na Węgrzech p.w. św. Wojciecha.

Główną częścią pobytu delegatów w Budapeszcie były 12-godzinne obrady, które prowadził Wiceprezydent EUWP, Tadeusz Pilat. W czasie obrad jak zwykle najaktywniejszą osobą była Prezydent Helena Miziniak, która wprowadziła do dyskusji większość punktów obrad. Odczytała szczegółowe sprawozdanie z pracy Sekretariatu i sprawozdanie finansowe. Nie odczytano sprawozdania Komisji Statutowej, ponieważ nie wykazała ona w ciągu ostatnich dwóch lat żadnej działalności. Podkreślono jednak konieczność rychłego rozpoczęcia procesu niezbędnych zmian statutowych. Jedną z najaktywniejszych komisji jest Komisja ds. Obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Pod nieobecność przewodniczącego tej Komisji, Włodzimierza Dropińskiego, z jego upoważnienia sprawozdanie odczytał Tadeusz Pilat. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Oświaty Polonijnej odczytała przewodnicząca komisji Krystyna Sadowska, a sprawozdanie z działalności Komisji ds. Mniejszości przekazał zebranym dr Konrad Sutarski.

Po dyskusji sprawozdanie z pracy Sekretariatu i sprawozdanie finansowe zostały przyjęte przez Radę Prezesów.

Bez wątpienia obrady zdominowała sprawa Białorusi. Po raz pierwszy w tak groźnej sytuacji znalazła się jedna z organizacji członkowskich EUWP. Rada wysłuchała relacji Józefa Porzeckiego, Wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi o sytuacji w tym kraju oraz sprawozdania Prezydent Heleny Miziniak z działań EUWP w tej sprawie. Prezydent Miziniak zdała relację z dwudniowego pobytu delegacji Sekretariatu EUWP w Grodnie w czerwcu b.r. Rada Prezesów przyjęła apel do władz polskich, węgierskich i europejskich w sprawie obrony Związku i mniejszości polskiej na Białorusi, który został odczytany na sobotniej konferencji prasowej.

Status obserwatora w EUWP otrzymało Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha. Przyjęto projekt szkoleniowego zebrania młodzieżowego w Wilnie w grudniu br.

W czasie obrad omawiano m.in. sprawy: spotkań regionalnych, wydania książki o Icie Kozakiewicz – działaczce Związku Polaków na Łotwie, przepływu informacji w EUWP, współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Rządowego program współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Poruszono ważną sprawę Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP i na wakujące miejsce po Tadeuszu Kruczkowskim zaproponowano Halinę Subotowicz-Romanow z Rosji. Zatwierdzono też plan pracy i preliminarz budżetowy na rok 2006.

Zebraniu Rady towarzyszyło wiele imprez mających na celu zapoznanie członków Rady z sytuacją i możliwościami Polonii Węgierskiej. Już w czasie czwartkowej kolacji zaprezentowano znakomite i aktualne fraszki polonijne Wawrzyńca Marka Raka. Piątkowy program pobytu rozpoczynało spotkanie z Ambasadorem RP w Budapeszcie, a kończył jubileuszowy występ budapeszteńskiego Zespołu Tańca Ludowego „Polonez” oraz regionalna kolacja i podziwianie nocnych widoków z Góry Gellerta. W sobotę, po obradach odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Józefa Bema, a po nim kolacja w węgierskiej restauracji „Paprikacsárda” z węgierskim programem ludowym. Niedzielny program rozpoczęło zwiedzanie i spotkanie w siedzibie Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Po mszy św. w Kościele Polskim i projekcji filmu o księdzu Danku, odbyło się w Domu Polskim uroczyste zakończenie Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej na i spotkanie z działaczami Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech p.w. św. Wojciecha. Zarówno tej imprezie, jak i Radzie Prezesów towarzyszyła ekipa TV Polonia.

2) Spotkanie młodzieży polonijnej

Sekretariat EUWP organizuje w dniach 9 –11 grudnia 2005 r. w Wilnie II Europejskie Spotkanie Młodzieży Polonijnej. Gospodarzem spotkania będzie tradycyjnie Związek Polaków na Litwie. Przyjazdy: piątek - godziny popołudniowe. Obrady: sobota i niedziela - godziny przedpołudniowe.

Odjazdy: niedziela - godziny popołudniowe

W programie spotkania dyskusja nad nurtującymi nas problemami oraz spotkanie z przedstawicielami organizacji i fundacji mającymi w swoich programach działalność na rzecz młodzieżowego ruchu polonijnego. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie przez uczestników swoich propozycji współpracy między organizacjami młodzieżowymi.

Każda organizacja członkowska EUWP na spotkanie może wydelegować
jednego przedstawiciela w wieku nie przekraczającym 30 lat mającego bezpośredni kontakt z młodzieżowym środowiskiem polonijnym. Ze względu na bardzo ograniczony czas prosimy o natychmiastowe zgłoszenie swoich delegatów telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę organizacji imię i nazwisko delegata. W przypadku konieczności wyrobienia wizy litewskiej, prosimy o podanie swoich danych personalnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i numer paszportu).

EUWP pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy z Europy Wschodniej otrzymają całkowity zwrot kosztów podróży, a delegaci z pozostałych krajów – ryczałtowy zwrot kosztów w wysokości 120 € /osobę. (W przypadku niskiego zbilansowania kosztów ryczałt ten zostanie podwyższony do wysokości 180 €)

Serdecznie zapraszamy i łączymy pozdrowienia. Czesław Błasik - Sekretarz EUWP

Kontakt: Czesław Błasik Praca: tel/fax 812 767 08 23, dom: tel. 812 773 13 53
E-mail:
cblask@rambler.ru , ciechspb@sp.ru

3) Odznaczenie dla Małgorzaty Bos-Karczewskiej

Sekretariat EUWP przesyła Małgosi serdeczne gratulacje, w związku uhonorowaniem jej prestiżowym odznaczeniem Złotego Krzyża Zasługi za całokształt jej działalności i cieszymy się, że wraz ze swą organizacją jest dalej wśród nas.

W dniu 28 października w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się uroczyste wręczenie Złotego Krzyża Zasługi pani Małgorzacie Bos-Karczewskiej. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyznał to prestiżowe odznaczenie w uznaniu zasług dla promocji Polski w Królestwie Niderlandów.

Zwłaszcza w okresie przed akcesyjnym pani Małgorzata Bos-Karczewska zdołała zmobilizować aktywność polonii holenderskiej na rzecz reprezentowania interesów RP w Holandii. Wyśmienita znajomość tutejszych realiów umożliwia jej aktywny udział w życiu publicznym i odważne reprezentowanie polskiej racji stanu przy jednoczesnym uwzględnieniu wspólnych ideałów obydwu krajów. Również jako prezes Stowarzyszenia Polskich Ekspertów STEP już prawie od 10 lat przyczynia się do rozpowszechniania rzeczowego i zróżnicowanego obrazu Polski.

4) "Dziennik Polski" może upaść
Najstarszej polskiej gazecie w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej, ukazującej się nieprzerwanie od 1940 r., grozi upadek z powodu trudności finansowych. Wierni czytelnicy "Dziennika" wykruszyli się, a imigrantom z Polski wystarcza telewizja "Polonia" i Internet. Sytuacja ta niepokoi dwie czołowe organizacje polonijne: Zjednoczenie Polskie i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), których prezesi Jan Mokrzycki i Mieczysław Jarkowski wraz z szefem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Olgierdem Lalko wystosowali dramatyczny apel o ratowanie "Dziennika".

 

5) Gratulacje z Tallina

Z Tallina nadszedł list gratulacyjny z okazji wyboru Prezydenta Kaczyńskiego, który przytaczamy.

Szanowni Państwo,
składamy serdeczne gratulacje w związku z wyborami nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego. Życzymy wszystkim pokoju, siły, wytrwałości i wspaniałych kontaktów z rodakami na całym świecie.
Prezes Związków Polaków w Tallinie "Polonia"
Halina Kislacz

6) Pierwsze posiedzenie Senatu VI kadencji

W nowym Senacie zasiadło 49 senatorów z PiS, 34 z PO, 7 z LPR, 3 z Samoobrony, 2 z PSL, jeden z Komitetu Wyborczego Nowy Senat 2005 oraz trzech senatorów niezależnych. Spośród 100 senatorów 66 będzie zasiadać w ławach senackich po raz pierwszy.Obrady pierwszego posiedzenia Senatu poprowadził marszałek-senior Kazimierz Kutz. Po przemówieniach prezydenta i marszałka-seniora Kazimierza Kutza, senatorowie VI kadencji składali ślubowanie. Po ślubowaniu senatorowie wybrali marszałka. Marszałkiem Senatu VI kadencji został Bogdan Borusewicz, który jako senator niezależny, popierany przez PiS był jedynym kandydatem. Za kandydaturą Borusewicza głosowało 92 senatorów, przeciw był jeden, 5 wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość wymagana do wyboru wynosiła 50 głosów.
Nowy Marszałek Senatu zadeklarował tuż po wyborze, że będzie starał się godnie i rzetelnie pastować powierzoną mu funkcję. Borusewicz dziękował też senatorom za obdarzenie go zaufaniem.
Podkreślał, że wszystko się zaczęło od wielkiego zrywu "Solidarności" 25 lat temu. - Dziś ludzie "Solidarności" mają szansę służyć Ojczyźnie - zaznaczył.
Zadeklarował, że Senat chce "tworzyć prawo, które pozwoli wszystkim czuć się dobrze we własnym domu". Choć przyznał, że łatwiej budować dom niż go remontować.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział natomiast podczas pierwszego posiedzenia Senatu, że likwidacja tej Izby byłaby błędem. Podkreślił, że dzięki Senatowi polskie prawo zyskuje na jakości.- Senat jest potrzebny - zaznaczył prezydent. Jak dodał, Senat dowiódł, że dla polskiego prawa i państwa jest niezwykle użyteczny. Kwaśniewski pogratulował nowym senatorom zwycięstwa wyborczego. - Wasza obecność tutaj oznacza, że jesteście postrzegani przez wyborców, jako ludzie szczególnie godni zaufania. To dla was wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność - zwrócił się do senatorów. Życzył im, aby "godnie udźwignęli brzemię odpowiedzialności".

7) List gratulacyjny do Marszałka Borusewicza

Marszałek Senatu RP VI Kadencji Londyn, 20.10.2005 r.

Bogdan Borusewicz

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zrzeszającej 42 organizacji członkowskich z 29 krajów europejskich, gratulujemy Panu najserdeczniej z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Marszałka Senatu RP VI Kadencji. Mamy nadzieję, że funkcja ta przyniesie Panu wielu satysfakcji. Ze swojej strony oferujemy Panu wszelką pomoc i partnerską współpracę, gdyż uważamy, że dla Polaków zamieszkałych poza Macierzą Senat RP jest tą z instytucji Państwa Polskiego, która tradycyjnie najlepiej służyła pomocą i opieką wielomilionowej polskiej diasporze.

W imieniu sekretariatu EUWP

Helena Miziniak (Wielka Brytania), Prezydent

Roman Śmigielski (Dania), Sekretarz Generalny

 

8) Apel Prezydenta Kwaśniewskiego

Prezydent Aleksander Kwaśniewski apelował, podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu VI kadencji, aby senatorowie wciąż opiekowali się Polonią i Polakami za granicą.

Jak powiedział, opieka konieczna jest zarówno w aspekcie materialnym, ale też moralnym. "Jestem przekonany, że współpracę z Polonią należy nie tylko kontynuować, lecz coraz bardziej rozwijać - to nie jest tylko kwestia polskiej racji stanu, to także nasz obowiązek" - mówił. "Zróbcie wszystko, co możliwe, by łącząca nas z Polonią nić wspólnego rodowodu z każdym rokiem stawała się silniejsza" - apelował prezydent do senatorów.

9) Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Podajemy skład Komisji :

Dobrosz Janusz /LPR/ - przewodniczący

Krzywicki Piotr /PiS/ - zastępca przewodniczącego

Łukacijewska Elżbieta /PO/ - zastępca przewodniczącego

Łyżwiński Stanisław /Samoobrona/ - zastępca przewodniczącego

Stefaniuk Franciszek Jerzy /PSL/ - zastępca przewodniczącego

Dolniak Grzegorz /PO/ Fiedler Arkady /PO/

Jankowska Elżbieta /SLD/ Kozak Zbigniew /PiS/

Pawłowiec Daniel /LPR/ Adamczyk Andrzej /PiS/

Schetyna Grzegorz /PO/ Senyszyn Joanna /SLD/

Stryjska Małgorzata /PiS/ Szczypińska Jolanta /PiS/

Tusk Donald /PO/ Wójcik Janusz Marek /Samoobrona/

Zając Stanisław /PiS/

 

10) Komisja do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

Podajemy skład Komisji :

Ryszard Janusz Bender - przewodniczący Komisji

Mirosław Jan Adamczak Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk

Dariusz Jacek Bachalski Piotr Marian Boroń

Krzysztof Piotr Cugowski Urszula Józefa Gacek

Dariusz Maciej Górecki Bronisław Jan Korfanty

Anna Maria Kurska Roman Edward Ludwiczuk

Włodzimierz Łyczywek Tadeusz Maćkała

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz Michał Okła

Andrzej Person Stanisław Piotrowicz

Maciej Płażyński Jadwiga Julia Rudnicka

Czesław Wincenty Ryszka Sławomir Sadowski

Jacek Sauk Kazimierz Wiatr

Elżbieta Więcławska-Sauk Ludwik Zalewski

Piotr Benedykt Zientarski

11) Expose premiera

Przytaczamy poniżej fragment expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza, poświęcony Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

...Nie wyobrażam sobie polskiej polityki zagranicznej bez współpracy z Polonią i Polakami mieszkających poza granicami kraju. Środowiska te będziemy traktować po partnersku, wzmacniając ich związki z Ojczyzną, a jednocześnie prosząc o pomoc w realizacji polskich interesów za granicą. Chciałbym również zadeklarować, że mój rząd będzie stanowczo upominał się o prawa mniejszości polskiej tam gdzie są one łamane lub ograniczane...

12) Program działania rządu

Przytaczamy poniżej istotne dla nas fragmenty programu działania rządu p.t.„Solidarne Państwo” premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Fragmenty te to podpunkty 5, 6 ,7 i 8, zawarte w rozdziale 16. Minister Spraw Zagranicznych, podrozdziale I. Propozycje stanowisk i działań politycznych, punkcie B. Na kierunku wschodnim

 

5. Nasza polityka wobec Białorusi wymagać będzie wypracowania właściwej formuły,

korelującej podejścia do reżymu i społeczeństwa białoruskiego oraz do zagadnień

mniejszości polskiej w tym kraju ...

6. W naszych działaniach wobec Białorusi pragniemy w większym stopniu wspierać

aktywność organizacji pozarządowych, w tym również tworzonych z naszymi partnerami w

Unii Europejskiej.

7. Będziemy intensyfikować działania na rzecz powołania rozgłośni radiowej, nadającej

z terytorium Polski na Białoruś.

8. W związku z problematyką wspierania mniejszości polskich w krajach

wschodnioeuropejskich celowe byłoby przekazanie środków przeznaczonych na ten cel

i znajdujących się w dyspozycji Senatu RP do puli MSZ.

13) Zatrzymanie działacza Związku Polaków na Białorusi
Andrzej Poczobutt, zatrzymany w Grodnie 20/10, jeden z najbliższych współpracowników Andżeliki Borys, nie uznawanej przez władze w Mińsku prezes Związku Polaków na Białorusi został wieczorem tego samego dnia zwolniony. - Zatrzymano mnie w związku z drukowaniem w Polsce "Głosu znad Niemna" i jednym z moich artykułów krytykujących władze - powiedział Poczobutt - Odmówiłem składania zeznań. Z Grodna redaktor naczelny "Głosu" został przewieziony do Szczuczyna, gdzie toczy się przeciwko niemu sprawa o rzekome zastraszanie dyrektora tamtejszego Domu Polskiego, lojalnego wobec władz Wiktora Bogdana. Po pięciu godzinach Poczobutt został zwolniony, jednak ma zakaz opuszczania Grodna. Już wcześniej władze zabrały mu paszport i obciążyły grzywną w wysokości 2,5 tys. dol. za pikietowanie w obronie prześladowanego "Głosu znad Niemna".

14) Zamach Mińska na domy polskie

Domom polskim kupionym lub zbudowanym za polskie pieniądze grozi przejęcie przez państwo. Zdaniem Anżeliki Borys ten proces już się rozpoczął.

- Zadzwonili do mnie z władz obwodu i powiedzieli, że chcą nasz Dom Polski wpisać do ewidencji wydziału kultury w Brasławiu - powiedział prezes rejonowego oddziału Związku Polaków na Białorusi w tym mieście Wiktor Maculewicz. "Wpisać do ewidencji" oznacza podporządkować władzom rejonowym.

W Brasławiu i obwodzie Polacy stanowią około 25 proc. z 15 tys. mieszkańców. Dom Polski im. T. Wawrzeckiego to budynek kupiony przez Światowy Związek Żołnierzy AK, dobudówkę i remont sfinansowała Wspólnota Polska.

- Nie mogą zabrać nam domu bez zgody członków związku - uważa Wiktor Maculewicz. Ale nie uznawana przez białoruskie władze prezes ZPB Anżelika Borys jest nastawiona znacznie mniej optymistycznie. Jej zdaniem proces przejmowania domów polskich już się rozpoczął. - Obłispołkomy (obwodowe komitety wykonawcze) proponują finansowanie domów, zatrudnienie kierowników i innych pracowników - mówi. - A to oznacza, że nasze placówki będą im podporządkowane. Zostaną włączone do sieci białoruskich domów kultury i będą realizować wspólny program.

Prezes Rady Naczelnej ZPB wybrany w sierpniu na zjeździe w Wołkowysku (nie uznawany przez Polskę), Konstanty Tarasewicz, zapewnia, że żaden dom polski nie zostanie zabrany. - Mamy dwuwładzę, zarząd wybrany w marcu w Grodnie, nie uznawany przez władze białoruskie - i zarząd wybrany w sierpniu w Wołkowysku, nie uznawany przez Polskę. Warszawa oświadczyła, że nie będzie finansować związku, nie przekaże żadnych pieniędzy nowemu zarządowi. Tymczasem trzeba płacić za prąd, za ogrzewanie, a pieniędzy nie ma. Poprosiliśmy więc władze Białorusi o czasowe finansowanie usług komunalnych. Teraz musimy podpisać umowy z miejscowymi wydziałami kultury.

A co będzie, jeśli w zamian władze zechcą przejąć domy? - Jak to dawniej mówiono, nie oddamy ani piędzi ziemi, nie damy ani guzika - zapewnia Tarasewicz. - Niezależnie od poglądów, żaden działacz Związku Polaków nie będzie chciał oddać ani jednego polskiego domu. Gdyby tak się jednak stało, to wszyscy podamy się do dymisji i poprosimy, by Wspólnota Polska wyznaczyła administratora.

Tyle że inaczej niż w innych krajach, w których Wspólnota Polska jest właścicielem lub współwłaścicielem obiektów polonijnych, na Białorusi właścicielem wszystkich obiektów jest Związek Polaków. Nie było możliwości prawnych, by Wspólnota Polska posiadała w tym kraju ziemię czy budynki.

Co prawda w aktach przekazania domów figuruje zobowiązanie ZPB, że gdyby obiekty były wykorzystane w innym celu, niż te akta przewidują, domy powinny zostać zwrócone Wspólnocie - ale możliwość wyegzekwowania tego zapisu jest zerowa. Żaden białoruski sąd nie odbierze domów państwu, by oddać je Wspólnocie Polskiej.

Do 2004 roku Wspólnota wydała około 30 mln zł na domy polskie i szkoły na Białorusi. Z tego na Brasław niecałe 8 tys.; najbardziej kosztowna była budowa szkoły polskiej w Wołkowysku - 12 mln, szkoły polskiej w Grodnie - 8,4 mln, domów polskich w Szczuczynie i Grodnie - po 1,5 mln, oraz w Witebsku - 1,3 mln zł.

Do tego należy dodać finansowanie domów polskich. Placówki te zatrudniają na etatach kierowników, organizują nauczanie i imprezy kulturalne. Teraz wszystko to może przepaść.

15) Konferencja w Opolu

Szanse na demokratyczne przemiany na Białorusi były tematem obrad konferencji "Trudna droga do demokracji. Białoruś w XX-XXI wieku", która odbyła się w Opolu 4/11. Były prezydent Białorusi Stanisław Szuszkiewicz zaapelował do Polaków o poparcie dążeń do demokratycznych przemian w jego kraju.

Uczestnicy konferencji - polscy i białoruscy naukowcy, w tym czołowi opozycjoniści - byli zgodni, że na Białorusi, w kraju "ostatniej dyktatury w Europie", zapanuje kiedyś demokracja. "Wydaje nam się, że znaleźliśmy sposób na przywrócenie demokracji w naszym kraju. Wszystkie największe partie polityczne utworzyły front i wyłoniły wspólnego kandydata na prezydenta" – powiedział Szuszkiewicz. Demokratycznym kandydatem na prezydenta Białorusi w przyszłorocznych wyborach jest b. wicemer Grodna, Aleksander Milinkiewicz. "Nasz kandydat musi wygrać wybory, a my musimy znaleźć środki, żeby jego zwycięstwo zostało oficjalnie potwierdzone w wynikach głosowania" – dodał Szuszkiewicz. Przypomniał, że otrzymanie największej liczby głosów na Białorusi nie musi oznaczać zwycięstwa, o czym świadczą ostatnie wybory parlamentarne w tym kraju. "Sondaże +exit poll+ dawały demokratycznemu kandydatowi ponad 60 proc. poparcia – a w oficjalnie ogłaszanych wynikach otrzymywał on 6,1 proc." – relacjonował b. prezydent.

"Mamy nadzieję, że kraje europejskie, w tym Polska, będą popierać nasze działania. Polacy dużo lepiej rozumieją naszą sytuację, bo sami przeżyli czasy dyktatury" - powiedział Szuszkiewicz.

Ze względu na doświadczenia Polski białoruscy opozycjoniści traktują nasz kraj nie tylko jako sojusznika, ale także mediatora. "Mamy nadzieję na wasze poparcie i rozumiemy, że nikt inny – tylko my - możemy pokonać dyktaturę na Białorusi" – oświadczył Szuszkiewicz.

16) Unia Europejska wobec Białorusi                     

Źródła unijne poinformowały 4/11, że Unia nie wprowadzi nowych sankcji wobec Mińska, ale zagrozi, iż dalsze nękanie organizacji takich jak Związek Polaków na Białorusi (ZPB) oraz łamanie międzynarodowych standardów wolności politycznej może prowadzić do wprowadzenia nowych sankcji w przyszłości. To zasługa Polski, która od dawna domagała się prawdziwej i strategicznej debaty na temat Białorusi. Polska zabiega o wprowadzenie sankcji wobec czterech osób współodpowiedzialnych za prześladowania Związku Polaków na Białorusi. Chodzi o to, aby wpisano je na listę osób objętych zakazem wizowym, na której znajduje się od ubiegłego roku kilka najwyższych rangą osób w państwie wraz z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. 

 

17) Wypowiedź Łukaszenki

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył 4/11, że jeśli w przyszłym roku zostanie wybrany na trzecią kadencję, to nie zmieni prowadzonej polityki. "Będę robić to, co robiłem 10 lat; jeśli to odpowiada narodowi - to dobrze, jeśli nie - szukajcie sobie innego" - powiedział prezydent, który spotkał się z mieszkańcami Głuska. Łukaszenka wyjaśnił, że najważniejsze dla niego jest to, żeby, "jeśli przyjdzie nowy człowiek, prowadził politykę dla ludzi".

Zdaniem prezydenta "naród się nie myli, jeśli się na niego nie wywiera nacisku". Łukaszenka przyznał, że jego kraj ma jeszcze wiele problemów, lecz, jak powiedział, Białoruś "nigdy od nikogo nie brała ani kopiejki, wszystko robiła sama i nikomu nic nie jest winna".

Zdaniem prezydenta "ci, którzy obecnie rwą się do władzy, w swoim czasie wszystko przepili".

18) Szykany wobec polskich nauczycielek

Białoruska straż graniczna nie wypuściła 3/11 do Polski Andżeliki Orechwo, dyrektorki szkoły społecznej przy Związku Polaków na Białorusi. Funkcjonariusz straży granicznej powiedział, że budzi wątpliwości pieczątka w jej paszporcie, uprawniająca do wyjazdów za granicę. Orechwo twierdzi, że na podstawie tej samej pieczątki jeździła do Polski w październiku. Funkcjonariusz straży granicznej podał jej numery telefonów, pod którymi może wyjaśnić problem. Orechwo, która zamierzała pojechać pociągiem wraz z grupą około 30 nauczycielek z Białorusi na warsztaty zawodowe do Białegostoku, nie wyklucza, że problem jest wynikiem kryzysowej sytuacji w Związku Polaków. Zwróciła uwagę, że co najmniej trzy nauczycielki zrezygnowały z wyjazdu do Białegostoku pod wpływem nacisków z rejonowych kuratoriów oświaty.

Dziennikarz Andrzej Poczobut powiedział, że Orechwo jest zwolenniczką Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków nie uznawanej przez białoruskie władze.

19) Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy

Prof. Timothy Garton Ash z Uniwersytetu Oksfordzkiego powiedział 3/11 w Warszawie, podczas obrad Forum Przyszłości Demokracji Rady Europy, że Rada powinna zrobić wszystko aby pomóc Białorusinom, by mogli cieszyć się demokracją w swoim kraju. Białoruś jako jedyny kraj europejski nie jest członkiem Rady Europy. Prof. Ash podkreślił, że Europejczycy "niewiele robią, by wspierać demokratów na Białorusi". Jego zdaniem, Europa nie zaangażowała się również dostatecznie w proces demokratycznych przemian podczas "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie w listopadzie ubiegłego roku. Według niego, głos europejski w dyskusji o demokracji jest ciągnie zbyt słaby w porównaniu do głosu amerykańskiego. Podkreślił, że demokracja kojarzy się na świecie przede wszystkim z modelem panującym w USA. Obecna na spotkaniu działaczka opozycyjnego Kongresu Sił Demokratycznych Białorusi Ludmiła Griaznowa opowiadała o obecnej sytuacji politycznej w swoim kraju. Niezależne gazety - mówiła - wypowiadają się półgłosem, bo boją się mówić prawdy; w tych trudnych warunkach Białorusini próbują zebrać siły i działać na tyle, na ile można.

Do uczestników dyskusji zwróciła się z prośbą o wsparcie - jak określiła - "umęczonego narodu białoruskiego, doprowadzonego do tego stanu naciskiem dyktatury". "Historia to leniwa krowa, rozwija się powoli. Musimy trochę poczekać, ale to przyniesie efekty" - powiedziała.

20) Dymisja Ambasadora

Ambasador Polski na Białorusi Tadeusz Pawlak złożył 7/11 wniosek o odwołanie go z tej funkcji.

Minister spraw zagranicznych Stefan Meller zapowiedział w Brukseli, że 8/11 podejmie decyzję, czy przyjmie dymisję ambasadora Tadeusza Pawlaka i oświadczył, że: ... Białoruś jest dla nas ważnym krajem i tam musi być ambasador...Zaznaczył także, że nie ma związku między działaniami Unii Europejskiej, która m.in. na wniosek Polski potępiła w poniedziałek Mińsk za łamanie praw człowieka, a krokiem Pawlaka, określonym przez ministra jako "incydent o charakterze personalnym". Zdaniem Mellera, dymisja nie ma też "nic wspólnego" z dwustronnymi stosunkami Polska-Białoruś. Tadeusz Pawlak pod koniec lipca został odwołany do kraju na konsultacje w związku z represjami władz w Mińsku wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi. 10 października ambasador Pawlak wrócił do Mińska, co spotkało się z niejednoznacznym przyjęciem ze strony Polaków na Białorusi i białoruskiej opozycji. Media informowały, że drugi sekretarz ambasady RP w Mińsku Andrzej Czuhryta złożył rezygnację, nie zgadzając się z działaniami ambasadora. Biuro prasowe polskiego MSZ potwierdziło, że ambasador Polski na Białorusi Tadeusz Pawlak podał się do dymisji. Na razie nie są znane przyczyny tej dymisji.

21) Wypowiedź Marka Bućki

Były zastępca ambasadora Polski na Białorusi Marek Bućko uważa, że szybkie przyjęcie dymisji ambasadora RP w tym kraju Tadeusza Pawlaka może być pierwszym krokiem do rozpoczęcia polityki wobec Białorusi zgodnej z polską racją stanu i oczekiwaniami tamtejszych demokratycznych środowisk. "Jeżeli ta dymisja zostanie szybko przyjęta, będzie to bardzo pozytywny sygnał, zarówno dla Związku Polaków na Białorusi (ZPB), jak i opozycji białoruskiej, która przez lata oczekiwała od ambasadora Pawlaka zdecydowanego wsparcia i go nie uzyskała" - ocenił Bućko w rozmowie z PAP. Dodał, że polski ambasador nie popierał także działań i dążeń polskiego środowiska. Zdaniem Bućki, jeżeli mamy budować nową politykę polską wobec Białorusi, musimy przede wszystkim zacząć od obsadzenia polskich placówek dyplomatycznych na Białorusi ludźmi, "którzy rozumieją, o co tam chodzi i jaki jest interes Polski wobec Białorusi". Według niego, dotyczy to również kwestii obsady polskich konsulatów w Grodnie i Brześciu. Zaznaczył, że dotychczasowa działalność tamtejszych konsulów była krytykowana przez działaczy polskich i organizacje pozarządowe za to, że "nie chcą w imię spokojnego urzędowania angażować się w sprawy polskie na Białorusi".

 

22) Wypowiedź Komisarz Ferrero-Waldner

Unijna komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner 7/11 w Brukseli powiedziała min.:

...Jesteśmy gotowi użyć sankcji wobec Białorusi, jeśli Mińsk nie spełni naszych oczekiwań dotyczących respektowania międzynarodowych standardów wolności politycznej...

...To mogłoby być rozszerzenie zakazu wjazdu do krajów Unii Europejskiej lub zamrożenia aktywów wobec konkretnych osób...

Podkreśliła jednak, że ...na podjęcie tych sankcji wobec reżimu Łukaszenki jest jeszcze za wcześnie...Chcemy dać szansę rządowi na zareagowanie... 

23) Unia Europejska o sytuacji na Białorusi

Unia Europejska poprosiła 9/11 Rosję o zwrócenie uwagi na sytuację na Białorusi. Był to jeden z tematów spotkania delegacji UE z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, które odbyło się w środę w Moskwie. Ze strony unijnej uczestniczyli w nim ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Austrii: Jack Straw i Ursula Plassnik, a także wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana  oraz komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner

Ferrero-Waldner oświadczyła, że "Rosja powinna być zainteresowana tym, aby na Białorusi była demokracja i by szanowano tam prawa człowieka". Komisarz przyznała, że między UE a Rosją występują "różnice w podejściu do sytuacji na Białorusi", jednak - jak powiedziała - "należy myśleć o długofalowej stabilizacji i o tym, jak rozwijać współpracę".

Przypominając, że UE zakazała już wjazdu na swoje terytorium przedstawicielom władz Białorusi, Ferrero-Waldner zapowiedziała, że jeśli ze strony Mińska nie będzie postępu, Unia może zastosować kolejne sankcje wobec Białorusi, na przykład  zamrozić białoruskie aktywa w Europie. Ministrowie spraw zagranicznych UE wystosowali w 7/11 apel do Mińska, aby przyszłoroczne wybory prezydenckie na Białorusi miały charakter wolny i demokratyczny. Ministrowie wezwali też władze w Mińsku do wpuszczenia na okres tych wyborów misji obserwacyjnej OBWE. Jednocześnie szefowie dyplomacji UE zagrozili, że łamanie międzynarodowych standardów wolności politycznej i dalsze nękanie organizacji pozarządowych - takich, jak Związek Polaków na Białorusi (ZPB) - może doprowadzić do zaostrzenia unijnych sankcji.

 

24) „Poloniada 2006”

Fundacji Młodej Polonii zaprasza młodzież polonijną, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej, umie pisać referaty w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz potrafi te wszystkie wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować w formie ładnego albumu do udziału w Poloniadzie.
Tematy Poloniady to opracowanie udokumentowanego referatu na temat wkładu określonego Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospodarki, techniki lub sportu w kraju zamieszkania, oraz opisanie postaci historycznej pochodzenia polskiego, która swoimi działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub losy świata i mogłaby być
wzorcem dla młodzieży. Opracowanie swojego uzasadnienia w formie udokumentowanego referatu.
Do końca lutego 2006 r. należy opracować
referaty na przyjęty temat i przesłać do najbliższego Konsulatu RP celem przeprowadzenia tam półfinałów oraz weryfikacji prac przez wewnętrzne jury. Gdyby dany Konsulat RP nie organizował półfinałów, prace można przesyłać bezpośrednio do Fundacji Młodej Polonii w Warszawie. Finał Poloniady odbędzie się w Warszawie, w formie sympozjum w dniach 29/6 – 2/7 2006 r. a w nim:
· uroczyste otwarcie finału POLONIADY `2006 w Domu Polonii;
· napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
· publiczna obrona referatu przed członkami jury i szerszą widownią;
· wygłoszenie 5 - 7 minutowej oracji na dowolny temat: poważny, wesoły, sportowy, (konkurs oratorski);
· zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
· uroczyste zamknięcie Sympozjum i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca 5 dniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie niepełnoletnich laureatów korzystają z takich samych warunków. Przewidziana jedna nagroda GRAND PRIX, trzy nagrody pierwsze, cztery nagrody drugie, pięć nagród trzecich, sześć nagród czwartych oraz siedem wyróżnień.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz plik pamiątkowych zdjęć
, natomiast dla laureatów Grand Prix oraz I, II, III miejsc, oprócz nagród rzeczowych przewidziane są także kilkudniowe wycieczki po Polsce.

Organizatorem Poloniady jest Fundacja Młodej Polonii, 00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 64. Kontakt internetowy: fmp7@poczta.onet.pl

25) Zimowe Igrzyska Polonijne

Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Śląsk-Beskidy 2006 odbędą się w dniach 25/2. – 3/3 2006 r. na trasach i obiektach sportowych w Szczyrku, Wiśle, Cieszynie, Tychach i Bielsku Białej.

Zawody odbędą się w następujących dyscyplinach sportowych: narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne -biegi, snowboard, carwing, łyżwiarstwo- wielobój, short-track – łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, saneczkarstwo.

Zawody odbędą się w pięciu kategoriach wiekowych :

a. Dzieci rok urodzenia = 1996 i młodsi

b. Junior rok urodzenia = 1986 – 1995

c. Senior rok urodzenia = 1985 – 1967

d. Master rok urodzenia = 1968 - 1953

e. Old Boy rok urodzenia = 1952 i starsi.

Uwaga: Jeżeli na kartach zgłoszeń znajdzie się minimum 10 osób powyżej 65 roku to Komitet Organizacyjny rozważy możliwość utworzenia grupy najstarszej.

Termin zgłoszenia ilościowego upływa 20 grudnia 2005 roku, a imienne do poszczególnych

dyscyplin sportowych do 20 stycznia 2006 roku. Obok klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa, do której zaliczane będą punkty wg Systemu olimpijskiego

Zawody odbędą się we wszystkich dyscyplinach sportowych w takich samych kategoriach wiekowych.

Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy. Wpisowe za całościowy pobyt i udział w Igrzyskach wynosi: kraje Unii Europejskiej – stare oraz Ameryki = 100 zł. os/dzień + 50 zł. wpisowe;

kraje Unii Europejskiej – nowe 50 zł. os/dzień + 50 zł. wpisowe; kraje pozostałe – 50 zł. wpisowe.

Osoby nie biorące udziału w zawodach sportowych pokrywają pobyt w wysokości 30 € za os/dzień.

Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelach i pensjonatach w pokojach 2 i 3 osobowych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego na koszt uczestnika, przy ograniczonej możliwości. O fakcie tym należy poinformować na karcie zgłoszeń .

Siedziba Komitetu Organizacyjnego znajduje się w : 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8, Tel/Fax 0048 33 817 95 93 , poczta internetowa KOIS @ szczyrk. Pl, a w czasie Igrzysk w Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku.

Wszelkie zgłoszenia należy kierować na adres SMS NLO w Szczyrku ul. Poziomkowa 14. Tel/Fax: 0048 33 8178 190 i www. sms _ szczyrk @ interia.pl. Na karcie zgłoszenia uczestników do Igrzysk muszą być podane adresy kontaktowe.

26) Konkurs na ex libris

Fundacja SEMPER POLONIA organizuje „II konkurs na ex libris polskiej lub polonijnej biblioteki za granicą”. Założeniem proponowanego konkursu będzie kojarzenie tychże instytucji ze znakiem bibliotecznym, który powinien być spójną częścią książki. Wprowadzenie ex librisu dla bibliotek spowoduje ożywienie potrzeby jego posiadania. Ponadto, używanie ex librisu i znakowanie nim własnych księgozbiorów może być wykorzystane w naszych domowych bibliotekach.

Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce
i w świecie oraz identyfikacja polskich i polonijnych bibliotek za granicą. Organizatorami Konkursu są Fundacja SEMPER POLONIA przy współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Biblioteką Narodową pod patronatem medialnym TV Polonia i Radia Polonia

Prace należy przesłać do 2 grudnia 2005 r. na adres: Fundacja SEMPER POLONIA, ul. ks. I. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa, z dopiskiem „II Konkurs – Ex Libris” lub exlibris@semperpolonia.pl tytuł e-maila: „II Konkurs – Ex Libris”

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA www.semperpolonia.pl i na antenie TV Polonia i Radia Polonia

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Maciej Obcowski tel. +48 22 619 15 93 lub tel. kom. +48 501 232 636

27) Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”

Fundacja SEMPER POLONIA przedłużyła termin nadsyłania prac na konkurs "Ocalmy od zapomnienia". Prace należy nadsyłać do 30 listopada br. (poprzednio 15 listopada) na adres: Fundacja SEMPER POLONIA ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa z dopiskiem "Konkurs - Ocalmy do zapomnienia".
Celem konkursu jest zainteresowanie i włączenie młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju w poszukiwanie śladów polskich w świecie oraz szerzenie wiedzy na temat dorobku Polaków i ich wkładu w rozwój kulturalny, gospodarczy i naukowy innych państw.
W konkursie mogą wziąć
udział osoby do 25 roku życia włącznie. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania następujących dokumentów:
* opisu historii odnalezionego miejsca/zabytku;
* dokumentacji fotograficznej odnalezionego miejsca/zabytku (min. 3 zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 10 x 15 cm);
* podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich fotografii;
* negatywów fotografii lub zdjęć
w wersji elektronicznej, jeśli zostały wykonane metodą cyfrową;
* opisu źródeł uzyskanych informacji.
Wszystkie dokumenty nadesłane do Fundacji powinny posiadać
tłumaczenie na język polski.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 17 grudnia na stronie internetowej:
www.semperpolonia.pl.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pan Norbert Szczepański - Tel. +48 22 331 73 98, Fax. +48 22 619 05 38, e-mail: nszczepanski@semperpolonia.pl.