zgodazostat.htm        02.12.2001             Zugriffszähler

 

WIADOMOSC Z OSTATNIEJ CHWILI !

 

Uprzejmie informuje, iz w dniu 08.12.2001 w Zwiazku Polakow "Zgoda" w RFN T.z.

przeprowadzone zostanie przed poludniem wspolne zebranie nowowybranych wladz

naszego Zwiazku.

Tematem zebrania bedzie m.i. sprawa aktywnego uczestnictwa naszej organizacji w

pracach Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Proponuje sie oficjalne

przystapienie naszej organizacji ( nie na zasadzie czlonka - obserwatora, ale na

pelnoprawnym i oficjalnym czlonkostwie )do struktur Konwentu Organizacji

Polskich w Niemczech.

O wynikach przeprowadzonego w tej sprawie glosowania natychmiast powiadomiony

zostanie m.i. kol. A. Zajac - Przewodniczacy Konwentu Organizacji Polskich w

Niemczech jak rowniez wszystkie inne organizacje nalezace do w/w struktur.

________________________________________________________________________________

Po poludniu, rowniez dnia 08.12.2001 w Sali Koncertowej DOMU POLSKIEGO w

Recklinghausen, Marienstrasse 50 odbedzie sie impreza pt.: "MIKOLAJKI"

organizowana wspolnie z Polska Misja Katolicka w Recklinghausen oraz ze

Stowarzyszeniem "Polska Macierz Szkolna".

Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczegolnie wszystkie dzieci.

________________________________________________________________________________

W dniu 31.12. 2001 w DOMU POLSKIM w Recklinghausen, Marienstrasse 50,

przeprowadzony zostanie "Wielki Bal Sylwestrowy". W bardzo bogatym programie

artystycznym m.i.: Live Metrum Band, Fakir - Yoga - Show, Grupa Baletowa "Sabat"

oraz poraz pierwszy "Erotic - Show". W cenie biletu ( 100,- DM na osobe ):

cieply posilek, zimne przekaski, 1/2 l. wodki na pare oraz 1 szampan na 4 osoby.

Serdecznie zapraszamy. Bilety do nabycia w Sekretariacie Domu Polskiego w

Recklinghausen: Tel.: 02361 - 65 23 28, Fax: 02361 - 65 62 78, Email:

zgoda-zentrale@t-online.de

________________________________________________________________________________

W dniu 12.01.2002 przeprowadzony zostanie w Kosciele Najsw. Marii Panny w

Recklinghausen, Marienstrasse, kolejny juz raz tradycyjny "KONCERT KOLED". Po

zakonczeniu w/w koncertu, w DOMU POLSKIM w Recklinghausen odbedzie sie zabawa

taneczna. Wstep wolny ! Bufet obficie zaopatrzony.

________________________________________________________________________________

W dniu 13.01.2002 w DOMU POLSKIM w Recklinghausen odbedzie sie Noworoczne

Przyjecie Zwiazku Polakow "ZGODA" w RFN T.z. dla wszystkich Polonusow !

Impreza organizowana jest wspolnie z Konsulatem Generalnym RP w Kolonii.

W czesci artystycznej wystapi dzieciecy Zespol Folklorystyczny z Nowego Sacza.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy !

________________________________________________________________________________

Z polonijnym pozdrowieniem
mgr Waldemar Wachowski
/ Prezes ZG /