Imprezy Polonijne w Jugoslawii

Centrum Poloniusz - Pegaz z Belgradu, Jugosławia, już po raz piąty organizuje Spotkania z Kulturą Polską. tegoroczna impreza odbywać się będzie w dniach 12 - 15 listopada. Chcielibyśmy zaprezentować w tym roku naszej publiczności prasę polonijną. W związku z powyższym prosilibyśmy o przesłanie na nasz adres 2-3 ostatnich numerów publikacji, którą Państwo wydajecie. Prosimy również o dołączenie, krótkiej informacji na temat samej redakcji, nakładu, odbiorców i roku w którym pisemko pojawiło się po raz pierwszy.
Z poważaniem
Dagmara Luković
 Centrum Poloniusz - Pegaz
ul. Vojvode Stepe 58/4
11000 Belgrad, Jugosławia
polonius@eunet.yu
daga@eunet.yu