Zugriffszähler od 03.04.2004

2009  maj

 

2007  maj

strona wspolnoty o koloniach i obozach mlodziezy!: http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=spisob7 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież polonijną na letni wypoczynek w Polsce:

Bieszczady,  12 -26 lipca 2007 r. obóz sportowy w Rymanowie Zdroju  dla dzieci i młodzieży  w wieku:12-18 lat w programie: wspinaczka skałkowa, hippika, tenis, turystyka piesza, wycieczki turystyczno-krajoznawcze 

Tatry,  21 lipca – 3 sierpnia 2007 r. obóz górsko turystyczny w Zakopanem  dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat w programie:

poznawanie kultury i zwyczajów Podhala, bogaty program  wycieczek, w tym Słowacja

  Mazury,  5-18 sierpnia 2007 r. obóz młodzieżowy w Serwach koło Augustowa  dla młodzieży w wieku 14-18 lat w programie:

spływ i wyprawy kajakowe, sport i rekreacja, bogaty program wycieczek, w ty Wilno

Zgłoszenia i szersze informacje na www.polonia-polska.pl

Serdecznie zapraszamy !

OBÓZ JĘZYKOWO – KRAJOZNAWCZY DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy młodzieży polskiego pochodzenia (wiek 15-17 lat) do udziału w wakacyjnym obozie, którego celem jest doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznanie uroków krajoznawczych południowej części Polski. Zapewniamy aktywny wypoczynek, opiekę wykwalifikowanych wychowawców oraz spotkania z rówieśnikami polskiego pochodzenia z różnych krajów świata.

 Termin: 29.VII – 11.VIII 2007 r.      Cena: 120 EURO

Program obozu:

zajęcia językowe z lektorem ( 5 godz. dziennie)

zwiedzanie wybranych muzeów i zabytków Krakowa m. in. Droga Królewska, Wawel, trasa uniwersytecka

wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

wycieczka edukacyjna „Śladami Jana Pawła II po Małopolsce” (Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska)

wycieczka krajoznawcza w Pieniny ( w programie: spływ tratwami przełomem Dunajca)

zajęcia rekreacyjne i sportowe, wyjścia na basen

Zakwaterowanie: Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina” w Piekarach koło Krakowa

obiekt strzeżony i monitorowany, pokoje trzy i czteroosobowe (wspólne łazienki)

Świadczenia zawarte w cenie: noclegi, trzy posiłki dziennie (pierwszym posiłkiem w dniu przyjazdu jest kolacja), opieka wychowawców, zajęcia językowe z lektorem, udział w programie edukacyjno – krajoznawczym, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Organizator:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
31–008 Kraków, Rynek Główny 14
tel./faks (+48 12) 422 43 55

www.wspolnota-polska.krakow.pl 

e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

2005
Kolonie i obozy Oddzialu Krakow    sezon 2005

Zaproszenie do Projektu- WYMIANA MŁODZIEŻY 2005 www.polonia.org/wymianamlodziezy.htm

Szanowni Państwo!
Nawiązując w ten sposób kontakt z Państwem, nawiązuję do spraw przeze mnie podniesionych w materiale konferencyjnym, udostępnionym do wykorzystania uczestnikom IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 29 czerwca 2003r. (www.polonia.info.pl)
Choć zagadnienie Gniazd Innowacyjności (w aspekcie udziału w nich młodzieży), jest również docelowym tematem niniejszego Zaproszenia, to pragnę tą informacją pozyskać zainteresowanie Państwa organizacji i osób indywidualnie wymianą zainteresowanych, Projektem Wymiany Młodzieży – wymiany wielostronnej z „krajami partnerskimi". Minimum cztery kraje w tym jedno z UE- Polska).

Cel: Pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów. Poruszenie ważnych problemów społeczności lokalnych w kontekście uruchamiania potencjału i aktywności młodzieży. Wyłonienie młodzieżowych liderów dla realizacji kolejnych projektów

Prowadzone w chwili obecnej działania, w czym i to Forum ma ważne miejsce, mają pozyskać formalne zainteresowanie tą wymianą organizacji polonijnych i osób fizycznych w różnych krajach.

Terminy składania wniosku (organizacja koordynująca- Polska) – 1 luty, 1 czerwca,1 listopada 2005r. (Dla wymian dwu i trójstronnych- 1 luty, 1 kwiecień, 1 czerwiec, 1 wrzesień, 1 listopad 2005r.)

Okres realizacji projektu wymiany wielostronnej:
- spotkanie przygotowujące projekt -nie wcześniej niż za 5 miesięcy od złożenia wniosku.
- spotkanie przygotowawcze- na trzy tygodnie przed rozpoczęciem projektu wymiany wielostronnej
- realizacja- w sześć miesięcy po złożenia wniosku na wymianę wielostronną

Projekt trwałby 6-12 dni (wyłączając czas przeznaczony na podróż)
Uczestnicy: młodzież 15-25 lat. Grupa 10-12 osób. Mniej więcej tyle samo dziewcząt, ile chłopców.

Finansowanie: grupa koordynująca zgodnie z Projektem – Polska.
Grupa Wysyłająca otrzymuje:
- pokrycie 70% rzeczywistych kosztów podróży (30% to jedyne własne koszty ponoszone przez Grupę Wysyłającą),
- dofinansowanie wizyty przygotowującej – 70% kosztów podróży
- dofinansowanie wizyty przygotowawczej – 100% kosztów podróży + 50 euro kwoty ryczałtowej na jedną/dwie osoby (o ile drugi uczestnik jest reprezentantem młodzieży – obecność wskazana),
- ryczałt na przygotowanie działań i uczestników 480 euro,
- koszty specjalne związane z udziałem w projekcie młodych ludzi o specjalnych potrzebach lub specyficznym charakterze projektu.

Termin składania wstępnego potwierdzenia zainteresowania Projektem - drogą elektroniczną : do 20 dni poprzedzających termin zgłoszenia (w wersji angielskiej i polskiej) – załącznik PART III i CZĘŚĆIII.

Osoby fizycznie zainteresowane udziałem w tych projektach- również na bieżąco poprzez swe uczestnictwo i zgłoszenie na Forum młodzieży (www.antimatrix.prv.pl), przygotowującej się do wymian w ramach Programu Młodzież.

Po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Grupę Przyjmującą – pocztą tradycyjną : fizyczne dostarczenie do 5 dni poprzedzających zgłoszenie (ORGANIZACJE WYSYŁAJACE).

Z wyrazami szacunku
Janusz Firla
Administrator Projektów

PS.
Przygotowywane Projekty wchodzą w zakres Programu MŁODZIEŻ, o którym więcej na stronie www.youth.org.pl

Jeżeli z wyniku zapoznania się z Programem MŁODZIEŻ, pojawią się przemyślenia, pomysły i projekty, w których realizacji niniejsza Grupa Przyjmująca mogłaby być pomocna teraz bądź w przyszłości, bądź mogłaby stać się partnerem, to zapraszam do współpracy.
Jeżeli z jakiś względów, zaproszenie do Projektu nie może być przyjęte, to proszę o poinformowanie i przekazanie go organizacjom i OSOBOM, które wg. Państwa, byłyby zainteresowane tym Projektem.

Kontakt telefoniczny- kom.: +48-032-695-444914
E-mail: fijanu110@poczta.onet.pl, grupawsparcia@poczta.onet.pl
albo z.kostecki@polonia.org, Tel.: +49-2151-613013

wiecej informacji pod: http://www.youth.org.pl/

 

Współpraca z krajami partnerskimi - Program Młodzież_ 2005

Oprócz standardowych działań w ramach Programu MŁODZIEŻ, w których uczestniczą partnerzy z tzw. "Krajów Programu" (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Nowi członkowie UE: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), możliwe jest realizowanie projektów we współpracy z partnerami spoza grupy państw Programu. W Programie MŁODZIEŻ kraje takie nazywane są Krajami Partnerskimi.

Do grupy Krajów Partnerskich zaliczane są następujące kraje:

Region priorytetowy 1:

Śródziemnomorskie kraje partnerskie:Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria,Tunezja,Turcja,Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy

Kraje Europy Wschodniej i regionu Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja,Ukraina

Bliższe informacje o współpracy z krajami tego regionu można uzyskać kontaktując się z:
Centrum Zasobów Europy Wschodniej i Kaukazu
Easter Europe and Caucasus Resource Centre
tel. (22) 622 37 06
e-mail:
tbratek@mlodziez.org.pl
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/55/Europa Południowo-Wschodnia (Bałkany): Albania, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, była Jugosławiańska Republika Macedonii (FYROM),
Serbia i Czarnogóra

Bliższe informacje o współpracy z Bałkanami można uzyskać kontaktując się z:
Centrum Zasobów Europy Południowo-Wschodniej
South East Europe Resource Centre
tel. +386 1 42 65 269
e-mail:
see.youth@mladina.movit.si
http://mladina.movit.si/SEEintro.htm

Region priorytetowy 2

Ameryka Łacińska: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia,Kostaryka,Kuba,Meksyk, Nikaragua,
Panama, Paragwaj, Peru, Salwador,Urugwaj, Wenezuela.

Współpraca z Krajami Partnerskimi różni się nieco od normalnych działań Programu i podlega specjalnym zasadom, uzależnionym od poszczególnych Akcji Programu. Z Krajami Partnerskimi można współpracować wyłącznie w ramach Wymian Młodzieży – Akcja 1, Wolontariatu Europejskiego – Akcja 2 oraz Działań Wspierających – Akcja 5. Wnioski należy składać w języku angielskim do Polskiej Narodowej Agencji na trzy podane terminy:
- 1 lutego (działania w terminie 1 lipca – 31 grudnia)
- 1 czerwca (działania w terminie 1 listopada – 30 kwietnia)
- 1 listopada (działania w terminie 1 kwietnia – 30 września)
Jeśli myśli się o zorganizowaniu projektu z rówieśnikami z Krajów partnerskich, warto zasięgnąć informacji w ośrodkach SALTO koordynujących współpracę z poszczególnymi grupami krajów: SALTO-YOUTH Eastern Europe and Caucasus Resource Centre (kraje Wspólnoty Niepodległych Państw), SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre (kraje Europy Południowo-Wschodniej) i SALTO-YOUTH EuroMed Resource Centre (kraje basenu Morza Śródziemnego).
Na stronie internetowej [url]http://www.euromedp.org/en/mag.asp [/url]znajduje się też biuletyn poświęcony współpracy z krajami EURO-MED.

Jeśli komuś jest mało tych możliwości...ma kontakty z rówieśnikami z innych krajów świata tu nie wymienionymi, to dla nich miła wiadomość.
Od 2007 roku, Program Młodzież ma być rozszerzony na WSZYSTKIE KRAJE ŚWIATA.
To nie tak daleko, jeżeli weżmie sie pod uwagę pełną procedurę przygotowania takiej wymiany, która zajmuje nieomal rok czasu!
A poszukanie kontaktów - jeżeli ich sie nie ma aktualnie, również wymacza czasu i...odrobiny szczęścia.

Kontakt zainteresowanych uczestnictwem i współudziałem w urzeczywistnianiu Projektów:
Stowarzyszenie „GRUPA WSPARCIA", Polska
Janusz Firla,
tel.kom.+48-0695 444914, e-mail:grupawsparcia@poczta.onet.pl, fijanu110@poczta.onet.pl
Daniel Filipek, tel.+48-032-7815510 e-mail:erlot@internetem.pl

 

Wymiana Mlodzieży  2004

KOMUNIKAT 1

W nawiazaniu do informacji zamieszczonej na stronie www.polonia.org/wymianamlodziezy.htm,
zachecajacej zainteresowanych do nawiazania wspolpracy w przedstawionym tam Projekcie,
informuje sie co nastepuje.

Z dniem 31 maja br. komplet materialow w formie Wniosku, zostal złożony do Narodowej Agencji Programu MODZIEZ w Warszawie celem przekazania ich do Brukseli - Komisji Europejskiej.

Zlozenie tego wniosku, nie zamyka drogi do organizowania kolejnych Przedsiewziec, zroznicowanych co do zasiegu, tematyki i terminow realizacji. Stanowi jedynie etap zdobywania doswiadczen i zapoczątkowania działan, niezbędnych przy realizacji kolejnych, bardziej zlozonych Projektow w ramach Przedsiewziecia „ ZWROCMY LUDZIOM ICH SAMYCH "

Zainteresowanie Projektem wyraziło dwanascie grup pochodzacych z dziewieciu krajow. Potwierdzenie elektroniczne przekazalo osiem grup z ośmiu krajow, z których jedynie cztery dopełniły koncowej formalnosci w postaci przekazania poczta tradycyjna wymaganych formularzy i one znalazly się w Projekcie wyslanym do zatwierdzenia.

Sa to:
Francja – „Union des Societes Polonais”
Moldawia – “Union Polisch Women”
Rosja – “The Centra of Polish Culture”
Polska – “Women and Youth’s Organisation “KANGUREK”

Projekt ten zaklada zorganizowanie w pierwszym etapie wizyty przygotowawczej osob odpowiadajacych za udzial narodowych grup w przygotowywanej wymianie.

Zgłoszony w Projekcie termin wizyty przygotowawczej: 24-26 listopad 2005r.

( Z uwagi na obecnosc krajow „trzecich” w projekcie - Moldawia i Rosja, termin rozpoczecia projektu nie może nastapic wczesniej niz w piec miesiecy od zlozenia wniosku. Pozostale warunki przedstawione wczesniej, pozostaja bez zmian.)

Zgloszono jako glowne tematy dzialan: Sztuka i kultura oraz Wyrownywanie szans.

Z chwila nadania Wnioskowi numeru przez stronę kwalifikujaca go do realizacji, droga kolejnych komunikatów, przekazywane beda informacje majace popularyzowac mozliwosci podejmowania dzialan nie tylko w ramach PROGRAMU MLODZIEZ ale i inspirowac do podejmowania z nami kontaktu i wspoldzialania dla dobra mlodziezy.

Zapraszamy do nawiazywania kontaktow
Janusz Firla Administrator Programu
e-mail: fijanu110@poczta.onet.pl

 

obozy mlodziezy 
lato 2004

Zaproszenie do Projektu- WYMIANA MŁODZIEŻY
www.polonia.org/wymianamlodzierzy.htm

Szanowni Państwo!

Nawiązując w ten sposób kontakt z Państwem, nawiązuję do spraw przeze mnie podniesionych w materiale konferencyjnym, udostępnionym do wykorzystania uczestnikom IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 29 czerwca 2003r. (www.polonia.info.pl)

Choć zagadnienie Gniazd Innowacyjności (w aspekcie udziału w nich młodzieży), jest również docelowym tematem niniejszego Zaproszenia, to pragnę tą informacją pozyskać zainteresowanie Państwa organizacji Projektem Wymiany Młodzieży – wymiany wielostronnej z „krajami trzecimi". Cztery kraje UE i cztery kraje „trzecie".

Cel: Pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów. Poruszenie ważnych problemów społeczności lokalnych w kontekście uruchamiania potencjału i aktywności młodzieży. Wyłonienie młodzieżowych liderów dla realizacji kolejnych projektów

Prowadzone w chwili obecnej działania, mają pozyskać formalne zainteresowanie tą wymianą organizacji polonijnych w różnych krajach.
Termin złożenia wniosku (organizacja koordynująca) – 1 czerwiec 2004r.
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień – 31 styczeń 2005r.
- spotkanie przygotowawcze – wrzesień
Projekt – październik

Projekt trwałby 6-12 dni (wyłączając czas przeznaczony na podróż)
Uczestnicy: młodzież 15-25 lat. Grupa 15-20 osób. Mniej więcej tyle samo dziewcząt, ile chłopców.
Finansowanie: grupa koordynująca zgodnie z Projektem – Polska.

Grupa Wysyłająca otrzymuje:
- pokrycie 70% rzeczywistych kosztów podróży (30% to jedyne własne koszty ponoszone przez
Grupę Wysyłającą),
- dofinansowanie wizyty przygotowawczej – 100% kosztów podróży + 50 euro kwoty
ryczałtowej na jedną/dwie osoby (o ile drugi uczestnik jest reprezentantem młodzieży – obecność wskazana),
- ryczałt na przygotowanie działań i uczestników 480 euro,
- koszty specjalne związane z udziałem w projekcie młodych ludzi o specjalnych potrzebach lub
specyficznym charakterze projektu.

Termin składania wstępnego potwierdzenia zainteresowania Projektem - drogą elektroniczną : do 03 kwietnia 2004r.(w wersji angielskiej i polskiej) – załącznik PART II i CZĘŚĆ III.
Po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Grupę Przyjmującą – pocztą tradycyjną : do 24 kwietnia 2004r.

Z wyrazami szacunku
Janusz Firla
Administrator Projektow

PS.

Przygotowywany Projekt wchodzi w zakres Programu MŁODZIEŻ, o którym
więcej na stronie www.youth.org.p

Jeżeli z wyniku zapoznania się z Programem MŁODZIEŻ, pojawią się przemyślenia, pomysły i projekty, w których realizacji niniejsza Grupa Przyjmująca mogłaby być pomocna teraz bądź w przyszłości, bądź mogłaby stać się partnerem, to zapraszam do współpracy.
Jeżeli z jakiś względów, zaproszenie do Projektu nie może być przyjęte, to proszę o poinformowanie i przekazanie go organizacjom które wg. Państwa, byłyby zainteresowane tym Projektem.

Kontakt Telefoniczny: +48-32-7653588 w godzinach 08:15 do 10:30
E-mail: fijanu110@poczta.onet.pl,
albo  z.kostecki@polonia.org, Tel.: +49-2151-613013

wiecej informacji pod:   http://www.youth.org.pl/

Part III zgloszenie