wybory13062004.htm

Kandydat do Parlamentu UE z Polonii Austriackiej! http://www.forumpolonii.at (nowosc) 

tutaj Pani Maria Sulkowska-Kneier z Frankfurtu
umiesci najistotniejsze informacje na temat wyborow do Parlamentu Europejskiego.
Strona bedzie gotowa za  kilka dni !

- wybory odbeda sie 13 czerwca w niedziele
- lokale wyborcze beda otwarte od 08:00 do 20:00
- glosowac mozna w krajach Unii na podstawie polskiego dowodu osobistego
- wczesniej trzeba sie wpisac na liste wyborcza (termin do 8 czerwca 2004)

pozdrawiam
Maria

czesc korespondencji Pani Maria Sulkowska-Kneier w sprawie wyborow do EU
dalsza czesc korespondencji ponizej
Von: MariaHanka@aol.com
Gesendet: Sonntag, 16. Mai 2004 10:14
An: z.kostecki@polonia.org; polonia@polonia21.de;
Tadeusz.Rogala@t-online.de; JosefMly@aol.com
Betreff: Dr. Kostecki,Pan Rogala,Pan Zellmer-prosze o umieszczenie tego
tekstu na swoich stronach internetowych
Wybory do UE 2004
Ponizej tresc pisma sygn. ZPOW-903-41/04:


Warszawa, dn. 21 kwietnia 2004 r.
SEKRETARZ PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
ZPOW-903-41/04
Pani
Maria SULKOWSKA-KNEIER
Vogelsbergstr. 8
D-60316 Frankfurt
Z upowaznienia Panstwowej Komisji Wyborczej odpowiadajac na Pani pismo z dnia 
15 kwietnia 2004 r. uprzejmie informuje, iz przepisy ustawy z dnia 23 
stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 
219) nie przewiduja mozliwosci glosowania korespondencyjnego.
W zwiazku z tym moze Pani, podobnie jak inni obywatele Polscy przebywajacy w 
Republice Federalnej Niemiec, wziac udzial w glosowaniu w jednym z obwodów 
glosowania utworzonym przy polskich placówkach dyplomatycznych na terenie 
Republiki Fede-ralnej Niemiec, czyli przy Ambasadzie RP w Berlinie, oraz Konsulatach 
Generalnych RP: w Hamburgu, Kolonii, Lipsku i Monachium. Warunkiem jest 
dokonanie najpózniej 5 dnia przed dniem wyborów osobistego zgloszenia konsulowi 
swoich danych: nazwiska i imion, imienia ojca, daty urodzenia, miejsca stalego 
zamieszkania, numeru waznego polskiego paszportu, a takze miejsca i daty jego 
wydania. Zgloszenie moze byc dokonane telefonicznie, telegraficznie lub 
telefaksem (art. 37 ust. 2 Ordynacji wyborczej).
Jezeli osobiste glosowanie w tych obwodach byloby uciazliwe, moze Pani wziac 
udzial w wyborach w najblizszym obwodzie glosowania utworzonym w Republice 
Federalnej Niemiec, na zasadach wynikajacych z przepisów tamtejszego prawa 
wyborczego.


              (-) Kazimierz Wojciech Czaplicki

----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <pawel.jaworski@kbw.gov.pl>
Received: from rly-xl01.mx.aol.com (rly-xl01.mail.aol.com [172.20.83.70]) by 
air-xl03.mail.aol.com (v98.19) with ESMTP id MAILINXL34-5ab408694f82c0; Wed, 
21 Apr 2004 11:36:58 -0400
Received: from gollum.kbw.gov.pl ([217.96.18.193]) by rly-xl01.mx.aol.com 
(v98.5) with ESMTP id MAILRELAYINXL11-5ab408694f82c0; Wed, 21 Apr 2004 11:36:25 
-0500
Subject: 
Program europejski Platformy Obywatelskiej
 www.platforma.org 
Unia Europejska - najlepszy wybor dla Polski
Unia Europejska jest dla nas nadzieja i wyzwaniem. Nadzieja na trwaly pokoj, 
stabilnosc i rozwoj spoleczenstwa obywatelskiego. Wyzwaniem zas jest dbalosc 
o staly i harmonijny rozwoj integracji europejskiej dla dobra wszystkich jej 
uczestnikow, wlasny wklad i zaznaczenie naszej tozsamosci w zjednoczonej 
Europie.
Unia Europejska stwarza instytucjonalne ramy dla wspolnego wysilku wielu 
narodow na rzecz pokoju, stabilnosci i dobrobytu. Czlonkostwo w niej nie pozbawia 
nas suwerennosci, wprost przeciwnie - umozliwia pelniejsza realizacje 
suwerennosci oraz wolnosci Polski i Polakow. Konczy okres ponizajacego oddzielenia 
zelazna kurtyna Polski od Europy, dopelnia podjete przez Solidarnosc starania o 
godny i suwerenny byt narodu, stwarza najlepsze mozliwosci realizacji polskiej 
racji stanu.
Unia Europejska jest projektem w trakcie realizacji. Aby rozwijac demokracje 
i dobrobyt musi stale doskonalic swoje instytucje i polityki. Aby zapewnic 
bezpieczenstwo i stabilnosc musi stale dostosowywac sie do zewnetrznych wyzwan. 
Aby zjednoczyc kontynent musi nadal sie rozszerzac.
Unia Europejska jest dla nas szansa i droga do odzyskania naleznego nam 
miejsca w Europie. Stopien w jakim te szanse wykorzystamy zalezec bedzie przede 
wszystkim od jakosci naszego panstwa oraz skutecznosci naszej polityki 
wewnetrznej i zagranicznej.
Platforma Obywatelska opowiada sie za Unia spojna i zrownowazona, solidarna, 
silna, demokratyczna i sprawna gospodarczo. Taka Unia najlepiej bedzie sluzyc 
Polsce i Europie.
Unia, ktora jest wspolnota
Unia Europejska powinna byc wsplnota, a nie tylko porozumieniem panstw. Tylko 
wowczas w Europie nie odzyja nacjonalistyczne ambicje i interesy; nie powroci 
pieklo lat 30-tych i 40-tych minionego wieku.
Jestesmy zwolennikami wzmacniania i usprawniania instytucji wspolnotowych 
Unii - Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Popieramy propozycje 
zawarte w projekcie Traktatu Konstytucyjnego w tej dziedzinie - wzmocnienie 
Parlamentu oraz rozszerzenie zakresu glosowania wiekszosciowego. Opowiadamy sie za 
scislym respektowaniem zasady pomocnicznosci w obejmowaniu integracja kolejnych 
dziedzin zycia publicznego.
Szczeglna uwaga otaczamy unijny system podejmowania decyzji. Chcemy Unii 
pozbawionej hegemona, dyrektoriatow czy podwojnych predkosci dla bardziej i mniej 
zaawansowanych - Unii ktora laczy a nie dzieli. Opowiadamy sie zatem za 
nicejskim systemem glosow wazonych w Radzie Unii oraz obrona wynikajacej z niego 
pozycji Polski. System taki najpelniej zapewni realizacje zasady rownosci 
wszystkich panstw i obywateli zjednoczonej Europy.
Uwazamy, ze w preambule Traktatu Konstytucyjnego powinno znalezc sie 
odwolanie do chrzescijanstwa.
Unia, ktora ochrania tozsamosc Narodow Europy
Unia Europejska powinna chronic roznorodnosc dziedzictwa pamieci, tradycji i 
obyczaju Europy. I w zadnym razie nie moze stanowic praw, ktore podwazaja 
podstawowe i sprawdzone przez stulecia w Europie wartosci i obyczaje.
Opowiadamy sie wylacznie za narodowym charakterem praw, ktore dotycza kwestii 
szczegolnie wrazliwych swiatopogladowo we wspolczesnym swiecie; zwlaszcza 
zycia ludzkiego, rodziny i wychowania. Bedziemy w zwiazku z tym zabiegac we 
wszystkich instytucjach Unii, a zwlaszcza w Parlamencie Europejskim, aby nie 
stanowily one norm ani zalecen podwazajacych w tych dziedzinach tradycyjne, 
chrzescijanskie i europejskie wartosci i obyczaje.
Jestesmy takze przeciwni tendencjom do europeizacji i ujednolicania kierunkow 
polityki kulouralnej. W tej mierze szczegolnie cenimy sobie wlasna odrebnosc 
oraz roznorodnosc kulturalna narodow i regionów Europy.
Unia, ktora jest solidarna
Nie ma wspólnoty bez solidarnosci. Solidarnosc europejska jest fundamentem 
integracji. Poczucie tej solidarnosci niepokojaco maleje. 
Jestesmy przeciwni zmniejszaniu unijnego budzetu - nie mozna miec wiecej Unii 
za mniej pieniedzy. Potrzebujemy nowych projektow, ktore ozywia poczucie 
solidarnosci, ktore lepiej niz dotychczasowe polacza wyobraznie i interesy zarowno 
tych, którzy sie dziela z innymi, jak i tych, ktorzy otrzymuja wsparcie. To 
wsparcie jest elementem i warunkiem kontraktu integracyjnego, a nie przejawem 
dobroczynnosci.
Popieramy konsekwentna polityke spojnosci Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy sie 
koncepcjom jej re-nacjonalizacji, ktore prowadzic musza do konkurencji przy 
uzyciu funduszy panstwowych (ktorej nowi czlonkowie nie beda w stanie stawic 
czola) i do erozji jednolitego rynku.
Unia, ktora jest bliska obywatelom
Unia Europejska musi byc przejrzysta i zrozumiala dla swoich obywateli. Tylko 
wtedy zyska ich poparcie, tylko wtedy beda sie z nia identyfikowac. Obywatele 
musza miec odczuwalny wplyw na proces podejmowania decyzji i kontrole ich 
wykonywania, musza tez odczuwac, ze Unia przyczynia sie do zwiekszenia ich 
bezpieczenstwa i dobrobytu.
Popieramy zapisy traktatu konstytucyjnego wzmacniajace Parlament Europejski w 
procesie ustawodawczym, wprowadzajace instytucje obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej oraz zapewniajace udzial parlamentow narodowych w kontroli 
legislacji UE. Popieramy wspoldzialanie Parlamentu Europejskiego, jako izby obywateli 
i Rady Ministrow, jako izby panstw w stanowieniu prawa europejskiego. Chcemy 
uczynic z Parlamentu Europejskiego rzeczywistego partnera Rady Ministrow - 
opowiadamy sie m.in. za przyznaniem mu prawa wyboru przewodniczacego Komisji 
Europejskiej, który bylby zatwierdzany przez Rade Europejska.
Za wazny cel uwazamy szybkie przystapienie Polski do strefy Schengen.
Unia, ktora mówi jednym glosem
Unia Europejska musi przyjac wieksza odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo 
Europy i swiata. Musi uzyskac zdolnosc koordynowania zadan polityki zagranicznej i 
bezpieczenstwa oraz ich realizacji. Musi zaczac mówic jednym glosem. 
Popieramy aktywny udzial Polski w budowie Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczenstwa, jak rowniez unijnej polityki bezpieczenstwa i obronnosci. 
Jestesmy za scisla koordynacja dzialan w dziedzinie bezpieczenstwa zewnetrznego i 
wewnetrznego. Popieramy projekt ustanowienia funkcji unijnego ministra spraw 
zagranicznych, budowe sil szybkiego reagowania, wspolne planowanie europejskich 
sil zbrojnych, wspolna polityke zbrojeniowa i zaopatrzenia. Zaden z tych 
projektow nie moze prowadzic do rozluznienia partnerstwa atlantyckiego. Dlatego 
sprzeciwiac bedziemy sie wszelkim inicjatywom grozacym takimi konsekwencjami.
Unia, ktora jednoczy Europe
Europa nie konczy sie na Bugu. Obecne rozszerzenie spowoduje wzrost 
zainteresowania Ukraincow, Bialorusinow i Moldawian oraz narodow dawnej Jugoslawii 
"wyborem europejskim", uczyni ten wybor bardziej widocznym i dostepnym. 
Unia dysponuje srodkami politycznymi i gospodarczymi, ktore moga wspomoc 
przemiany demokratyczne i rynkowe w tych krajach i spowodowac, ze stana sie one 
zdolne do czlonkostwa. Dlatego polityce wzmacniania szczelnosci granic moze i 
powinien towarzyszyc rozwoj wspolpracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, 
polityki oraz kontaktow miedzy spolecznosciami. Bedziemy zabiegac o ustanowienie 
takiego wlasnie "wschodniego wymiaru" unijnej polityki zewnetrznej. 
Unia, ktora stawia na przedsiebiorczosc i kreatywnosc
Naszym kluczowym zadaniem narodowym jest pokonanie zacofania gospodarczego. W 
osiagnieciu tego celu pomoze nam tylko taka Unia, ktora konsekwentnie tworzy 
korzystne warunki dla wzrostu gospodarczego, ktora stawia na przedsiebiorczosc 
i kreatywnosc. Nie wolno nam tolerowac polityk i przepisów nakladajacych 
ograniczenia na aktywnosc gospodarcza.
Popieramy te zapisy Strategii Lizbonskiej, ktore sluza wolnosci gospodarczej 
i wsparciu malej i sredniej przedsiebiorczosci. Podejmiemy energiczne starania 
o znoszenie barier w dostepie Polakow do unijnego rynku pracy oraz rowne 
traktowanie polskich przedsiebiorcow i rolnikow. 
Jestesmy za Unia, ktora dopuszcza wielosc drog osiagania sprawnosci i wzrostu 
gospodarczego. Harmonizacja i standaryzacja na poziomie europejskim nie moga 
eliminowac konkurencji. Podatki i polityka socjalna maja pozostac w 
kompetencji panstw czlonkowskich. Konieczna jest powsciagliwosc w ustalaniu wysokich 
standardow technicznych i srodowiskowych.
Popieramy sformulowany w Strategii Lizbonskiej cel budowy gospodarki opartej 
na wiedzy. Jego realizacja nie moze jednak prowadzic do poglebiania 
nierownosci w wyniku promowania "centrow nowoczesnosci" kosztem krajow i regionów 
gospodarczo opoznionych. 
Za wazny cel uwazamy przystapienie Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej, tak 
szybko jak bedzie to mozliwe. 
Nasi partnerzy
Budowa juz naszej Unii wymagac bedzie od nas wyobrazni, konsekwencji i 
umiejetnosci pozyskania sojusznikow. Nie posiadamy "naturalnych", automatycznych lub 
wiecznych partnerów. Nikt nie podziela wszystkich naszych celow, czegos co 
mozna nazwac polska doktryna integracyjna, a co wynika z polskiej historii, 
kultury i geografii. Jako stale powinny byc postrzegane nasze interesy i nasza 
wizja interesow wsponoty. Doswiadczenie uczy, ze w Unii Europejskiej rzadko 
wystepuje cos takiego, jak stale koalicje. Zmieniaja sie one w zaleznosci od 
rozpatrywanych problemow. Nalezy postawic na budowanie trwalych zwiazkow i 
porozumienia ze wszystkimi naszymi partnerami - przyjaciolmi starymi i nowymi, duzymi i 
malymi, geograficznie bliskimi i dalekimi, bogatymi i biednymi. Nalezy zatem 
pielegnowac struktury juz istniejace, takie jak Trójkat Weimarski, Grupa 
Wyszehradzka, czy Rada Panstw Morza Baltyckiego, ale równiez tworzyc nowe zwiazki 
formalne i nieformalne.
* * *
Dbajac o swoje interesy i wspoltworzac unijny interes wspolny, nalezy budowac 
nasza pozycje odpowiadajaca naszym aspiracjom, na miare takiej pozycji Polski 
jaka ona bylaby, gdyby nie dotknely jej tragiczne werdykty historii. Nalezy 
wzmacniac nasz potencjal na miare tych aspiracji. Nie nalezy zapominac, ze 
nasza pozycja bedzie przede wszystkim zalezec od zdrowia naszego panstwa, 
gospodarki, struktur spolecznych i od naszej wiarygodnosci w wypelnianiu zaciagnietych 
zobowiazan oraz wnoszenia wlasnego wkladu do wspólnej europejskiej 
konstrukcji.
00-902 WARSZAWA
ul. Wiejska 4/6/8
tel. 694-25-88, fax 694-25-90
e-mail: kp-po@sejm.pl  www.platforma.org 
Zobowiazanie Krakowskie
 Klub Poselski Platforma Obywatelska zebrany w dniu 18 maja 2003 roku w 
Krakowie pragnie zamanifestowac w dawnej stolicy Polski swoja wole i wiare we 
wprowadzenie naszej Ojczyzny do Unii Europejskiej. Traktujemy ten akt jako 
wypelnienie patriotycznego testamentu polskich powstanców, legionistów, AK-owców i 
ludzi Solidarnosci, jako dokonczenie wielowiekowego procesu prowadzacego Polske ku 
jednosci z chrzescijanskimi Narodami Zachodniej Europy.
Zarazem my - ludzie Platformy Obywatelskiej zobowiazujemy sie publicznie, ze 
od pierwszego dnia polskiej obecnosci w Unii Europejskiej bedziemy z 
determinacja walczyc o wypelnianie najwazniejszych polskich interesow panstwowych i 
narodowych w Europie.
1.   Bedziemy walczyc o pelne prawa w Europie dla polskiej tozsamosci 
narodowej, o obecnosc polskiego jezyka i rownoprawne traktowanie Polski i Polaków 
przez inne narody Europy.
2.   Bedziemy zabiegac o rozwoj i obecnosc w Europie polskiej kultury i 
literatury, polskich ksiazek i dziel polskich tworcow.
3.   Bedziemy bronic praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych 
wartosci szczegolnie potrzebuje wspolczesna Europa.
4.   Bedziemy walczyc o interesy gospodarcze polskich przedsiebiorcow, 
polskich pracownikow i polskich rolnikow, o ich prawo do rozwoju i ekspansji na 
zagranicznych rynkach.
5.   Bedziemy zabiegac o polityczna i gospodarcza atlantycka solidarnosc 
zjednoczonej Europy i Ameryki, bo tylko w tej solidarnosci upatrujemy 
najglebszych korzeni cywilizacyjnej potegi calego Zachodu.
U podnoza Wawelu, gdzie zlozone sa szczatki naszych królów i wieszczy - 
przysiegamy wszystkim Polakom, ze od tych zasad nigdy nie odstapimy.

Warszawa, 30.03.2004 


Szanowna Pani,
Jest nam bardzo milo, ze nie tylko Polacy mieszkajcy w kraju, ale takze Ci 
przebywajacy za granica troszcza sie o losy Panstwa. Propozycja wysunieta 
przez Pania jest bardzo interesujaca. Postaramy sie przeslac Pani ulotki i 
informacje dotyczace programu Platformy Obywatelskiej (przygotowujemy materialy 
po angielsku).

Pozdrawiam 
Dominika Tuzinek – Szynkowska
Sekretariat Przewodnicz1cego KP PO
----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <jan.rokita@platforma.org>
Received: from rly-xg03.mx.aol.com (rly-xg03.mail.aol.com [172.20.115.200]) 
by air-xg03.mail.aol.com (v98.19) with ESMTP id MAILINXG31-457406a9d0d196; 
Wed, 31 Mar 2004 05:27:42 -0500
Received: from sigma.ssk.pl (sigma.ssk.pl [80.68.237.11]) by 
rly-xg03.mx.aol.com (v98.5) with ESMTP id MAILRELAYINXG31-457406a9d0d196; Wed, 31 Mar 2004 
05:27:34 -0500
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by localhost.sigma.ssk.pl (Postfix) with ESMTP id CC3D4183413
  for <MariaHanka@aol.com>; Wed, 31 Mar 2004 12:27:27 +0200 (CEST)
Received: from localhost (alpha.ssk.pl [80.68.237.1])
  by sigma.ssk.pl (Postfix) with ESMTP id 608E6183411
  for <MariaHanka@aol.com>; Wed, 31 Mar 2004 12:27:27 +0200 (CEST)
Received: from x.sejm.gov.pl ( [x.sejm.gov.pl])
  as user po_jrokita@imap.ssk.pl by poczta.platforma.org with HTTP;
  Wed, 31 Mar 2004 12:27:23 +0200
Message-ID: <1080728843.406a9d0b78335@poczta.platforma.org>
Date: Wed, 31 Mar 2004 12:27:23 +0200
From: Jan Rokita <jan.rokita@platforma.org>
To: MariaHanka@aol.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
User-Agent: Internet Messaging Program (IMP) 3.1
X-Originating-IP: 195.187.136.2
X-Virus-Scanned: by SSK Virus Scaner
X-AOL-IP: 80.68.237.11
X-AOL-SCOLL-SCORE: 0:XXX:XX
X-AOL-SCOLL-URL_COUNT: 0
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
www.sld.org.pl
zrodlo: "Od rozwoju do rozwoju-Skutecznosc Lewicowych Rzadow"ISN: 
83-89063-18-2

Efekty rzadow koalicji SLD -UP -(PSL)* od pazdziernika 2001 r. do kwietnia 
2004 r.
1. PKB - szybki wzrost od 1% w 2001 r. do prognozowanego na 2004 r. 6%
2. bezrobotni zarejestrowani - zatrzymanie tendencji wzrostowej i niewielki 
spadek; (o 30 tysiecy w marcu 2004 r. w porownaniu z lutym 2004 r.);
3. zgloszone oferty pracy - systematyczny wzrost - od 93 tys. w IV kwartale 
2001 r. do 209 tys. w II kwartale 2003 r.
4. stopa bezrobocia - zatrzymanie tendencji wzrostowej na poziomie 18-20%, 
prognozowny spadek na koniec 2004 r. ma wynosic 17,7-19%;
5. inflacja - spadek inflacji - od 5,%% w 2001 r. do 0,8% w 2003 r;
6. sprzedaz detaliczna towarow ogolem -duzy i systematyczny wzrost - od 0,2% 
w 2001 r. do 4% w 2003r.;
7. inwestycje (tempo wzrosu w %) - zatrzymanie spadku z 9,5% do 0,0% w 2003 
r.; a w 2004 r. prognozowany wzrost inwestycji moze wyniesc az
  10%;
8. produkcja sprzedana przemyslu (wzrost w %) - szybki i wysoki wzrost - od 
0,6% w 2001 r. do 8,4% w 2001 r. (w marcu 2004 r. w porownaniu do
  marca 2003 r. wzrost wyniosl 23,8%);
9. wzrost eksportu (roznica w mld $) -bardzo wysoki i szybki wzrost - od 2 
mld 20 mln dolarow w 2002r r. do 9 mld 864 mld dolarow w 2003 r.
SLD -The Democratic Left Alliance 
 www.eurosocialists.org
(Extract from "The Warsaw Stratey" adopted during the 2nd Congress of the 
Democratic Left Alliance, warsaw, 29-30 June 2003)
The most important objectives of the Democratic Left Alliance are:
. The achievement of economic growth rate of more than 6% per annum,
 and a minimum of 5% in the coming two years. Adopting the principle, that 
the fundamental objective fo economic growth is the equalisation of the
 level of life for all Poles. Systematic reduction in unemployment, to 10% 
by 2010
. The development of a healthy public finance system. The introduction of 
good budgeting practices based on precise and unchanging budget categories
 and items, as well as on the constant assignment of budget expenditures to 
the same items. Simplification of the tax system.
. The adjustment of the standards of the daily functioning of the state and 
its authorities to the principles accepted in the best functioning European
 Union countriess.
. The construction of a dignified civic state that will help the poorest, 
those who are incapable of working, or those who are no longer of working age. 
 The development of a citizen-friendly state that is not appropriated by any 
politial party, a state that will be honest and effective.
. The equalisation of opportunities. Support of regions and people that 
remain for reasons beyond their control outside the main thrust of the       
    
 transformations. Open access to education and the opportunity to expand 
knowledge for anyone willing and appropriately motivated. One of the partial
 solutions will be the "Ticket to the Future" programme - providing 
assistance in gaining access to education for children from the areas of the former 
 state-owned farms.
. The ruthless battle fight leading to eliminating the larges, discrediting 
pathology of public life corruption among officials.
Kandydaci SLD-UP (Okreg nr 4 -Warszawski)
1. Gadzinowski Piotr - Lat 47. zamieszkaly w Warszawie. Wyzsze. Od 1997 posel 
na Sejm RP. 1981-1990 tygodnik ITD. - od stazysty do redaktora naczelnego. 
Dziennikarz, publicysta w NIE, Tybunie. Obserwator i posel w Parlamencie 
Europejskim.
2. Skrzypek Anna - Lat 25. Mgr nauk politycznych. 2000-2002 sekretarz ds. 
miedzynarodowych Sojuszu Mlodej Lewicy. Od 2002-2003 
  wieceprzewodniczaca Zarzadu Krajowego SML. Od 2003 wiceprzewodniczaca 
Federacji Mlodych Socjaldemokratow ds. miedzynarodowych. Od 2004 
  czlonkini biura ECOSY (Mlodziezowki Partii Eurpejskich Socjalistow)
3. Walkiewicz Grzegorz - Lat 22. Student UW - dziennikarstwo i nauki 
polityczne. Czlonek Zarzadu SLD Srodmiescie
4. Mizgala Joanna - Lat 48. Dr nauk Politycznych. Adiunkt Instytutu Spraw 
Publicznych Polskiej Akademii Nauk. Asystent Biskupa Kosciola
  Ewangelicko-Reformowanego ds. ekumenicznych i miedzynarodowych. 
Bezpratyjna.
5. Predkopowicz Daniel - Lat 25. Wyksztalcenie wyzsze. Politolog. Ukonczyl 
Wyzsza Szkole Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku. 
  Mieszka w Grodzisku Mazowieckim. Od 2001 r. - pelnomocnik Rady Powiatowej 
SLD ds.Unii Europejskiej. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
  EUROPA i MY. Czlonek Konfederacji Mlodziezy Wyszehradzkiej. Czlonek Forum 
Pro-Europejskich organizacji mlodziezowych przy prezydencie
  RP. Czlonek Forum Mlodych Dyplomatow.
6. Uzdowska-Gacek Anna - Lat 26. Studentka. Czlonek Zarzadu Rady Dzielnicowej 
SLD w Targowku. Operuje dwoma jeyzakmi obcymi
7. Cieslak Janusz - Lat 63. Mgr. prawa. Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klu 
Biznesu. 1995-19996 zatrudniony w Ciech S.A. - doradca prezesa
  spolki. 1987-91
In einer Nachricht vom 08.05.2004 13:49:13 Uhr schreibt bsz@sld.org.pl:
<< pozdrawiam 
Szymon Stellmaszyk 
Biuro Spraw Zagranicznych SLD
ul. Rozbrat 44a
00-419 Warszawa
Poland
tel. 48 (22) 621-16-23
fax. 48 (22) 621-66-57
----------- Headers --------------------------------
Return-Path: <bsz@sld.org.pl>
Received: from rly-yh03.mx.aol.com (rly-yh03.mail.aol.com [172.18.180.67]) 
by air-yh04.mail.aol.com (v98.19) with 
Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
www.nkww.pl
www.nkww.org.pl

KANDYDACI NARODOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO - WYBORCÓW 
(Okreg nr 4 -Warszawski)
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zarza?dzonych na 13 czerwca 2004 roku.
1. Bohdan Heronim Cywinski - historyk, publicysta, dzia?acz opozycyjny w 
latach 70-tych i 80-tych, autor „Rodowodów 
  niepokornych”. 
2. Krzysztof Henryk Z?mijewski - wyk?adowca Politechniki Warszawskiej, 
Krajowej Szko?y Administracji Publicznej oraz
  Polsko-Japonskiej Szkoly Technik Komputerowych, zalozyciel i prezes 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii, propagator telepracy. 
3. Andrzej Strejlau – trener pilkarski 
4. Helena Szczekowska - nauczyciel 
5. Marek Jaroslaw Holubicki - historyk 
6. Jerzy Wawrowski - dziennikarz 
7. Pawe? Królak - bankowiec 
8. Zbigniew Jaworski – inz?ynier komunikacji 
9. Arkadiusz Urban - historyk 
10. ?ukasz Broma - student 
In einer Nachricht vom 14.05.2004 11:57:00 Uhr schreibt biuro@plazynski.pl:
 
              DEKLARACJA
   "My Narod...". Te slowa wypowiedziane przed laty przez przywodce
Solidarnosci Lecha Walese w Kongresie Stanow Zjednoczonych zelektryzowaly
nas wszystkich. Poczulismy dume z przynaleznosci do NARODU, ktory wowczas
zdobyl uznanie i podziw za walke o suwerenne i niepodlegle panstwo.
   Dzis to panstwo juz mamy, ale stajemy przed kolejnym wyzwaniem. Po raz
pierwszy w dziejach Polacy wybierac beda swoich przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego. Dlatego tak wazna jest kolejna mobilizacja Narodu,
aby ponad podzialami partyjnymi wylonic jako kandydatow do Parlamentu ludzi
uczciwych i bezinteresownych, energicznych i pelnych inicjatywy,
kompetentnych i ofiarnych w dzialalno¶ci na rzecz dobra wspolnego.
Przedstawiciele Narodu powinni odpowiadac ostro zakreslonym kryteriom
moralnym, profesjonalnym i intelektualnym. Tylko taka reprezentacja w
Parlamencie Europejskim pozwoli wplywać na miejsce Polski w zjednoczonej
Europie i zapewni nam uznanie i szacunek partnerow.
   Niedobrze byloby, gdyby mandat w Parlamencie Europejskim traktowany by3
jako synekura dla "miernych, biernych, ale wiernych" czlonkow partii, ktorzy
skompromitowali się na stanowiskach panstwowych, ale na pocieszenie dostaj±
funkcje w "lukratywnej przechowalni". Niestety, sygnaly o takich zamiarach
wychodza juz z obozu rzadzacego dzis Polska. Zadbajmy o to, aby delegaci
Narodu przyniesli do Strasburga glos tej Polski, ktora przyczynila się do
wyzwolenia kontynentu.
   Glos tej Polski, to glos calego szerokiego obozu posierpniowego, to
glos Narodu, który nie znajduje swojej reprezentacji wylacznie w
dzialajacych dzis partiach politycznych. Dlatego wystepujemy z inicjatywa
powolania Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborcow. Nasza inicjatywa ma
charakter polityczny i pozapartyjny. Politycznosc okreslaja aspiracje
uczestnictwa w polityce europejskiej. Pozapartyjnosc wynika z faktu, ze nie
opowiadamy sie za ktorakolwiek z opcji reprezentowanych przez partie sejmowe
i pozaparlamentarne, a w naszym wspolnym dzialaniu na rownych prawach
powinni uczestniczyc czlonkowie i sympatycy roznych srodowisk i struktur
demokratycznych.
   Polska wymaga zmian. Slabosc panstwa, brak szans na prace dla milionów
Polakow, ubostwo degradujace coraz szersze kregi spoleczne - to wyzwania
stojace coraz ostrzej przed nami. Nie zapominamy o nich. Aby im sprostac
potrzeba odbudowy poczucia wspolnoty, szerokiego obywatelskiego
zaangazowania w sprawy publiczne.
   Na dzis przed nami wybory europejskie. Wobec Boga i historii takze my
ponosimy odpowiedzialnosc za Polske.


                    Maciej Plazynski
Warszawa, 8 lutego 2004 roku
____________
----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <biuro@plazynski.pl>
Received: from rly-xn03.mx.aol.com (rly-xn03.mail.aol.com [172.20.83.136]) 
by air-xn03.mail.aol.com (v99_r4.3) with ESMTP id MAILINXN32-63840a497d62d6; 
Fri, 14 May 2004 05:57:00 -0400
Received: from evil121.pi.net.pl (evil121.pi.net.pl [195.116.221.121]) by 
rly-xn03.mx.aol.com (v98.5) with ESMTP id MAILRELAYINXN32-63840a497d62d6; Fri, 
14 May 2004 05:56:39 -0400
Received: (qmail 11569 invoked by uid 0); 14 May 2004 09:44:27 -0000
Received: from unknown (HELO BP310) (biurop@83.25.223.78)
 by evil121.pi.net.pl with SMTP; 14 May 2004 09:44:27 -0000
From: "Biuro M.P" <biuro@plazynski.pl>
To: <MariaHanka@aol.com>
 >>
Szanowna Pani,
Z upoważnienia Dytektora BSM, pana Jakuba Borawskiego, pragne poinformować 
Szanowna Pania, ze BSM nawiozalo kontakt ze lszystkimi wymienionymi w Pani 
poczcie elektornicznej klubami i kolami parlamenartnymi. Wszystkie wymienione kluby 
i ko3a potwierdzily, ze sa w kontakcie z Pania. SKL, ROP oswiadczyly, ze nie 
wystawiaja kandydatow do PE w zwiazku z tym w ich przypadku sprawa wyslania 
materialo jest bezprzedmiotowa. PO zobowiazalo sie do wyslania materialow, UP 
rowniz, podajac termin majowy. PSL, tak jak pozostale kluby i kola stwierdzily, 
ze sa w czestym bezposrednim kontakcie z Pania i wyrazaly niejakie zdziwienie 
moim posrednictwem. Klub Ligi Polskich Rodzin sugerowal nawiazanie przez 
Pania kontaktów z zarzadem tej partii (tel. 622 36 48), nie zas z klubem 
parlamentarnymi. W przypadku Klubu Parlamentarnego SLD sugerowalabym osobisty kontakt 
Pani z Biurem Klubu.
Dziekujac za zaangazowanie Szanownej Pani w sprawe prezentacji polskich 
kandydatów do Parlamentu Eurpejskiego     
pozostaje z szacunkiem
Aleksandra Wojtal

----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <aleksandra.wojtal@sejm.gov.pl>
Received: from rly-ya03.mx.aol.com (rly-ya03.mail.aol.com [172.18.141.35]) 
by air-ya01.mail.aol.com (v98.19) with ESMTP id MAILINYA12-150407d2eb831a; Wed, 
14 Apr 2004 08:30:04 -0400
Received: from kserp.sejm.gov.pl (kserp.sejm.gov.pl [195.187.136.69]) by 
rly-ya03.mx.aol.com (v98.5) with ESMTP id MAILRELAYINYA36-150407d2eb831a; Wed, 14 
Apr 2004 08:29:45 -0400
Received: from kserp (localhost [127.0.0.1])
  by mail (Postfix) with SMTP id 707953BDEF
  for <MariaHanka@aol.com>; Wed, 14 Apr 2004 14:27:08 +0200 (CEST)
Received: from bsmkxxxyyyyyy (unknown [10.20.1.88])
  by kserp.sejm.gov.pl (Postfix) with SMTP id 44FE63BBA4
  for <MariaHanka@aol.com>; Wed, 14 Apr 2004 14:27:08 +0200 (CEST)
Message-ID: <000801c439ae$f48eaba0$5801140a@intranet.sejm.gov.pl>
From: "Kancelaria Sejmu" <aleksandra.wojtal@sejm.gov.pl>
To: <MariaHanka@aol.com>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Prezentacja_kandydat=F3w_UE?=
Date: Fri, 14 May 2004 14:28:20 +0200
Organization: 
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="----=_NextPart_000_0005_01C439BF.B4EA3080"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2417.2000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2314.1300
X-AOL-IP: 195.187.136.69
X-AOL-SCOLL-SCORE: 0:XXX:XX
X-AOL-SCOLL-URL_COUNT: 0

Sehr geehrte Frau Sulkowska-Kneier,
vielen Dank für Ihre Mail und Ihre Nachricht auf meinem 
Anrufbeantworter. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, die ganze 
Korrespondenz und den Ärger über Frau Günther nach zu vollziehen.
Sollten Sie einen Kandidaten der Grünen für die unten genannte 
Veranstaltung anfragen wollen, möchte ich Sie bitten, Ihre Anfrage zu 
präzisieren und mir ein konkretes Datum zu nennen. Ich kann Ihnen jedoch 
jetzt schon sagen, dass es schwierig werden wird, da die Terminkalender 
der Kandidaten leider schon übervoll sind.
Mit besten Grüßen,
Nicole Meßmer
----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <europatermine@gruene.de>
Received: from rly-yg03.mx.aol.com (rly-yg03.mail.aol.com [172.18.180.99]) 
by air-yg03.mail.aol.com (v98.19) with ESMTP id MAILINYG32-27740630812166; Thu, 
25 Mar 2004 11:26:34 -0500
Received: from mail.bgs.gruene.de ([80.86.167.100]) by rly-yg03.mx.aol.com 
(v98.5) with ESMTP id MAILRELAYINYG31-27740630812166; Thu, 25 Mar 2004 11:25:55 
-0500
Message-ID: <40630936.7030806@gruene.de>
Date: Thu, 25 Mar 2004 17:30:46 +0100
From: Europatermine <europatermine@gruene.de>
Reply-To: europatermine@gruene.de
MIME-Version: 1.0
To: MariaHanka@aol.com
Subject: Re: =?UTF-8?B?S29vcmRpbmF0aW9uc2LDvHJvIGRlciBFVS1XYWhsZW4vWmllbGc=?=
 =?UTF-8?B?cnVwcGUgbmV1ZSBFVS1Cw7xyZ2Vy?=
References: <14.251f509b.2d9303fe@aol.com>
In-Reply-To: <14.251f509b.2d9303fe@aol.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-AOL-IP: 80.86.167.100
X-AOL-SCOLL-SCORE: 0:XXX:XX
X-AOL-SCOLL-URL_COUNT: 0
Szanowna Pani,
Proponuje skontaktować sie z Panstwowa Komisja Wyborcza:
http://www.pkw.gov.pl/
Z wyrazami szacunku,
Biblioteka Depozytowa Wspolnot Europejskich
Departament Dokumentacji Europejskiej

----------------------- Headers --------------------------------
Return-Path: <AZapala@mail.ukie.gov.pl>
Received: from rly-xj01.mx.aol.com (rly-xj01.mail.aol.com [172.20.116.38]) 
by air-xj04.mail.aol.com (v97.18) with ESMTP id MAILINXJ44-4ff402747ff63; Mon, 
09 Feb 2004 03:42:59 -0500
Received: from smtpukie.ukie.gov.pl ([217.79.144.154]) by 
rly-xj01.mx.aol.com (v97.10) with ESMTP id MAILRELAYINXJ19-4ff402747ff63; Mon, 09 Feb 2004 
03:42:40 -0500
To: MariaHanka@aol.com
Subject: 
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Lotus Notes Release 5.0.10 March 22, 2002
Message-ID: 
<OFF2BF316F.3465C1D1-ONC1256E35.002F9A81-C1256E35.002FF6C2@ukie.gov.pl>
From: AZapala@mail.ukie.gov.pl
Date: Mon, 9 Feb 2004 09:43:15 +0100
X-MIMETrack: Serialize by Router on smtpukie/Ukie(Release 5.0.7 |March 21, 
2001) at 02/09/2004
 09:34:36 AM,
  Serialize complete at 02/09/2004 09:34:36 AM
Content-Type: multipart/alternative; boundary="=_alternative 
002FF6BAC1256E35_="
X-AOL-IP: 217.79.144.154
X-AOL-SCOLL-SCORE: 0:XXX:XX
X-AOL-SCOLL-URL_COUNT: 0

Sehr geehrte Frau Sulkowska - Kneier,
auch im Namen von meinem Referatsleiter, Herrn Dr. Löwe, 
danke ich für Ihre E-Mail, die wir korrekt erhalten haben.
Wir werden Ihre Bitte bzw. Anfrage prüfen und melden uns bei Ihnen in der
letzten Woche im März 2004 zurück.
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Karin Geißler
****************************************************************************
Der Regierende Bürgermeister von Berlin
- Senatskanzlei Europareferat, I B 3 - 
Berliner Rathaus, 10173 Berlin
Tel. 9026 2246
Fax. 9026 2563
E-Mail: Karin.Geissler@skzl.verwalt-berlin.de
Im Internet finden Sie uns unter: www.berlin.de/rbmskzl/europa 
Die Berliner Europawoche unter www.berlin.de/europawoche

)