strona w opracowaniu


Wieloletni Prezes Wspolnoty
Prof . Marszalek Andrzej Stelmachowski
          
          Prof Mazur
             V-ce prezes Wspolnoty Polskiej
             E-mail: polonia@klio.umcs.lublin.pl

 


dyrektor 
Andrzej Chodkiewicz
 
Informatyk
Andrzej Grzeszczuk


Hanka Galazka
Prezes OWP Lomzy
E-mail: owmwz@lomza.com


Bogucka
Oddzial warszawski WP