Warszawska Izba Turystyki (14.06.2001)

Przewodniczacy Roman Slowinski
ul. Kredytowa 3 pok. 522, PL  00-056 Warszawa
Tel/fax: 826 7549, tel kontaktowy 831 5030
E-mail:
prezes@wit.org.pl